Τι καλύπτει το ποσό της κρατικής επιδότησης στο ρεύμα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αγρότες το Δεκέμβριο. Η επιδότηση για το φυσικό αέριο.

Τι καλύπτει το ποσό της κρατικής επιδότησης στο ρεύμα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αγρότες το Δεκέμβριο. Η επιδότηση για το φυσικό αέριο.

Ρεύμα: Τα ποσά επιδότησης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες

1.773 επισκέψεις στο άρθρο
Σχολιάστε

0,22 ευρώ (μέχρι 500 kwh). 0,17 (501 και πάνω). 8 cents (1.001 και πάνω). 0,27 για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.). 0,22 (οριζόντια) για αγρότες. 0,18 για επιχειρήσεις (μέχρι 2.000 kwh) και 3,4 cents (πάνω από 2.000 kwh). 50 ευρώ/μεγαβατώρα (bonus για μείωση κατανάλωσης 15%).

Στα 435 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει για το Δεκέμβριο, το συνολικό ύψος της κρατικής επιδότησης για τους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες.

Kοινοποίησέ το »
Σχολιάσε το στο facebook »

Τι καλύπτει η κρατική επιδότηση Δεκεμβρίου για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αγρότες!
  • 0,22 ευρώ (μέχρι 500 kwh). 0,17 (501 και πάνω). 8 cents (1.001 και πάνω)
  • 0,27 για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.), 0,22 (οριζόντια) για αγρότες
  • 0,18 για επιχειρήσεις (μέχρι 2.000 kwh) και 3,4 cents (πάνω από 2.000 kwh)
  • 50 ευρώ/μεγαβατώρα ή 5 cents/kwh (bonus για μείωση κατανάλωσης 15%)
Για τα νοικοκυριά, οι 3 κλίμακες επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής:
  1. Για μηνιαία κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (αυτή η κλίμακα αφορά στο 90% των νοικοκυριών της χώρας) η επιδότηση ανέρχεται στα 221 ευρώ/μεγαβατώρα (0,22/κιλοβατώρα)
  1. Για μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1.000 κιλοβατώρες η επιδότηση ανέρχεται στα 171 ευρώ/μεγαβατώρα (0,17 ευρώ/κιλοβατώρα). Αν ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωσή του (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή), τότε η επιδότησή του αυξάνεται κατά 50 ευρώ/μεγαβατώρα
  1. Για τη μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατώρες η επιδότηση ανέρχεται στα 81 ευρώ/μεγαβατώρα (8 cents/κιλοβατώρα). Και σε αυτή την κλίμακα, αν ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωσή του (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή), τότε η επιδότησή του αυξάνεται κατά 50 ευρώ/μεγαβατώρα
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσα νοικοκυριά εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) θα συνεχίσουν να βλέπουν τις τιμές των αυξήσεων να απορροφώνται σχεδόν κατά 100%, με την επιδότηση για το μήνα Δεκέμβριο να ανέρχεται στα 269 ευρώ/μεγαβατώρα (0,27 ευρώ/κιλοβατώρα).

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις
  1. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση στις επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως 35 kV, η επιδότηση για κατανάλωση ως 2.000 κιλοβατώρες ανέρχεται στα 183 ευρώ/μεγαβατώρα (0,18 ευρώ/κιλοβατώρα)
  1. Για τις επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως 35 kVA, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που ξεπερνούν τις 2.000 κιλοβατώρες (και καταναλωτές χαμηλής μέσης ή υψηλής τάσης) η επιδότηση ανέρχεται σε 34 ευρώ/μεγαβατώρα (3,4 cents/κιλοβατώρα)
Τι ισχύει για τους αγρότες

Για τα αγροτικά τιμολόγια, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 221 ευρώ/μεγαβατώρα (0,22 ευρώ/κιλοβατώρα).

Τι ισχύει για την επιδότηση στο φυσικό αέριο

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, δεν θα υπάρξει κρατική επιδότηση, ωστόσο η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τους άλλους παρόχους θα δώσει μια οριζόντια επιδότηση που θα ανέλθει σε 15 ευρώ/θερμική MWh για το Νοέμβριο για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

Kοινοποίησέ το »
Σχολιάσε το στο facebook »