Θερμομονωτικά χρώματα

Τρόποι μετάδοσης θερμότητας: 1.Δημιουργία θερμότητας από την απορρόφηση ακτινοβολίας 2. Μετάδοση θερμότητας μέσω αγωγής 3.μεταφορά στον αέρα και συναγωγή.

Οικολογικά χρώματα

Λογότυπο οικολογικά πιστοποιημένων προϊόντων

«Σύμμαχος» για το σπίτι

Διαβάστηκε από 12389 αναγνώστες -

Η νέα γενιά χρωμάτων βάζει «stop» στην περιβαλλοντική ρύπανση, προσφέροντας παράλληλα στους καταναλωτές ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

 
Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στην αγορά χρωμάτων νέες τεχνολογίες που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας και οι οποίες είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον. Δύο από αυτές τις τεχνολογίες έχουν να κάνουν με τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για το εσωτερικό και εξωτερικό βάψιμο του σπιτιού παρέχοντας παράλληλα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, γεγονός που οδηγεί και σε αξιοσημείωτη μείωση των λειτουργικών εξόδων ενός νοικοκυριού, όφελος υπερβολικά σημαντικό σε περιόδους όπως είναι η σημερινή, με την κρίση να έχει πλήξει την πλειοψηφία των πολιτών.
Πρόκειται λοιπόν για ενεργειακά χρώματα και συγκεκριμένα τα θερμομονωτικά και τα οικολογικά χρώματα, εκ των οποίων τα πρώτα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και ως ισχυρή μόνωση ενός κτιρίου, δυσκολεύοντας την είσοδο και την έξοδο της θερμότητας (ανάλογα με την εποχή, καλοκαίρι ή χειμώνα αντίστοιχα) για χάρη των κατοίκων, ενώ τα δεύτερα διαθέτουν ιδιαίτερες αντοχές και ξεχωρίζουν για τη συμβατότητά τους με το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και το ελάχιστο «αποτύπωμά» τους.
 
Θερμομονωτικά χρώματα
Τα ψυχρά ή θερμοανακλαστικά ή θερμομονωτικά χρώματα είναι μια νέα τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί με τη χρήση της νανοτεχνολογίας και μπορούν να πετύχουν μείωση της θερμικής απώλειας του κτιρίου. Σκοπός τους είναι η ανάκλαση του μεγαλύτερου μέρους της προσπίπτουσας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου ακτινοβολίας και κατά συνέπεια την αποφυγή αυξημένης θέρμανσης των τοίχων.  Με αυτό τον τρόπο, η θερμότητα μένει έξω από το σπίτι.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, μπορούν να ρίξουν τη θερμοκρασία κατά 2-4οC στους εσωτερικούς χώρους. 
Για να χαρακτηριστεί ένα χρώμα  «ψυχρό» θα πρέπει να συνδυάζει την ανακλαστικότητα (την οποία παρέχουν τα περισσότερα λευκά χρώματα) αλλά και εκπομπή της ακτινοβολίας. 
Η ακτινοβολία που προσπίπτει σε μία αδιαφανή επιφάνεια μπορεί να ανακλαστεί ή να απορροφηθεί από αυτή. Με α συμβολίζεται ο συντελεστής απορροφητικότητας της επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον αυτού, ένα ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που έχει απορροφηθεί από μία εξωτερική επιφάνεια εκπέμπεται προς το περιβάλλον με τη μορφή θερμικής ακτινοβολίας. Η ικανότητα εκπομπής της θερμικής ακτινοβολίας διαφοροποιείται ανάλογα με το υλικό και τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας.
Ο δείκτης ηλιακής αντανάκλασης (SRI - solar reflective index) συνδυάζει τους συντελεστές ανακλαστικότητας και εκπομπής.
Εκτός της ανάκλασης ή της εκπομπής, τα θερμομονωτικά χρώματα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν θερμική μόνωση, με προσθήκη στα στερεά του χρώματος, υαλικών ή κεραμικών σφαιριδίων ως πληρωτικό υλικό. 
Τα σφαιρίδια αυτά είναι ουσιαστικά μικροσκοπικές μπάλες γυαλιού ή κεραμικού υλικού με κενό αέρα ή κάποιου πληρωτικού υλικού στο εσωτερικό τους, γεγονός το οποίο δημιουργεί θερμομόνωση, τόσο στη ζέστη, όσο και στο κρύο. Το κενό αέρος δημιουργεί θερμομόνωση υψηλής αποδοτικότητας παρόμοιας λογικής με αυτή που παρέχουν για παράδειγμα τα διπλά τζάμια. 
Παρότι με αυτό τον τρόπο παρέχουν μια θερμομόνωση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τη συμβατική μόνωση. 
Η βασική παράμετρος της θερμομονωτικής ικανότητας είναι η θερμική αντίσταση R του υλικού που χρησιμοποιείται (Thermal Resistance) και μετριέται σε μονάδες (m²·K/W). Η τιμή του R δηλώνει την αντίσταση στην απώλεια θερμότητας (ή δροσιάς το καλοκαίρι) ανά μονάδα επιφάνειας. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του, τόσο καλύτερη η μονωτική ικανότητα του υλικού. Για να υπολογιστεί η θερμική αντίσταση μιας κατασκευής, διαιρείτε το πάχος του υλικού d (m) με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ (W/m·K) ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά στην σήμανση CE των μονωτικών υλικών. Μια τυπική τιμή θερμικής αγωγιμότητας για ένα ψυχρό χρώμα είναι περίπου λ=0,14 W/(mK). Όσο μικρότερη είναι η τιμή της θερμικής αγωγιμότητας λ ενός υλικού, τόσο καλύτερο μονωτικό αποτελεί. 
Στην περίπτωση των θερμομονωτικών χρωμάτων, όσο μικρός και αν είναι ο συντελεστής, το πάχος της στρώσης του χρώματος είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα ο συντελεστής R να παίρνει πολύ μικρές τιμές και κατά συνέπεια, να αποδίδει μικρή αντίσταση συγκριτικά με τη συμβατική μόνωση. 
Ειδικά σε περιπτώσεις, όμως, παλαιότερων κτισμάτων που δεν έχουν την κατάλληλη μόνωση, είναι μια οικονομική και αποτελεσματική λύση. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά προς την κανονική μόνωση του κτιρίου.
Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνολογιών ψυχρών  χρωμάτων περιλαμβάνουν τις λείες και τις ελαστομερείς ανακλαστικές βαφές με χρήση διογκωμένου οψιδιανού, αλλά και τις ανακλαστικές βαφές με χρήση υαλοσφαιριδίων και κεραμικών σφαιριδίων κενού.
Αν συγκρίνουμε ένα τυπικό θερμομονωτικό χρώμα με ένα κλασσικό επίχρισμα λευκού χρώματος ως προς τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν προκύπτει ο πίνακας 1.
 
Οικολογικά χρώματα
Οικολογικά είναι τα χρώματα που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη την διάρκεια ζωής τους, από τη διαδικασία παραγωγής μέχρι τη χρήση και εφαρμογή τους, αλλά και την τελική διάθεση στο περιβάλλον. Αυτού του είδους τα προϊόντα δεν υστερούν ποιοτικά σε σύγκριση με τα συμβατικά. Επιπλέον, η ποιότητα τους και η διαδικασία κατασκευής τους πιστοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η διαδικασία παραγωγής τους ελέγχεται σε όλα τα στάδια αρχίζοντας από την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων υλών, συνεχίζοντας με τη διαδικασία παραγωγής , τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση, τη διάρκεια και καταλήγει στην τελική διάθεση στο περιβάλλον. 
Σε όλα αυτά τα στάδια, λαμβάνονται υπόψη  πολλαπλοί παράγοντες, όπως είναι η προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, η εξοικονόμηση ενέργειας και αποβλήτων και η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και γενικότερα, η περιβαλλοντική ασφάλεια.
Ειδικότερα για τα χρώματα εσωτερικών χώρων, τα κριτήρια για να κριθεί ένα χρώμα οικολογικό είναι τα εξής:
- Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
- Χαμηλά Ποσά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC)
- Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο
- Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ούτε καρκινογόνες και τοξικές ουσίες
- Δεν περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και σε «όλο τον κύκλο της ζωής τους», ενώ ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον
Ειδικά στα χρώματα εξωτερικού χώρου χρησιμοποιούνται  επιπλέον των παραπάνω κριτηρίων και  τα εξής:
- Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίασης, ξεφλουδίσματος, φλυκταινών, σκασιμάτων
Επιπλέον ελέγχονται από ανεξάρτητα εργαστήρια τυχόν ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως είναι  η αδιαβροχοποίηση, η αναπνοή, η ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγμών και η αντιμουχλική δράση. 
Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει πάνω στο προϊόν να αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες για τη σωστή χρήση, τον κατάλληλο καθαρισμό των εργαλείων αλλά και για τη διαχείριση τυχόν αποβλήτων που προκύπτουν, όπως η διάθεση τυχόν υπολείμματος προϊόντος  στο περιβάλλον.
Τα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα οικολογικά φέρουν το χαρακτηριστικό λογότυπο και το ειδικό σύμβολο (μαργαρίτα).
Με αυτό τον τρόπο πιστοποιείται ότι, το χρώμα δεν είναι τοξικό και δεν περιέχει βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ουσίες. 
Έτσι είναι ασφαλές και για την καθημερινή επαφή μαζί του, όσο και για την περίοδο που εφαρμόζεται. Τα οικολογικά χρώματα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην αγορά, ενώ η τιμή τους είναι παραπλήσια με αυτή των κανονικών χρωμάτων.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

  • Συμφωνία co-branding για το θερμομονωτικό υλικό NEOPOR

    Τη χρήση του εμπορικού σήματος NEOPOR, του αυθεντικού μονωτικού υλικού της BASF, στις γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE της Vitex συμφώνησαν  οι εταιρείες BASF και Vitex Α.Ε.  τηλ: 2105589400 Περισσότερα
  • Χρωματίστε με οικολογικά χρώματα VECHRO

    Συμβουλευτείτε τα Ολοκληρωμένα Οικολογικά και μη Συστήματα Βαφής που σας προτείνει η Vechro για να συνδυάσετε Σωστή Αισθητική, Υψηλή Προστασία και Αντοχή στο Χρόνο, Επιτυχία στην επιλογή σας. τηλ: 210-4816101-3 Περισσότερα
  • Νέα προϊόντα από την Vivechrom!

    To VIVECRYL THERMOELASTIC ECO της Vivechrom είναι ένα κορυφαίας ποιότητας οικολογικό ακρυλικό, ειδικό θερμοπροστατευτικό & μονωτικό χρώμα εξωτερικών τοίχων. ∆ιατηρεί την ελαστικότητά του από -20°C έως 80°C και καλύπτει τέλεια μικρορωγμές, προσφέροντας εξαιρετική στεγάνωση από την υγρασία. τηλ: 801 11 55 600 Περισσότερα