Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, τα διάφορα προϊόντα υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμασίες, ανάλογα με το είδος συσκευής.

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, τα διάφορα προϊόντα υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμασίες, ανάλογα με το είδος συσκευής.

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας πλυντηρίου ρούχων

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας πλυντηρίου ρούχων

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας στεγνωτηρίου

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας στεγνωτηρίου

Η πραγματική ενεργειακή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων εκφράζεται σε kWh ανά σερβίτσιο 12 ατόμων

Η πραγματική ενεργειακή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων εκφράζεται σε kWh ανά σερβίτσιο 12 ατόμων

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας πλυντηρίου πιάτων

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας πλυντηρίου πιάτων

Για τα ψυγεία, οι ενεργειακές κλάσεις A+ (A-20%) και A++ (A-40%) αποτελούν αυτή τη στιγμή τους αποδοτικότερους δείκτες ενέργειας.

Για τα ψυγεία, οι ενεργειακές κλάσεις A+ (A-20%) και A++ (A-40%) αποτελούν αυτή τη στιγμή τους αποδοτικότερους δείκτες ενέργειας.

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας ψυγείου και καταψύκτη

Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας ψυγείου και καταψύκτη

Για ένα τυπικό ψυγείο μεγέθους 370 lt η ετήσια κατανάλωση για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ είναι 190 KWh.

Για ένα τυπικό ψυγείο μεγέθους 370 lt η ετήσια κατανάλωση για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ είναι 190 KWh.

Για ένα τυπικό πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 13 σερβίτσιων και για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ είναι 190 KWh.

Για ένα τυπικό πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 13 σερβίτσιων και για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ είναι 190 KWh.

Οι κουζίνες ακόμα ακολουθούν την παλιά ετικέτα, με αποτέλεσμα η πιο συνηθισμένη ενεργειακή κατηγορία του να είναι Α.

Οι κουζίνες ακόμα ακολουθούν την παλιά ετικέτα, με αποτέλεσμα η πιο συνηθισμένη ενεργειακή κατηγορία του να είναι Α.

Για τυπικό πλυντήριο ρούχων 7kg και για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 174 KWh.

Για τυπικό πλυντήριο ρούχων 7kg και για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 174 KWh.

Για ένα τυπικό στεγνωτήριο ρούχων συμπύκνωσης μεγέθους 8kg και για την ενεργειακή κατηγορία Α+ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 254 KWh.

Για ένα τυπικό στεγνωτήριο ρούχων συμπύκνωσης μεγέθους 8kg και για την ενεργειακή κατηγορία Α+ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 254 KWh.

Αν συγκρίνονται δύο συσκευές κατηγορίας Α, εξετάστε πιο προσεκτικά τα δεδομένα υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Αν συγκρίνονται δύο συσκευές κατηγορίας Α, εξετάστε πιο προσεκτικά τα δεδομένα υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμο σε πολλούς καταναλωτές και μια πιο οικονομική λύση για την αντικατάσταση πηγής ενέργειας πολλών οικιακών συσκευών.

Το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμο σε πολλούς καταναλωτές και μια πιο οικονομική λύση για την αντικατάσταση πηγής ενέργειας πολλών οικιακών συσκευών.

Οι κουζίνες είναι από τις βασικότερες συσκευές αερίου. Τα οφέλη από την χρήση της δεν περιορίζονται στην οικονομία καυσίμων, αλλά περιλαμβάνουν και παράγοντες όπως το γρηγορότερο και νοστιμότερο μαγεί

Οι κουζίνες είναι από τις βασικότερες συσκευές αερίου. Τα οφέλη από την χρήση της δεν περιορίζονται στην οικονομία καυσίμων, αλλά περιλαμβάνουν και παράγοντες όπως το γρηγορότερο και νοστιμότερο μαγείρεμα.

Ένα συμβατικό ψυγείο 220 λίτρων κοστίζει περίπου 200-300 ευρώ, οι τιμές για αντίστοιχο ψυγείο αερίου κυμαίνεται στα περίπου 1000 ευρώ.

Ένα συμβατικό ψυγείο 220 λίτρων κοστίζει περίπου 200-300 ευρώ, οι τιμές για αντίστοιχο ψυγείο αερίου κυμαίνεται στα περίπου 1000 ευρώ.

Τα στεγνωτήρια αερίου καταναλώνουν σχετικά μικρή ποσότητα καύσιμη ύλης, πολύ λιγότερη από το αντίστοιχο απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα στεγνωτήρια αερίου καταναλώνουν σχετικά μικρή ποσότητα καύσιμη ύλης, πολύ λιγότερη από το αντίστοιχο απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα.

 • Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, τα διάφορα προϊόντα υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμασίες, ανάλογα με το είδος συσκευής.
 • Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας πλυντηρίου ρούχων
 • Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας στεγνωτηρίου
 • Η πραγματική ενεργειακή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων εκφράζεται σε kWh ανά σερβίτσιο 12 ατόμων
 • Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας πλυντηρίου πιάτων
 • Για τα ψυγεία, οι ενεργειακές κλάσεις A+ (A-20%) και A++ (A-40%) αποτελούν αυτή τη στιγμή τους αποδοτικότερους δείκτες ενέργειας.
 • Ανάλυση ενεργειακής ετικέτας ψυγείου και καταψύκτη
 • Για ένα τυπικό ψυγείο μεγέθους 370 lt η ετήσια κατανάλωση για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ είναι 190 KWh.
 • Για ένα τυπικό πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 13 σερβίτσιων και για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ είναι 190 KWh.
 • Οι κουζίνες ακόμα ακολουθούν την παλιά ετικέτα, με αποτέλεσμα η πιο συνηθισμένη ενεργειακή κατηγορία του να είναι Α.
 • Για τυπικό πλυντήριο ρούχων 7kg και για την ενεργειακή κατηγορία Α+++ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 174 KWh.
 • Για ένα τυπικό στεγνωτήριο ρούχων συμπύκνωσης μεγέθους 8kg και για την ενεργειακή κατηγορία Α+ η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι 254 KWh.
 • Αν συγκρίνονται δύο συσκευές κατηγορίας Α, εξετάστε πιο προσεκτικά τα δεδομένα υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμο σε πολλούς καταναλωτές και μια πιο οικονομική λύση για την αντικατάσταση πηγής ενέργειας πολλών οικιακών συσκευών.
 • Οι κουζίνες είναι από τις βασικότερες συσκευές αερίου. Τα οφέλη από την χρήση της δεν περιορίζονται στην οικονομία καυσίμων, αλλά περιλαμβάνουν και παράγοντες όπως το γρηγορότερο και νοστιμότερο μαγεί
 • Ένα συμβατικό ψυγείο 220 λίτρων κοστίζει περίπου 200-300 ευρώ, οι τιμές για αντίστοιχο ψυγείο αερίου κυμαίνεται στα περίπου 1000 ευρώ.
 • Τα στεγνωτήρια αερίου καταναλώνουν σχετικά μικρή ποσότητα καύσιμη ύλης, πολύ λιγότερη από το αντίστοιχο απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα μυστικά της οικονομίας και της απόδοσης

8.585 επισκέψεις στο άρθρο

Οι λειτουργικές και οικονομικές ανάγκες διαφέρουν γι αυτό είναι απαραίτητη η αναζήτηση της καταλληλότερης λευκής συσκευής. Η επιλογή έχει ένα «κλειδί» για τις συσκευές ρεύματος: την ανάγνωση της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, έχει και μια εναλλακτική: τις συσκευές αερίου.

Η οικονομία και η απόδοση μίας ηλεκτρικής λευκής συσκευής βρίσκονται λοιπόν σε άμεση συνάρτηση με την ενεργειακή τους ετικέτα, η οποία και υποδεικνύει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της και συγκεκριμένα, πόσο ενεργοβόρα είναι η κάθε συσκευή. Τις ενεργειακές ετικέτες τις έχει θέσει ως υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και μείωσης των ρύπων και πλέον βρίσκονται συνήθως στο σύνολο των οικιακών -και όχι μόνο- συσκευών. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέξουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα παρέχοντας ένα είδος σύγκρισης μεταξύ των διάφορων μοντέλων. 

Οι λευκές συσκευές που φέρουν ετικέτες ενεργειακής απόδοσης είναι σε κατηγορίες, οι παρακάτω:

- Πλυντήρια ρούχων 

- Στεγνωτήρια ρούχων 

- Ψυγεία και καταψύκτες 

- Πλυντήρια πιάτων

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, τα διάφορα προϊόντα υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμασίες, ανάλογα με το είδος συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι, οι αξιολογήσεις ενέργειας μεταξύ διάφορων προϊόντων που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες δεν είναι συγκρίσιμες. Από την 1η Ιουλίου 2012, η ενεργειακή κατηγορία στις οικιακές συσκευές κυμαίνεται από το Α+++ μέχρι και το D. 

Η ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης μπορεί να δώσει με μια ματιά σημαντικές πληροφορίες για την απόδοση του προϊόντος. Αλλά η σύγκριση μεταξύ δύο προϊόντων της ίδιας κατηγορίας είναι λιγότερο σαφής. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή μιας συσκευής από μια δεύτερη μπορεί να στηριχθεί στις επιπλέον πληροφορίες που δίνονται στην κάθε ετικέτα, όπως είναι για παράδειγμα το επίπεδο θορύβου, η κατανάλωση νερού ή η ετήσια κατανάλωση ενέργειας. 

Από την άλλη, ο ηλεκτρισμός δεν αποτελεί μονόδρομο. Οι οικιακές συσκευές αερίου έχουν αρχίσει να κερδίζουν και πάλι την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού, αφού υπερτερούν των ηλεκτρικών τόσο σε οικονομία, όσο και σε απόδοση, ενώ είναι ιδιαίτερα «φιλικές» και προς το περιβάλλον.

Πλυντήρια Ρούχων 

Κοινοποίησέ το αν σου άρεσε »

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές πλυντηρίων συνέχισαν την προσπάθεια τους να κάνουν πιο αποδοτικές τις συσκευές, τόσο από άποψη ενέργειας, όσο και απαιτούμενης ποσότητας νερού. Υπάρχουν κατασκευαστές που ισχυρίζονται ότι, τα νέα μοντέλα αντιστοιχούν σε Α++++, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί επίσημη αξιολόγηση. Η ενεργειακή απόδοση ενός πλυντηρίου ρούχων υπολογίζεται με το μέσο όρο μέτρησης της κατανάλωσης (kWh) ανά kg πλύσης κατά τη διάρκεια δύο τυπικών κύκλων πλυσίματος βαμβακερών, ένα στους 60ο C και ένα στους 40ο C, σε πλήρες και μερικό φορτίο. Αυτό καθορίζει τη συνολική ενεργειακή βαθμολογία που επιτυγχάνει ένα πλυντήριο. 
Για τον υπολογισμό της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και νερού χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα για 220 τυπικούς κύκλους πλύσης. Εκτός αυτού, στην ετικέτα παρέχονται πληροφορίες ξεχωριστά για την λειτουργία πλυσίματος και στυψίματος αλλά και πληροφορίες για το επίπεδο θορύβου και στις δύο περιπτώσεις. 
 
Σε αυτούς τους δείκτες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία, ειδικά αν πρόκειται για την επιλογή μεταξύ δύο προϊόντων ίδιας κατηγορίας.
 
Στεγνωτήρια
Τα στεγνωτήρια είναι από τις πιο καινούργιες συσκευές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν καλή ενεργειακή απόδοση. ΠαρΆ όλα αυτά, σε αντίθεση με άλλες συσκευές, των οποίων τα νέα μοντέλα είναι τουλάχιστον κατηγορίας Α, σε αυτές τις συσκευές είναι πολύ πιθανό μια νέα συσκευή να βρίσκεται στην κατηγορία Β, καθώς η διαδικασία του στεγνώματος είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. 
 
Η βαθμολογία προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη δοκιμή, κατά τη διάρκεια της οποίας μετράται η απαιτούμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός κύκλου στεγνώματος βαμβακερών. Επιπλέον, εκτός από την κατανάλωση σε kWh λαμβάνονται υπόψη η χωρητικότητα του στεγνωτηρίου, αλλά και η τεχνολογία/τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιεί (με συμπύκνωση, με εξαέρωση ή με χρήση γκαζιού).
 
Πλυντήρια πιάτων
Ομοίως με τις παραπάνω κατηγορίες, και τα πλυντήρια πιάτων τα τελευταία χρόνια απαιτούν όλο και λιγότερη ενέργεια και νερό, κάνοντας απαραίτητη την ύπαρξη νέων ενεργειακών κατηγοριών πάνω από το Α. Η ενεργειακή απόδοση ενός πλυντηρίου πιάτων καθορίζεται από την κατανάλωση ενέργειας κατά το πλύσιμο συγκεκριμένων επιτραπέζιων σκευών και πιάτων, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό πρόγραμμα που συστήνεται από τον κατασκευαστή. Η ετήσια κατανάλωση νερού και ενέργεια υπολογίζεται για 280 τυπικούς κύκλους πλυσίματος με χρήση κρύου νερού και στις λειτουργίες χαμηλής ισχύος. Επιπλέον αξιολογούνται ξεχωριστά η απόδοση του καθαρισμού, του ξεβγάλματος και του στεγνώματος. Η πραγματική ενεργειακή απόδοση του πλυντηρίου πιάτων εκφράζεται σε kWh ανά σερβίτσιο 12 ατόμων (40 σκεύη), που είναι και ο μέσος όρος χωρητικότητας ενός μεγαλύτερου πλυντηρίου πιάτων. 
 
Ψυγεία και καταψύκτες 
Η ενεργειακή κατάταξη σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται με τη χρήση ενός δείκτη που συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας με τον εσωτερικό όγκο της συσκευής, για να δείξει πόσο αποτελεσματικό είναι για τον όγκο του. 
Αυτό σημαίνει ότι, δυο διαφορετικού μεγέθους ψυγεία θα μπορούν να φέρουν την ίδια ενεργειακή βαθμολογία. Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται σε εξωτερική θερμοκρασία δωματίου 25 ° C και με το ψυγείο να είναι εν μέρει γεμάτο, έτσι ώστε να προσομοιώνεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή στην πραγματικότητα. Ο εσωτερικός δε όγκος προσδιορίζεται με όλα τα ράφια και τα συρτάρια  στη θέση τους. Επιπλέον, στη ετικέτα δίνονται πληροφορίες για το επίπεδο θορύβου της συσκευής. 
Συγκεκριμένα, για τα ψυγεία, οι ενεργειακές κλάσεις A+ (A-20%) και A++ (A-40%) αποτελούν αυτή τη στιγμή τους αποδοτικότερους δείκτες ενέργειας.   
 
Σύγκριση κατηγοριών 
Για να γίνουν ακόμη πιο κατανοητές οι διαφορές μεταξύ των ενεργειακών κατηγοριών παραθέτουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με τις καταναλώσεις κάθε συσκευής.
 
Παράδειγμα, για ένα τυπικό ψυγείο μεγέθους 370 lt η ετήσια κατανάλωση για τις πιο συνήθεις ενεργειακές κατηγορίες έχει ως εξής:
Για ένα τυπικό πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 13 σερβίτσιων και για τις πιο συνήθεις ενεργειακές κατηγορίες, η κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση νερού, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Οι κουζίνες ακόμα ακολουθούν την παλιά ετικέτα, με αποτέλεσμα η πιο συνηθισμένη ενεργειακή κατηγορία του να είναι Α. ΠαρΆ όλα αυτά  οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν κάποια επιπλέον κατηγοριοποίηση με σκοπό να δείξουν την ανωτερότητα κάποιας συσκευής έναντι άλλων. Με αυτό το σκεπτικό συχνά στην αγορά παρατηρούνται νέες κατηγορίες, που δεν είναι όμως καθορισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στηρίζονται στην κατηγοριοποίηση αυτής. Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται σύγκριση μεταξύ τέτοιων κατηγοριών.
 
Για τυπικό πλυντήριο ρούχων 7kg και για τις διάφορες κατηγορίες, φαίνονται οι καταναλώσεις που προκύπτουν στον παρακάτω πίνακα:
Για ένα τυπικό στεγνωτήριο ρούχων συμπύκνωσης μεγέθους 8kg και για τις πιο συνήθεις ενεργειακές κατηγορίες, οι καταναλώσεις ενέργειας έχουν ως εξής:
 
Συμβουλές για ψώνια υψηλής ενεργειακής απόδοσης
• Σε όλα τα παραπάνω προϊόντα υπάρχει νομική υποχρέωση να εμφανίζονται οι πληροφορίες ενεργειακής απόδοσης στο σημείο πώλησης. 
• Αν συγκρίνονται δύο συσκευές κατηγορίας Α, εξετάστε πιο προσεκτικά τα δεδομένα υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας, για να βρείτε ποια από τις δύο χρησιμοποιεί το λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα. 
• Μερικές από τις λεπτομέρειες που βρίσκονται στην ετικέτα μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή – όπως είναι για το πλυντήριο η χωρητικότητα 
της συσκευής ή ο θόρυβος.
 
Η εναλλακτική του αερίου
Το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμο σε πολλούς καταναλωτές και μια πιο οικονομική λύση για την αντικατάσταση πηγής ενέργειας πολλών οικιακών συσκευών. Δεν είναι απορίας άξιο, λοιπόν, το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας χρησιμοποιούν τη λύση του αερίου και στις λευκές συσκευές τους, επωφελούμενοι από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. 
 
Κουζίνες 
Οι κουζίνες είναι από τις βασικότερες συσκευές αερίου. Τα οφέλη από την χρήση της δεν περιορίζονται στην οικονομία καυσίμων, αλλά περιλαμβάνουν και παράγοντες όπως το γρηγορότερο και νοστιμότερο μαγείρεμα. Επιπλέον, με την χρήση τους τόσο με φυσικό αέριο, όσο και με υγραέριο είναι διαθέσιμες για όλους τους καταναλωτές. Οι κουζίνες αερίου μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες, τις μικτές και του αερίου. Στη δεύτερη περίπτωση, το αέριο αποτελεί τη μόνη καύσιμη ύλη λειτουργίας. Αντίθετρα, στην πρώτη υπάρχει και η δυνατότητα αξιοποίησης του ηλεκτρικού ρεύματος, για τη λειτουργία των εστιών ή του φούρνου. 
Οι περισσότερες κουζίνες μπορούν με μικρές μετατροπές στην τροφοδοσία τους να χρησιμοποιήσουν  φυσικό αέριο ή υγραέριο. Οι τιμές τόσο των μικτών όσο και των κουζινών αερίου ξεκινάνε από τα 300 ευρώ και ανάλογα με το μέγεθος, την ισχύ τους και τις ευκολίες που παρέχουν, η τιμή τους αυξάνεται.
 
Ψυγεία 
Είναι επίσης γνωστά και ως ψυγεία απορρόφησης καθώς χρησιμοποιούν μια πηγή θερμότητας για την απορρόφηση της θερμότητας από το χώρο ψύξης . Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιείται αμμωνία ως ψυκτικό μέσο, ενώ επιπλέον χρησιμοποιούνται νερό, αμμωνία και  αέριο και υδρογόνο για την δημιουργία ενός κύκλου για την αμμωνία. 
Με αυτό τον τρόπο παράγεται η απαραίτητη ψύξη για την διατήρηση μιας χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου. Συνήθως τα ψυγεία  αερίου έχουν και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Παρόλο που στην χρήση τους είναι οικονομικά, τέλος, το κόστος για την αγορά μιας τέτοιας συσκευής είναι μεγάλο και ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα συμβατικά ψυγεία. Συγκεκριμένα ενώ ένα συμβατικό ψυγείο 220 λίτρων κοστίζει περίπου 200-300 ευρώ, οι τιμές για αντίστοιχο ψυγείο αερίου κυμαίνεται στα περίπου 1000 ευρώ. Στην Ελλάδα αποτελούν μια ιδιαίτερα περιορισμένη αγορά καθώς μόνο μεμονωμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα. 
 
Στεγνωτήρια
Μια από τις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές είναι το ηλεκτρικό στεγνωτήριο. Ένα στεγνωτήριο λειτουργεί παρέχοντας και κυκλοφορώντας στον κάδο ζεστό αέρα, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τα ρούχα και εξατμίζει την υγρασία τους. 
 
Τα στεγνωτήρια αερίου καταναλώνουν σχετικά μικρή ποσότητα καύσιμη ύλης, πολύ λιγότερη από το αντίστοιχο απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, λόγω της άμεσης αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα, απαιτούν λιγότερο χρόνο. Το κόστος απόκτησης μιας τέτοιας συσκευής είναι μεγαλύτερο από μια συμβατική (κοντά στα 500 ευρώ), αλλά το κόστος λειτουργίας της είναι κατά πολύ μικρότερα, χρήζοντας την ιδιαίτερα αποδοτική.