Νο1 κριτήριο η σχέση ποιότητας - τιμής !

Διαβάστηκε από 1855 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/6/2020

Τα θερμικά ηλιακά προϊόντα (ηλιακοί θερμοσίφωνες) απευθύνονται σε όλους όσους έχουν ανάγκη παραγωγής θερμικής ενέργειας με αποδοτικό για τον χρήστη & βιώσιμο για το περιβάλλον τρόπο.

 
Η επιλογή τους πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την σχέση ποιότητας - τιμής και όχι αποκλειστικά με μόνο κριτήριο την τιμή.

Μα ας δούμε σε αυτό το άρθρο, τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε ο κος Σπανός Ευθύμιος Πρόεδρος της ΕΒΗΕ σχετικά με το ποιοι τομείς και καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από την σωστή επιλογή θερμικών ηλιακών προιόντων, ποια είναι τα προς εξέταση χαρακτηριστικά τους μα και το ποια είναι τα extra ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προς τον καταναλωτή από τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η ίδια η Ένωση στα μέλη της.
Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για θερμικά ηλιακά προϊόντα εμφανίζει διαρκώς αυξανόμενη τάση, κυρίως στις χώρες του εξωτερικού, ιδιαίτερα σε αυτές που εφαρμόζουν προγράμματα επιδότησης της εγκατάστασης τους. Δυστυχώς οι εγχώριες πωλήσεις δεν ακολουθούν την διεθνή αυξητική τάση γεγονός που θεωρείται λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα βρέθηκε σε μια πολυετή κρίση που έπληξε τον κατασκευαστικό κλάδο και την έλλειψη κινήτρων εγκατάστασης από την πλευρά της πολιτείας.

Τα θερμικά ηλιακά προϊόντα αν και είναι ευρέως γνωστά με την μορφή του «κλασικού» ηλιακού θερμοσίφωνα για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, αξιοποιούνται στις μέρες μας σε ένα πλήθος καινοτόμων εφαρμογών, όπως στην ηλιακή θέρμανση και στον ηλιακό κλιματισμό κτιρίων, στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Πρακτικά τα θερμικά ηλιακά προϊόντα απευθύνονται σε όλους όσους έχουν ανάγκη παραγωγής θερμικής ενέργειας με έναν αποδοτικό για τον χρήστη και βιώσιμο για το περιβάλλον τρόπο. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απλοί οικιακοί χρήστες, επιχειρήσεις με αυξημένη ζήτηση ΖΝΧ, όπως οι τουριστικές μονάδες  και κυρίως τα Ξενοδοχεία, τα κολυμβητήρια, οι βιοτεχνίες – βιομηχανίες με αυξημένα θερμικά φορτία καθώς και κτίρια κάθε χρήσης που επιθυμούν σχεδόν μηδενικές ενεργειακές καταναλώσεις.

Αν και στις ημέρες μας το καταναλωτικό κοινό είναι αρκετά ενημερωμένο για τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα θερμικά ηλιακά συστήματα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραπλάνησης τους. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι η αδυναμία αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς από την Πολιτεία, ειδικά αναφορικά με την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζεται με την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό σχεδιασμό.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η επιλογή ενός θερμικού ηλιακού συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την σχέση ποιότητας – τιμής και όχι απλά αποκλειστικά με μόνο κριτήριο την τιμή. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγξει τα χαρακτηριστικά του συστήματος που θέλει να προμηθευτεί, όπως συλλεκτική επιφάνεια, χωρητικότητα δοχείου και αποδιδόμενη ενέργεια και να επιλέξει ένα ηλιακό σύστημα που καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του.

Οι προδιαγραφές που θέτει η Ένωση προς όφελος του καταναλωτή
Σε κάθε περίπτωση με την επιλογή ενός προϊόντος μέλους της ΕΒΗΕ, ο καταναλωτής επωφελείται από τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η ίδια η Ένωση στα μέλη της, όπως η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η πλήρης τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, οι δοκιμές σε διαπιστευμένο εργαστήριο, η επίβλεψη της παραγωγής από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό και η ύπαρξη πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότερες εταιρίες – μέλη της ΕΒΗΕ διαθέτουν πρόσθετες πιστοποιήσεις, όπως είναι το διεθνές σχήμα Solar Keymark, το οποίο προϋποθέτει δοκιμές απόδοσης και αξιοπιστίας σε αναγνωρισμένο διαπιστευμένο εργαστήριο καθώς και τον περιοδικό έλεγχο στις παραγωγικές διαδικασίες.
Τέλος το 2020 ως έτος που σηματοδοτεί την απολιγνιτοποίηση της χώρας, τα θερμικά ηλιακά συστήματα θα πρέπει να αυξήσουν το μερίδιο τους στην παραγωγή ενέργειας και να αποτελέσουν την βασική ΑΠΕ για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.