Ανάπτυξη Μόνιμης Συνεργασίας στο χώρο της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

5.116 επισκέψεις στο άρθρο

TÜV HELLAS (TÜV NORD) - 3Μ™ Safety Academy Ανάπτυξη Μόνιμης Συνεργασίας για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών στο χώρο της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Η 3Μ™, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, και η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πρωτοπόρος Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην πιστοποίηση επαγγελματιών (πιστοποίηση προσώπων), ενώνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους αναπτύσσοντας για πρώτη φορά συνεργασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών στο χώρο της Υγείας & της  Ασφάλειας στην εργασία.  
 
Οι Τεχνικοί Ασφαλείας και οι υπεύθυνοι για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία εν γένει, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και το επαγγελματικό τους προφίλ λαμβάνοντας μέρος στο μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης «3Μ™ Science of Safety Expert».
Ένας κύκλος επιμόρφωσης της 3Μ™ διάρκειας 20 ωρών προσφέρει την απαραίτητη γνώση που πρέπει να έχει ένας νέος ή έμπειρος Τεχνικός Ασφαλείας, ένας Γιατρός Εργασίας, ένας Νοσηλευτής σε μια επιχείρηση ή ένα στέλεχος με υπευθυνότητα Μελέτης / Σύνταξης προδιαγραφών και προμηθειών ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας).
Στο τέλος αυτής της επιμόρφωσης ο Φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποιεί τις αποκτηθείσες γνώσεις του εκάστοτε συμμμετέχοντα και αποδίδει το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων.
 
Ποια τα οφέλη για τον πιστοποιημένο επαγγελματία 3Μ™Science of Safety Expert και την επιχείρηση
  • Αναβαθμίζει τα προσόντα και τον ρόλο του στην επιχείρηση, διαφοροποιώντας το επαγγελματικό του προφίλ και αποκτά  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
  • Εφαρμόζει ορθές μεθοδολογίες, οπότε ολοκληρώνει το πρόγραμμα Υ&Α (Υγείας & Ασφάλειας) στις επιχειρήσεις όπου εργάζεται.
  • Είναι σε θέση να χειρίζεται θέματα ασυμβατότητας, άρνησης, μη συμμόρφωσης και τελικά μη χρήσης των Μέσων Προστασίας
  • Βελτιώνει την κουλτούρα Υ&Α στις επιχειρήσεις όπου εργάζεται
  • Γνωρίζει τις δοκιμασίες Επιβεβαίωσης Σωστής Εφαρμογής των μέσων,
  • Είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα πλαίσιο επικοινωνίας με τη διοίκηση της εταιρίας αλλά και με τους εργαζομένους
  • Αποκτά Δωρεάν Πρόσβαση στο e-academy της 3Μ, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με πάνω από 60 εκπαιδευτικά Modules και στο SafeTea Break Toolkit, μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη, και αποκτά δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικό τιμοκατάλογο υπηρεσιών
  • Γίνεται μέλος του “3M™ Science of Safety Network” με πολλά προνόμια (προτεραιότητα και υποστήριξη στη διοργάνωση εκπαιδεύσεων των τελικών χρηστών στην επιχείρηση που εργάζονται, newsletters, επαφή με την υποστηρικτική γραμμή hotline της 3Μ κ.α).