ΠΣΕΜ και … μόνωση κάθε είδους!

Διαβάστηκε από 1808 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/7/2020

Τα επίσημα μέλη του ΠΣΕΜ (το επίσημο συλλογικό όργανο της χώρας μας για το επάγγελμα της μόνωσης) εγγυώνται την τεχνική προστασία οποιασδήποτε κατασκευής από θερμότητα, υγρασία και ήχο.

 
Μόνωση είναι ο γενικός όρος που αναφέρεται στην προστασία μιάς κατασκευής από την θερμότητα, τον ήχο και την υγρασία (σε καθημερινούς όρους θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγάνωση). Ας δούμε με 2 λόγια τις διάφορες κατηγορίες μόνωσης.

Στεγανοποίηση ταρατσών. Η στεγανοποίηση της ταράτσας είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση Roofgarden. Η στεγανοποίηση για τη δημιουργία roofgarden μιας ταράτσας ή πάνω από ένα garage, είναι η εργασία που απαιτεί την τοποθέτηση πολλών διαφορετικών στρώσεων ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή στεγανοποίηση.

Στεγανοποίηση βεραντών, μπαλκονιών. Η στεγανοποίηση των μπαλκονιών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού προς τους κάτω ορόφους αλλά και το δάπεδο των εσωτερικών χώρων που βρίσκεται το μπαλκόνι.

Πυροπροστασία.Πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται με διάφορα υλικά για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της στα κτήρια μας.

Αδιαβροχοποίηση προσόψεων. Η αδιαβροχοποίηση προσόψεων είναι διαδικασία που απαιτείται για να αποφύγουμε την εισροή του νερού, σε προσόψεις κτιρίων που είναι κατασκευασμένες από πορώδη υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρα, εμφανοί τούβλα, πωρόλιθο, κ.α.

Αντιμετώπιση ανερχομένης υγρασίας. Η ανερχόμενη υγρασία δημιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες, ακαλαισθησία και δημιουργία μυκήτων και μούχλας. Η αντιμετώπισή της σε τοίχους κυρίως παλαιών οικοδομών από πέτρα ή τούβλα, αντιμετωπίζεται ριζικά με την εφαρμογή ειδικών μακροπορώδων επιχρισμάτων για την αφύγρανση της τοιχοποιίας.

Στεγανοποίηση μπάνιων – WC. Η σωστή στεγανοποίηση των Μπάνιων – WC, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωματίων ή των χώρων των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα μπάνια - WC.

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων. Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό, συνήθως διογκωμένη πολυστερίνη.

Ηχομόνωση. Οι κτυπογενείς ήχοι στις κατασκευές είναι πολύ οχληροί όταν δεν λαμβάνονται κάποια μέτρα. Τέτοιοι ήχοι είναι π.χ. το βάδισμα, το σύρσιμο και οι πτώσεις αντικειμένων, το κτύπημα πορτών κλπ. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κτυπογενών ήχων είναι η δημιουργία του λεγομένου «κολυμβητού δαπέδου».
 
Το επίσημο συλλογικό όργανο της χώρας μας για τον κλάδο-επάγγελμα της μόνωσης
Ο ΠΣΕΜ αποτελεί το επίσημο συλλογικό όργανο της χώρας μας για το επάγγελμα της μόνωσης, ο οποίος σε στενή συνεργασία με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διευθετεί τα προβλήματα του κλάδου.

Σκοπός του συνδέσμου είναι η μελέτη, προστασία & προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα:
  • Επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος του μονωτή από το κράτος!
  • Προστασία του κλάδου από τον παράνομο και αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • Μελέτη και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων του κλάδου.
  • Συντονισμό των επαφών μεταξύ των μελών του.
  • Συνεργασία με άλλες Εθνικές & Διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις.
  • Εκπροσώπηση της επαγγελματικής ένωσης σε Εθνικές και Διεθνείς διασκέψεις.
 
Ο σύνδεσμος απαρτίζεται από εταιρίες :
  • Που αντιπροσωπεύουν προιόντα από οίκους εσωτερικού &  εξωτερικού
  • Διατηρούν καταστήματα διάθεσης μονωτικών υλικών
  • Που παράγουνμονωτικάυλικά
  • Που αναλαμβάνουν την εφαρμογή μονωτικών εργασιών.
 
Ζητήστε προσφορές για μονώσεις από τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης, κάντε Αίτηση Προσφοράς πατώντας ΕΔΩ.

ΠΣΕΜ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ