Ηλεκτρική ενέργεια POWER HOME MAX από την Ζενίθ

Διαβάστηκε από 3088 αναγνώστες -

Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME MAX, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν χαμηλή χρέωση ενέργειας όλο το 24ωρο.

Σχολιάστε

Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME MAX από την Ζενίθ, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν χαμηλή χρέωση ενέργειας όλο το 24ωρο, παρέχοντας:

 • 3 δωρεάν μηνιαία πάγιακάθε χρόνο για νέες αιτήσεις 
 • πολύ χαμηλή Χρέωση Ενέργειας όλο το 24ωρο
 • επιβράβευση της Συνέπειας με έκπτωση -20%
 • επιπλέον έκπτωση για συνδυασμό με φυσικό αέριο
 • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
Δείτε τις χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος ΕΔΩ.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:
Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:
 • Παρέχεται έκπτωση 20% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας.
 • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών
Έκπτωση «DUAL ENERGY» για συνδυασμό με φυσικό αέριο απο τη ZeniΘ:
 • Παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται και ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ΖενιΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους δύο τύπους ενέργειας.
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Επιπλέον έκπτωση στο φυσικό αέριο: 5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
 • Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
 • Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου.
Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
 • Παρέχεται έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Η προσφορά ισχύει για νέες συνδέσεις και αιτήσεις έως 30/09/2020
Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
 • Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
 • Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για οικιακή κατανάλωση που δε δύναται να ξεπερνά τις 6.000kWh ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, η χρέωση ενέργειας για την υπερβάλλουσα  κατανάλωση θα διαμορφώνεται σε 0,1044 ¤/kWh
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο» 
Η προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο», αφορά νέες αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 30/09/2020 και παρέχει δωρεάν τρία Μηνιαία Πάγια στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα των ακόλουθων σε σειρά μηνών της σύμβασης: 1ος, 2ος, 3ος, 13ος, 14ος, 15ος 

Σχολιάστε