ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα συτήματα αποθήκευσης ενέργειας είναι η λύση για την ενεργειακή σας αυτονομία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την τεχνολογία να καλπάζει σε αυτόν τον τομέα μπορείτε σίγουρα να καλύψετε τις ενεργειακές σας απαιτήσεις

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάντε την επιλογή σας από μεγάλη ποικιλία εταιρίων και επαγγελματιών με όλατα προϊόντα της αγοράς

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Στην ουσία εννοούμε τους συσσωρευτές (μπαταρίες), στους οποίους αποθηκεύεται ενέργεια που παράγεται είτε από φωτοβολταϊκό σύστημα είτε από ανεμογεννήτρια.

 

•    Μία «έκρηξη» της αγοράς αποθήκευσης ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο, αντίστοιχης με αυτή που είχε καταγραφεί πριν μερικά χρόνια,στην αγορά των φωτοβολταϊκών προβλέπουν διάφοροι αναλυτές. 
•    Στα Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα χρησιμοποιούνται δύο βασικές τεχνολογίες συσσωρευτών (μπαταριών) μολύβδου - οξέος : η ανοικτού τύπου (FLA) & η κλειστού Τύπου VRLA συχνά προσδιοριζόμενες ως Ανοικτού Τύπου με υγρό & Κλειστού Τύπου με ακινητοποιημένο ηλεκτρολύτη αντίστοιχα.

•    Οι μπαταρίες VRLA προτιμώνται σε εγκαταστάσεις όπου η πρόσβαση είτε είναι δύσκολη, είτε ο χώρος είναι περιορισμένος ή υπάρχει συνεχής ανθρώπινη παρουσία
•    Σε κάθε περίπτωση, το πραγματικό κόστος ενός συσσωρευτή έχει να κάνει με τον αριθμό των κύκλων φόρτισης – εκφόρτισης που αυτός μπορεί να αποδώσει.
Η «επόμενη μέρα» για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, που σήμερα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο, βρίσκεται στα συστήματα αποθήκευση ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προϊοντα