Η ΗΡΩΝ δίνει 50ευρώ έκπτωση για ηλεκτρονική εγγραφή σε νέο πρόγραμμα

Διαβάστηκε από 1206 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/9/2020

Αν κάνεις την αίτησή σου ηλεκτρονικά κερδίζεις 50ευρώ δώρο εγγραφής!

 

Κάνοντας την εγγραφή σου ηλεκτρονικά μέσω του e-contract της ΗΡΩΝ, για Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο ή και τα δύο, κερδίζεις 50ευρώ δώρο για κάθε παροχή. Η προσφορά ισχύει για οικιακές και επαγγελματικές παροχές.

Το δώρο θα πιστωθεί στον πρώτο λογαριασμό που θα λάβεις.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του e-contract θα χρειαστεί ηλεκτρονικό ευκρινές αντίγραφο -και των δύο όψεων- της αστυνομικής σου ταυτότητας και ηλεκτρονικό ευκρινές αντίγραφο -και των δύο όψεων- του τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος ή φυσικού αερίου.

Η συμβολαιοποίηση μέσω του e-contract αφορά αποκλειστικά και μόνο νέες παροχές.