Μάθε τα μυστικά της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου.

Μάθε τα μυστικά της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου.

Μάθε τα μυστικά της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου.

Μάθε τα μυστικά της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου.

  • Μάθε τα μυστικά της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου.
  • Μάθε τα μυστικά της μπαταρίας του φωτοβολταϊκού σου.

Δώσε extra δύναμη και απόδοση στη μπαταρία του φωτοβολταϊκού

11.920 επισκέψεις στο άρθρο (30/05/2024)
Σχολιάστε

- Ανοιχτού τύπου max διάρκεια ζωής - κλειστού τύπου min συντήρηση.
- Στην ίδια διάταξη για σταθερή θερμοκρασία (20-25 βαθμοί για max απόδοση).
- Συσκευή ελέγχου & ξέρεις κατάσταση φόρτισης, υπόλοιπο ενέργειας.
- Συντήρηση κάθε 1-4 μήνες (για αποφυγή βλαβών, ατυχημάτων).

KOSTAL SOLAR ELECTRIC HELLAS ΕΠΕ
OK GROUP

Σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συσσωρευτές ή αλλιώς μπαταρίες. Η επιλογή του τύπου της μπαταρίας, η τοποθέτησή της, μα και η σωστή συντήρησή της είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για σωστή λειτουργία και απόδοση.
 

Ανοιχτού τύπου max διάρκεια ζωής - κλειστού τύπου min συντήρηση

Μια διάκριση των μπαταριών για φωτοβολταϊκά είναι μεταξύ κλειστού (χωρίς συντήρηση - VRLA) και ανοιχτού-υγρού τύπου. Οι περισσότερες μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης είναι υγρού τύπου. Απαιτούν συχνή πλήρωση υγρών, αλλά τείνουν να διαρκούν περισσότερο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις αναμονής είναι συχνά κλειστού τύπου, και δεν απαιτούν τακτική συντήρηση.
 

Στην ίδια διάταξη για σταθερή θερμοκρασία (20-25 βαθμοί για max απόδοση)

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος χάνουν προσωρινά περίπου το 20% της πραγματικής χωρητικότητας τους όταν η θερμοκρασία τους πέσει στους -1 °C σε σχέση με τη max απόδοσή τους στους 25 °C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, το ποσοστό των μόνιμων βλαβών αυξάνεται. 

Τοποθέτησε τις μπαταρίες σου στην ίδια διάταξη ώστε να διατηρήσουν όλες την ίδια θερμοκρασία. Αν είναι σε έναν εξωτερικό τοίχο, τότε αυτός θα πρέπει να μονωθεί, εξασφαλίζοντας παράλληλα χώρο για τη κυκλοφορία του αέρα. Θα πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των συσσωρευτών, ώστε αυτοί που βρίσκονται στη μέση να μη θερμαίνονται περισσότερο από τους υπόλοιπους.
 

Συσκευή ελέγχου & ξέρεις κατάσταση φόρτισης, υπόλοιπο ενέργειας

Η μέτρηση με την κατάλληλη συσκευή ελέγχου παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση της ενέργειας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής της ενεργειακής αποθήκης.

Αυτές οι συσκευές παρακολουθούν τα συσσωρευμένα Αμπερώρια (ΑΗ) και εμφανίζουν την κατάσταση φόρτισης της συστοιχίας των μπαταριών. Παρέχουν και άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η εγκατάσταση συσκευής ελέγχου θα πρέπει να τοποθετείται σε κεντρική θέση και να έχει προγραμματιστεί σωστά.
 

Συνέχεια του άρθρου >>>
SUMEC A.E