Παράλληλα με μια ψηφιακή ημερίδα στις 29.06.21 θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες η δυνατότητα προσωπικών online B2B meeting με τις συμμετέχουσες εταιρίες από Γερμανία, με στόχο την δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Αποθήκευση και Ενσωμάτωση στο Δίκτυο

2.265 επισκέψεις στο άρθρο

Energy Solutions Made in Germany | Ψηφιακή Ημερίδα και Β2Β meetings

Εκ μέρους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi), το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει στις 28.06. - 01.07.21 μία ψηφιακή επιχειρηματική αποστολή με 8 γερμανικές εταιρείες από τον κλάδο της Ενέργειας. Παράλληλα με μια ψηφιακή ημερίδα στις 29.06.21 θα υπάρχει η δυνατότητα προσωπικών online B2B meeting με τις συμμετέχουσες εταιρίες από Γερμανία, με στόχο την δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών.

Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών στόχων ανάπτυξης στο πλαίσιο και των περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς ενέργειας έως το 2030 είναι ένας φιλόδοξος, ο οποίος θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνδυασμό με τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κλίμα για διεθνείς παράγοντες. Τα σχέδια ανάπτυξης και επέκτασης στο πλαίσιο της στοχευμένης παραγωγής πράσινης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας έχει ελκύσει το ενδιαφέρον γερμανικών εταιρειών, που μπορούν να συνεισφέρουν με σύγχρονες τεχνολογίες και πολύτιμη τεχνογνωσία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής υποδομής. Γερμανικές εταιρείες έχουν ήδη εδραιωθεί με πολλά έργα στην ελληνική αγορά και έχουν δείξει ότι οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από τη Γερμανία κατέχουν σωστά ηγετική θέση στον τομέα αυτόν.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής, 8 γερμανικές εταιρείες από τους τομείς της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των τεχνολογιών αποθήκευσης, των έξυπνων δικτύων και των Virtual Power Plants θα παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων  σε ένα ψηφιακό συνέδριο. Τις επόμενες μέρες, υπάρχει η δυνατότητα προσωπικών online B2B με τους συμμετέχοντες από τη Γερμανία για την εξέταση των δυνατοτήτων διμερούς συνεργασίας.

Εγγραφείτε εδώ!

Kοινοποίησε το »

Kοινοποίησε το »