Η ΗΡΩΝ δίνει 50ευρώ έκπτωση για ηλεκτρονική εγγραφή σε νέο πρόγραμμα

2.971 επισκέψεις στο άρθρο

Αν κάνεις την αίτησή σου ηλεκτρονικά κερδίζεις 50ευρώ δώρο εγγραφής!

Κάνοντας την εγγραφή σου ηλεκτρονικά μέσω του e-contract της ΗΡΩΝ, για Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο ή και τα δύο, κερδίζεις 50ευρώ δώρο για κάθε παροχή. Η προσφορά ισχύει για οικιακές και επαγγελματικές παροχές.

Το δώρο θα πιστωθεί στον πρώτο λογαριασμό που θα λάβεις.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του e-contract θα χρειαστεί ηλεκτρονικό ευκρινές αντίγραφο -και των δύο όψεων- της αστυνομικής σου ταυτότητας και ηλεκτρονικό ευκρινές αντίγραφο -και των δύο όψεων- του τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος ή φυσικού αερίου.

Η συμβολαιοποίηση μέσω του e-contract αφορά αποκλειστικά και μόνο νέες παροχές.