Δες όλα τα «μυστικά» για max απόδοση, ασφάλεια και συντήρηση της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού.

Δες όλα τα «μυστικά» για max απόδοση, ασφάλεια και συντήρηση της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού.

Tα «μυστικά» για max απόδοση της μπαταρίας φωτοβολταϊκού

  • Δες όλα τα «μυστικά» για max απόδοση, ασφάλεια και συντήρηση της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού.
  • Tα «μυστικά» για max απόδοση της μπαταρίας φωτοβολταϊκού

Tα «μυστικά» για max απόδοση της μπαταρίας φωτοβολταϊκού

2.527 επισκέψεις στο άρθρο
Σχολιάστε

Στην ίδια διάταξη για σταθερή θερμοκρασία (20-25 βαθμοί για max απόδοση). Ανοιχτού τύπου μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κλειστού τύπου λιγότερη συντήρηση. Συσκευή ελέγχου & ξέρεις κατάσταση φόρτισης, υπόλοιπο ενέργειας. Συντήρηση κάθε 1-4 μήνες (για αποφυγή βλαβών, ατυχημάτων).

KOSTAL SOLAR ELECTRIC HELLAS ΕΠΕ
OK GROUP

Σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συσσωρευτές ή αλλιώς μπαταρίες. Η επιλογή του τύπου της μπαταρίας, η τοποθέτησή της, μα και η σωστή συντήρησή της είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για σωστή λειτουργία και απόδοση.

Κοινοποίησέ το αν σου άρεσε »
Σχολίασέ το »


Μax απόδοση, ασφάλεια & συντήρηση της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου!

• Ανοιχτού τύπου max διάρκεια ζωής - κλειστού τύπου min συντήρηση
• Στην ίδια διάταξη για σταθερή θερμοκρασία (20-25 βαθμοί για max απόδοση)
• Συσκευή ελέγχου & ξέρεις κατάσταση φόρτισης, υπόλοιπο ενέργειας
• Συντήρηση κάθε 1-4 μήνες (για αποφυγή βλαβών, ατυχημάτων)

Η καλή χρήση και συντήρηση της μπαταρίας εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία κάθε Αυτόνομου Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Προσοχή σε «αστοχίες», όπως η επιλογή του λάθος συσσωρευτή (μπαταρίας) και η τοποθέτηση σε χώρο που δεν επιτρέπει να διατηρούν τη θερμοκρασία τους σταθερή!

Μπαταρία ανοιχτού ή κλειστού τύπου;

Μια διάκριση των μπαταριών για φωτοβολταϊκά είναι μεταξύ κλειστού (χωρίς συντήρηση - VRLA) και ανοιχτού-υγρού τύπου. Οι περισσότερες μπαταρίες βαθειάςεκφόρτισης είναι υγρού τύπου. Απαιτούν συχνή πλήρωση υγρών, αλλά τείνουν να διαρκούν περισσότερο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις αναμονής είναι συχνά κλειστού τύπου, και δεν απαιτούν τακτική συντήρηση. Οι συσσωρευτές VRLA επιλέγονται επειδή εξαλείφουν την ανάγκη για αεριζόμενο χώρο και έχουν εύκολη πρόσβαση, κοστίζουν ακριβότερα σε σχέση με τους υγρού ηλεκτρολύτη και απαιτούν πιο προσεκτική επαναφόρτιση, αλλά υπερέχουν ειδικότερα σε ανεπιτήρητες εφαρμογές.

Πώς κρατούν σταθερή θερμοκρασία για max απόδοση οι μπαταρίες;

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος χάνουν προσωρινά περίπου το 20% της πραγματικής χωρητικότητας τους όταν η θερμοκρασία τους πέσει στους -1 βαθμούς C σε σχέση με τη max απόδοσή τους στους 25 βαθμούς. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, το ποσοστό των μόνιμων βλαβών αυξάνεται. 

Τοποθέτησε τις μπαταρίες με αυτή τη διάταξη ώστε να διατηρήσουν όλες την ίδια θερμοκρασία. Αν είναι σε έναν εξωτερικό τοίχο, τότε αυτός θα πρέπει να μονωθεί, εξασφαλίζοντας παράλληλα χώρο για τη κυκλοφορία του αέρα. Θα πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των συσσωρευτών, ώστε αυτοί που βρίσκονται στη μέση να μη θερμαίνονται περισσότερο από τους υπόλοιπους. Μια κατασκευή προστασίας πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για συντήρηση, ειδικά για τις υγρές μπαταρίες. Δεν πρέπει να τοποθετούνται διακόπτες, ή άλλες συσκευές παραγωγής σπινθήρων στο περίβλημα.

Συσκευή ελέγχου & ξέρεις κατάσταση φόρτισης & επίπεδο αποθηκευμένης ενέργειας!

Έχεις οδηγήσει αυτοκίνητο χωρίς μετρητή καυσίμου; Δεν είναι κάπως απογοητευτικό να μη γνωρίζεις το πότε ξεμένεις από ενέργεια; Αυτό θα πρέπει να το προσέξεις και στη μπαταρία σου.

Η μέτρηση παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση της ενέργειας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής της ενεργειακής αποθήκης. Αυτές οι συσκευές παρακολουθούν τα συσσωρευμένα Αμπερώρια (ΑΗ) και εμφανίζουν την κατάσταση φόρτισης της συστοιχίας των μπαταριών. Παρέχουν και άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η εγκατάσταση συσκευής ελέγχου θα πρέπει να τοποθετείται σε κεντρική θέση και να έχει προγραμματιστεί σωστά.

Η ώρα της συντήρησης!

Οι μπαταρίες πρέπει να συντηρούνται κάθε μήνα, το αργότερο κάθε τέσσερις μήνες με βάση το είδος τους. Διαφορετικά κινδυνεύεις από βραχυκυκλώματα, ακόμα και πιθανές εκρήξεις!

Οι υγρές μπαταρίες απαιτούν την προσθήκη αποκλειστικά αποσταγμένου νερού κάθε έναν έως τέσσερις μήνες ανάλογα με τον τύπο, τη θερμοκρασία της μπαταρίας, καθώς και τις ρυθμίσεις του ελέγχου φόρτισης και τη χρήση του συστήματος. Πολλοί ξεχνούν να συντηρήσουν τις μπαταρίεςμε αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο του ηλεκτρολύτη να προκαλεί υπερβολική έκλυση αερίων και κατά συνέπεια την παραμόρφωση των πλακών, βραχυκύκλωμα ή ακόμα και έκρηξη.

Τέλος, οι μπαταρίες δεν πρέπει να υπερπληρώνονται. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να γεμίζονται πιο συχνά από ότι απαιτείται για να διατηρηθούν οι πλάκες υγρές. Γέμισε μόνο μέχρι το επίπεδο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Συμπέρασμα

Το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μία πολύ δυνατή επένδυση, η οποία θα σε δικαιώσει. Για να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να δώσεις μεγάλη σημασία στις μπαταρίες του για να μην πάει χαμένη όλη η ενέργεια που παράγεις!

SUMEC A.E