Φωτοβολταϊκά για αγρότες & βιομηχανία: Στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ

Φωτοβολταϊκά για αγρότες & βιομηχανία: Στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ

  • Φωτοβολταϊκά για αγρότες & βιομηχανία: Στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ
  • Φωτοβολταϊκά για αγρότες & βιομηχανία: Στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ

Φωτοβολταϊκά για αγρότες & βιομηχανία: Στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ

1.048 επισκέψεις στο άρθρο (21/03/2024)
Σχολιάστε

- Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι αγρότες
- Ποια τα πλεονεκτήματα για την βιομηχανία
- Τι ισχύει πλέον για το ρεύμα των αγροτών
- Οι χρεώσεις για τα πρώτα 2 χρόνια, τι αλλάζει στα υπόλοιπα 8 έτη

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του ΥΠΕΝ με την οποία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο στα έργα ΑΠΕ των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται, μέσω διμερών συμβολαίων, στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και στους αγρότες.

Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι λαμβάνουν με απόλυτη προτεραιότητα οριστική προσφορά σύνδεσης έργα που υποβάλλουν διμερή σύμβαση ή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή φυσική παράδοση με προμηθευτή που επιθυμεί να εκπροσωπήσει κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, για ισχύ που αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης των εν λόγω κατόχων.
 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σχετικά:

Προωθείται η υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κατά απόλυτη προτεραιότητα, προς ενίσχυση των αγροτών και της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των αγροτών, οι προμηθευτές καταρτίζουν συμβάσεις κατΆ ελάχιστον δεκαετούς διάρκειας, χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την ανακοίνωση των χαρακτηριστικών του «Τιμολογίου ΓΑΑ» που προσφέρουν στους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος.

Παράλληλα, αναλαμβάνουν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από προηγούμενο προμηθευτή των εν λόγω κατόχων έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και υποκαθίστανται στα δικαιώματα του προηγούμενου προμηθευτή, με διμερή σύμβαση ορίζονται οι συνέπειες περίπτωση καταγγελίας πριν από τη λήξη διάρκειας της σύμβασης.

Σε αυτό το σημείο, θυμίζουμε πως δεν είναι όλα τα φωτοβολταϊκά ίδια - Πώς να επιλέξετε σωστά!

Επίσης, ορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι κάτοχοί έργων ΑΠΕ και ρυθμίζονται ζητήματα διαχείρισης των έργων ΑΠΕ, κριτήρια ένταξης, γεωγραφική κατανομή των έργων και διαδικασία ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος συνυπογράφει την τροπολογία, δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη για προώθηση της τροπολογίας με την οποία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο σε τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που προορίζονται για τις διμερείς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους αγρότες και τη βιομηχανία, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τη συνέπεια της κυβέρνησης.

Υλοποιούμε άμεσα όσα δεσμευόμαστε να πράξουμε. Πολύ περισσότερο όταν οι δεσμεύσεις μας αφορούν στους αγρότες, τους οποίους στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, οι οποίες έχουν προκαλέσει αύξηση στο κόστος παραγωγής.

Οι αγρότες οφείλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η κυβέρνηση και να επιτύχουν σημαντική μείωση στο ενεργειακό κόστος της παραγωγής τους.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται στην πράξη, ότι για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί προτεραιότητα, καθώς είναι ένας βασικός πυλώνας στήριξης της οικονομίας μας και της κοινωνικής συνοχής της χώρας μας».

Επιπλέον, προβλέπεται σε διμερείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση χρηματοοικονομική διευθέτηση που θα καταρτιστούν με τελικούς πελάτες οικιακής χρήσης για έργα ΑΠΕ που υπάγονται στην ομάδα έργων προτεραιότητας Β του άρθρου 2 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ παραγωγών και ενεργοβόρου βιομηχανικού καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας του Παραρτήματος του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης (ΤΠΕ) κατά προτεραιότητα χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αντίστοιχη αναφορά των έργων ΑΠΕ στις συμβάσεις και οι κυρώσεις περίπτωση πρόωρης καταγγελίας σύμβασης τους Προμηθευτές.

Παράλληλα, τα έργα ΑΠΕ δεν πρέπει να ξεπερνούν μέγιστο όριο ισχύος των προσφορών που ορίζει Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, προωθείται διακανονισμός των απλήρωτων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας παροχή αγροτικής χρήσης.
 

Συνέχεια του άρθρου >>>