Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Ελληνική Χρωματοβιομηχανία

Διαβάστηκε από 1842 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/4/2021

Η διαδικασία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελανών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Σχολιάστε
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Καραβασίλης - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Αντιπρόεδρος: Θάλεια Κωνσταντινίδη - BERLING ABEE
Γεν. Γραμματέας: Γεωργία Κουτλή - ER LAC Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ
Ταμίας: Γεώργιος Βαρσαμής - ΒΕΡΝΙΛΑΚ ΑΕ
Μέλη: Δημήτριος Τσιμπούκης - ΧΡΩΤΕΧ ΑΕ, Γεώργιος Βλαχάκης - ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ, Αικατερίνη Χατζηνικόλα - ΒΕΧΡΩ ΑΕ
 
Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συνεχίσει και παράλληλα να ενισχύσει τη δυναμική παρουσία του κλάδου παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας και στην εθνική οικονομία συνολικά.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεώργιος Καραβασίλης τόνισε, «Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά λόγω των συνεπειών της πανδημίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις μας κατάφεραν να προσαρμοσθούν στις νέες ανάγκες και αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το 2021. Ως προτεραιότητα παραμένει η υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών μας, ενώ προσβλέπουμε στις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των δράσεων για το κλίμα, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Η βιομηχανία μας επενδύει σε καινοτόμα προϊόντα που συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα».
 
Η  ελληνική αγορά χρωμάτων υπολογίζεται  σε συνολικά  ¤260 εκατ. και στηρίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα, αποτελώντας κινητήριο δύναμη για την οικονομία της χώρας, με σημαντική συμβολή τόσο στην ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 
Μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς ανήκει σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες παράλληλα με την εξαγωγική τους δραστηριότητα διαθέτουν θυγατρικές και εργοστάσια σε βασικές αγορές του εξωτερικού, με τις εξαγωγές να υπερβαίνουν τις εισαγωγές που περιορίζονται σε περίπου 5% της ελληνικής αγοράς.
 
Οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής χρωμάτων έχουν στην πλειονότητά τους ιδιόκτητα brands και σημαντική τεχνογνωσία, ενώ επενδύουν συστηματικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη χάρη στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό τους προσωπικό. 
 
 
 

Σχολιάστε