Για διαδραστικά έξυπνα σπίτια & εξοικονόμηση!

1637 επισκέψεις στο άρθρο

Στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έναρξη του Ευρωπαϊκού Έργου PRECEPT στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON2020. Το έργο συντονίζει η εταιρία WATT+VOLT ορίζοντας ως συντονιστή τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανίτη.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 15 εταίρους από 10 Ευρωπαϊκές χώρες.
Το έργο PRECEPT φιλοδοξεί να μετατρέψει τις συμβατικές και ενεργοβόρες κατοικίες σε διαδραστικές και «έξυπνες» με σχεδόν μηδενικό κόστος μετασχηματισμού και συντήρησης. Η δράση στοχεύει σε μείωση των δαπανών κατά 15%, ενισχύοντας ταυτόχρονα την άνεση των καταναλωτών.
Στις ημέρες μας, συναντάμε συχνότερα διάφορα μοντέλα απεικόνισης πληροφοριών κτιρίων (BuildingsInformationModeling) τα μοντέλα αυτά αποτυπώνουν τα κατασκευαστικά ή τα δομικά χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου σε 3 διαστάσεις στον χώρο (μήκος-πλάτος-ύψος). Η συγκεκριμένη αναπαράσταση χαρακτηρίζεται ως τρισδιάστατο μοντέλο χαρακτηριστικών κτιρίου (3DBuildingInformationModeling). Το ευρωπαϊκό έργο PRECEPTφιλοδοξεί να αναπαραστήσει τα κτίρια σε 6 διαστάσεις χρησιμοποιώντας 3 επιπλέον διαστάσεις:
Διάσταση 4(Χρόνος): Ο χρόνος και ο χρονικός προγραμματισμός των συμβάντων σε ένα κτίριο όπως για παράδειγμα οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, η εσωτερική και η εξωτερική θερμοκρασία/υγρασία, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, η  παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Η αναπαράσταση συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο (4DBuildingInformationModeling).
Διάσταση 5(Κόστος): Αφορά στην παρακολούθηση του κόστους σε πραγματικό χρόνο όλων των συμβάντων σε ένα κτίριο (κόστος ενέργειας, κόστος συντήρησης , κόστος θέρμανσης – ψύξης) (5DBuildingInformationModeling).
 
Διάσταση 6(Πρόληψη): Αφορά στις προτάσεις εξοικονόμησης, στις προληπτικές ενέργειες συντήρησης, και στις δράσεις βελτίωσης της συνολικής αποδοτικότητας του κτιρίου σε πραγματικό χρόνο (6DBuildingInformationModeling).
Κατά την διάρκεια του έργου PRECEPT αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες IoT και τις  τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Παράλληλα αναπτύσσονται μοντέλα πρόβλεψηςκατανάλωσης και κόστους. Τέλος η ψηφιακή αναπαράσταση των κτιρίων σε 6 διαστάσεις (6DBuildingInformationModeling) προσθέτει πρωτόγνωρες δυνατότητες διαχείρισης στην κάθε κατοικία. Για την υλοποίηση του έργου PRECEPTπροτείνονται καινοτόμοι δείκτες οι οποίοι αξιολογούν την αποδοτικότητακαι προλαμβάνουν ενεργοβόρα συμβάντα σε κάθε κατοικία.
Κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης του έργου PRECEPT οι συμμετέχοντες παρουσίασαν λεπτομερές πλάνο δραστηριοτήτων , μεθοδολογιών και τεχνολογιών των προς επίτευξη στόχων του έργου , οι οποίοι συνοψίζονται στους εξής:
 • Μετατροπή των παραδοσιακών κτιρίων σε διαδραστικά με χρήση εργαλειοθήκης “fogenabled”,η οποία θα αλληλοεπιδρά με το δίκτυο παροχής ενέργειας
 • Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και αύξηση της ευημερίας των κατοίκων
 • Εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών IoTκαι τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες επιτρέπουν την αυτοδιαχείριση ,την παρακολούθηση ,την επίλυση προβλημάτων και την συντήρηση του κτιρίου
 • Προηγμένη πλατφόρμα οπτικοποίησης των δεδομένων μεγάλης κλίμακας (BigData) του κάθε κτιρίου, για την καλύτερη λήψη απόφασης συντήρησης.
 • Βελτιωμένη εμπειρία ,συνεργασία και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων φορέων (κάτοικοι, συντηρητές κτιρίων, εταιρίες κοινοχρήστων, κατασκευαστικές εταιρίες) με χρήση κοινοτήτων και πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων.
 • Αναπαράσταση, σε πραγματικό χρόνο, του ψηφιακού διδύμου κάθε κτιρίου (BuildingDigitalTwin).
 • Ανάπτυξη τυποποιημένων έξυπνωνδεικτών πρόληψης (SmartProactivenessIndicators).
 • Ανάπτυξη διαδικασιών και αλγορίθμων προληπτικής συντήρησης κτιρίων.
 • Εισαγωγή και αξιολόγηση νέων μοντέλων επιχειρείν για την προληπτική συντήρηση των κτιρίων.
Για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και παρουσίαση του οικοσυστήματος PRECETεπιλέγονται 6 πιλοτικές περιοχές διαφορετικών κλιματικών και κατασκευαστικών προτύπων στην Ευρώπη. Οι πιλότοι του έργου είναι:
 1. ΕΚΕΤΑ «Έξυπνο σπίτι» στην Ελλάδα για τις προκαταρκτικές δοκιμές των τεχνολογιών.
 2. Κτίρια κατοικιών στην Ελλάδα.
 3. Κτίρια πολυκατοικιών στην Ισπανία.
 4. Κτίρια κατοικιών στην Γερμανία.
 5. Νεόδμητο σύμπλεγμα κατοικιών στην Ολλανδία.
 6. Πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην Ουκρανία.
Ο Συντονιστής του έργου, κύριος Κωνσταντίνος Αρβανίτης δήλωσε:
«Το ταξίδι του έργου PRECEPT μόλις ξεκίνησε! Θέτουμε υψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Η κοινοπραξίαPRECEPT συνδυάζει τεχνογνωσία, εμπειρία, εξειδίκευση , τεχνολογίες και μεθοδολογίες οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στην πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελαχιστοποίησητου ενεργειακού αποτυπώματος και την μείωση του κόστους διαβίωσης των κατοίκων. Οι προσπάθειες όλων των εταίρων πρόκειται να οδηγήσουν σε ένα πραγματικά καινοτόμο, καρποφόρο και επιτυχημένο αποτέλεσμα.»


2 λόγια για την WATT+VOLT
Η WATT+VOLT είναι ο πάροχος ενέργειας με το μεγαλύτερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων. Μετρά περισσότερα από 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ηπειρωτική και νησιωτική.

Διαθέτει  `Αδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ το 2015 έλαβε και `Αδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μια δραστηριότητα που έθεσε σε εφαρμογή το 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα watt-volt.gr

Ακολουθήστε το 4green στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις, στο 4green.gr