Χρήση και συντήρηση μπαταρίας: To Α και το Ω στα αυτόνομα συστήματα!

Χρήση και συντήρηση μπαταρίας: To Α και το Ω στα αυτόνομα συστήματα!

  • Χρήση και συντήρηση μπαταρίας: To Α και το Ω στα αυτόνομα συστήματα!
  • Χρήση και συντήρηση μπαταρίας: To Α και το Ω στα αυτόνομα συστήματα!

Χρήση και συντήρηση μπαταρίας: To Α και το Ω στα αυτόνομα συστήματα!

2.633 επισκέψεις στο άρθρο (29/02/2024)
Σχολιάστε

-Εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία κάθε Αυτόνομου Συστήματος
-Δε μπλέκεις με έξοδα αντικατάστασης από φθορά
-Τοποθετούνται πάντα σε κατάλληλο χώρο για σταθερή θερμοκρασία
-Προσοχή στην επιλογή σωστού συσσωρευτή μπαταρίας

GOODWE
ΚΑ ΜΑΝ ΤΑΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - COCOON SOLAR SYSTEMS - WESPER

Προσέξτε τον τύπο μπαταρίας που θα βάλετε, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος

Οι μπαταρίες κατασκευάζονται με μία ποικιλία δομών και υλικών, ανάλογα με την εφαρμογή. Οι εφαρμογές ΑΠΕ απαιτούν συσσωρευτές με δυνατότητα εκφόρτισης μεγαλύτερη του 50% της χωρητικότητας αποθήκευσης τους, κατ επανάληψη.

Αυτό ονομάζεται «βαθύς κύκλος». Ένα πλήρως αυτόνομο οικιακό σύστημα θα χρειαστεί 50 έως 250 κύκλους φόρτισης εκφόρτισης ανά έτος σε 30-80% βάθος εκφόρτισης (ανάλογα με την περιστασιακή ή μόνιμη χρήση της κατοικίας). Σε εφαρμογές ΑΠΕ θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας μπαταρίες, βαθιάς εκφόρτισης.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα διασυνδεδεμένα εφεδρικά συστήματα έκτακτης ανάγκης (τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής) θα πρέπει να είναι βαθειάς εκφόρτισης μόνο περιστασιακά, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Συχνά, οι υγρού τύπου μπαταρίες χρειάζεται να φορτίζονται για να γίνει ανάμειξη του ηλεκτρολύτη με στόχο την αποφυγή στρωματοποίησής του. 

Μια άλλη διάκριση των συσσωρευτών είναι μεταξύ κλειστού (χωρίς συντήρηση - VRLA) και ανοιχτού-υγρού τύπου. Οι περισσότερες μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης είναι υγρού τύπου. Απαιτούν συχνή πλήρωση υγρών, αλλά τείνουν να διαρκούν περισσότερο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις αναμονής είναι συχνά κλειστού τύπου, και δεν απαιτούν τακτική συντήρηση.

Οι απορροφημένου ηλεκτρολύτη (AGM) συσσωρευτές έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές float (standby), και είναι η καλύτερη επιλογή για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα που περιλαμβάνουν εφεδρική μπαταρία.

Οι συσσωρευτές τεχνολογίας GELηλεκτρολύτη έχουν σχεδιαστεί για κυκλικές και μεγάλου βάθους εκφορτίσεις, ως εκ τούτου θεωρούνται ιδανικοί για Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα πλήρους χρήσης.
 

Μπαταρίες: Πρέπει να συντηρούνται κάθε 1 έως 4 μήνες - Διαφορετικά κινδυνεύετε από βραχυκυκλώματα, ακόμα και εκρήξεις!

Οι υγρές μπαταρίες απαιτούν την προσθήκη αποκλειστικά αποσταγμένου νερού κάθε ένα έως τέσσερεις μήνες ανάλογα με τον τύπο, τη θερμοκρασία της μπαταρίας, καθώς και τις ρυθμίσεις του ελέγχου φόρτισης και τη χρήση του συστήματος.

Πολλοί ξεχνούν να συντηρήσουν τις μπαταρίες τους με αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο του ηλεκτρολύτη να προκαλεί υπερβολική έκλυση αερίων και κατά συνέπεια την παραμόρφωση των πλακών, βραχυκύκλωμα ή ακόμα και έκρηξη.

Από την άλλη πλευρά οι συσσωρευτές δεν πρέπει να υπερπληρώνονται. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να γεμίζονται πιο συχνά από ό, τι απαιτείται για να διατηρηθούν οι πλάκες υγρές. Γεμίστε τους συσσωρευτές μόνο μέχρι το επίπεδο που συνίσταται από τον κατασκευαστή.
 

Μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε συσκευή ελέγχου – Έτσι γνωρίζεις την κατάσταση φόρτισης και το επίπεδο αποθηκευμένης ενέργειας

Έχετε οδηγήσει ποτέ ένα αυτοκίνητο χωρίς μετρητή καυσίμου; Μπορεί να είναι απογοητευτικό! Πολλά συστήματα αποθήκευσης δεν έχουν αντίστοιχη συσκευή που να δείχνει την κατάσταση φόρτισης (SOC) των συσσωρευτών και το επίπεδο της αποθηκευμένης ενέργειας. Η μέτρηση παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση της ενέργειας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής της ενεργειακής αποθήκης.
​​​​​

Συνέχεια του άρθρου >>>
MP - Μ.Π ENERGY SOLUTIONS - ΠΕΤΣΙΟΣ
LED IT NOW