Η έδρα της εταιρείας ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Α.Ε. βρίσκεται στο εργοστάσιό της στο Βόλο δίπλα στην Α΄ Βιομηχανική Περιοχή στην περιοχή «Κάτω Σπαρτιά Σέσκλου».

Η έδρα της εταιρείας ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Α.Ε. βρίσκεται στο εργοστάσιό της στο Βόλο δίπλα στην Α΄ Βιομηχανική Περιοχή στην περιοχή «Κάτω Σπαρτιά Σέσκλου».

Ρυθμιζόμενες Βάσεις Φωτοβολταϊκών, η λύση για αύξηση της παραγωγής

Διαβάστηκε από 1014 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/5/2022

Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, από το 2009 σχεδίασε και ανέπτυξε μια μεγάλη σειρά βάσεων τοποθέτησης φωτοβολταικών panels, η οποία ακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στις διαστάσεις, την απόδοση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Σχολιάστε

Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ, από το 2009 σχεδίασε και ανέπτυξε μια μεγάλη σειρά βάσεων τοποθέτησης φωτοβολταικών panels, η οποία ακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στις διαστάσεις, την απόδοση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Kοινοποίησέ το »

Στόχος να καλυφθούν από τη μία οι ιδιαιτερότητες  της περιοχής της εγκατάστασης, όπως το έδαφος ή το κλίμα και από την άλλη να αυξηθεί κατά το δυνατό η απόδοση και η ευκολία και ταχύτητα στη συναρμολόγηση.

Η θέση του Ήλιου στον ορίζοντα

Επειδή  ο άξονας περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο και σχηματίζει μία γωνία περίπου 23° 26΄ και  ταυτόχρονα ο άξονας κρατά την ίδια διεύθυνση στον χώρο, ως αποτέλεσμα είναι τη μισή χρονιά (περί την 21 Μαρτίου ως τις 22 Σεπτεμβρίου) το βόρειο ημισφαίριο «γέρνει» προς τον Ήλιο, με το μέγιστο περί τις 21 Ιουνίου, ενώ την άλλη μισή χρονιά το νότιο ημισφαίριο είναι αυτό που «γέρνει» περισσότερο προς τον Ήλιο, με το μέγιστο περί τις 21 Δεκεμβρίου. Οι δύο στιγμές των μεγίστων αυτών είναι γνωστές ως  ηλιοστάσια.

Στην εύκρατη ζώνη, το καλοκαίρι ο Ήλιος παραμένει για περισσότερες ώρες και ψηλότερα πάνω από τον ορίζοντα, ενώ τον χειμώνα λιγότερες ώρες και χαμηλότερα στο ουρανό. Και τα δύο φαινόμενα (πιο κάθετη πρόσπτωση των ακτίνων του Ήλιου στο έδαφος το καλοκαίρι επειδή ο Ήλιος ανεβαίνει ψηλότερα από τον ορίζοντα, και μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας) συνεισφέρουν στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιρού και χειμώνα.

Αυτή τη διαφορά στις θέσεις του ήλιου στον ορίζοντα εκμεταλλεύονται οι βάσεις ρυθμιζόμενης κλίσης, προκειμένου οι ακτίνες του ήλιου να προσπίπτουν όσο το δυνατόν πιο κάθετα στην επιφάνεια του panel .

Το εύρος της κλίσης

Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, η κλίση του ήλιου είναι διαφορετική στην διάρκεια του έτους. Έτσι, για το βόρειο ημισφαίριο, η ρύθμιση ως προς τον ορίζοντα σε νότιες περιοχές γίνεται σε εύρος  χαμηλότερων  κλίσεων, αφού ο ήλιος είναι περισσότερο κάθετα στον ουρανό, ενώ σε βορειότερες περιοχές σε υψηλότερο εύρος επειδή ο ήλιος εκεί  διαγράφει χαμηλότερες θέσεις στη διάρκεια του έτους στον ουρανό .

Από την άλλη, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή του εύρους κλίσης, είναι το μήκος των  φωτοβολταϊκών πλαισίων και η σκιά που δημιουργείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες στο ενδεχόμενο να σκιάζει σειρές με panel που ακολουθούν πιο πίσω.

Οι ρυθμιζόμενες Βάσεις

Η Προφιλοδομή, έχει μελετήσει αυτό το γεγονός και με βεβαιωμένα παραδείγματα, έχει αποδειχθεί ότι η αλλαγή της κλίσης αυξάνει την παραγωγή, καθώς βελτιώνεται η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του ήλιου στα φωτοβολταϊκά, ως προς την καθετότητά της.

Έτσι, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια πλήρη σειρά ρυθμιζόμενων βάσεων, με παραμέτρους το εύρος κλίσης ανάλογα με την περιοχή, τη διάσταση του panel, την τοποθέτηση των βάσεων σε δώμα (τσιμέντο), αγρούς και εδάφη ή βιομηχανικές στέγες και για μονή ή διπλή σειρά φωτοβολταϊκών.

Περισσότερα από 300MWp σε ρυθμιζόμενες βάσεις έχουν τοποθετηθεί σε μικρά ή μεγάλα πάρκα ή συστάδες πάρκων σε περιοχές από την Αφρική μέχρι τη Σουηδία.

Η αλλαγή της κλίσης 

Η ρύθμιση ανά τραπέζι γίνεται απλά με 2-3 άτομα σε 3-4 λεπτά. Χρειάζονται 2 βιδολόγους μπαταρίας φορητούς, για να ξεβιδώσουν και να βιδώσουν ξανά μετά την αλλαγή, τις κατάλληλες βίδες θέσης κλίσης.

Οι βασικές εργασίες είναι οι εξής:

-Ξεβίδωμα των βιδών μπροστά και πίσω σε κάθε ζευκτό από 2 άτομα (ένας μπροστά και ένας πίσω - το τραπέζι είναι έτοιμο για αλλαγή, ελεύθερο και επειδή είναι ισορροπημένο δεν πέφτει).
-Τα 3 άτομα (μοιρασμένα στις άκρες και στην μέση) κατεβάζουν το τραπέζι για το χειμώνα (ή το ανεβάζουν -αντίστοιχα για το καλοκαίρι) και το σταθεροποιούν στην επιθυμητή κλίση (ή το τερματίζουν στις μοίρες της βάσης). 
-Τα 2 άτομα τοποθετούν - βιδώνουν ξανά τις βίδες στις νέες θέσεις. 
-Πηγαίνουν στο επόμενο τραπέζι του πάρκου
 
Συνολικά ένα πάρκο 1MWP μπορεί να αλλάξει σε πολύ λιγότερο από 8 ώρες με 2~3 άτομα .

Η αύξηση της παραγωγής

Κατά γενικό κανόνα, 2 φορές το χρόνο (χειμώνα – καλοκαίρι) ή και περισσότερες εάν υπάρχει διάθεση, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή από 5% -10% ανάλογα με την περιοχή και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Αυτή η αύξηση, μπορεί να αντισταθμίσει το κόστος των βάσεων ρυθμιζόμενης κλίσης σε σχέση με τις σταθερές σε 2-3 έτη .

Επειδή οι βάσεις αυτές είναι ψηλότερες, και ειδικά όταν είναι πιο οριζόντιες το καλοκαίρι, υπάρχει αρκετός χώρος από κάτω, οπότε τα panels «αερίζονται και δροσίζονται» καλύτερα, ενώ στα χωράφια τα χόρτα δεν καλύπτουν τα panels μπροστά.

Η Προφιλοδομή είναι στη διάθεση των συνεργατών για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Α.Ε.

Κάτω Σπαρτιά & Σέσκλου, Βόλος 38500
Τηλ.: 24210 84000
Email[email protected]
Δείτε περισσότερα στο site της εταιρείαςwww.profilodomi.solar
 

Kοινοποίησέ το »

Σχολιάστε