ΑΒΒ: Με ηλεκτροκινητήρες έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας έως 2,1 TWh στις βιομηχανίες

ΑΒΒ: Με ηλεκτροκινητήρες έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας έως 2,1 TWh στις βιομηχανίες

1.402 επισκέψεις στο άρθρο
Σχολιάστε

- Με τους ηλεκτροκινητήρες η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει το 31%
- Μέσα σε 20 χρόνια οι ηλεκτροκινητήρες προσφέρουν εξοικονόμηση ίση με όσο «καίνε» 1,25 εκατ. νοικοκυριά/χρόνο
- Απόσβεση της επένδυσης σε μόλις τρεις μήνες.

Με τους ηλεκτροκινητήρες η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει το 31%

Η ABB, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2023, μελέτησε περισσότερους από 2.000 βιομηχανικούς ηλεκτροκινητήρες στο πλαίσιο της Ενεργειακής Αξιολόγησης και εντόπισε προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 31%, κατά μέσο όρο, που ισοδυναμεί με περισσότερο από 2,1 TWh κατά την 20ετή διάρκεια ζωής αυτών των συστημάτων.

Μέσα σε 20 χρόνια οι ηλεκτροκινητήρες προσφέρουν εξοικονόμηση ίση με όσο «καίνε» 1,25 εκατ. νοικοκυριά/χρόνο

Η συνολική εξοικονόμηση σε όλον τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού, ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 1,25 εκατ. νοικοκυριών, δυνατότητα μείωσης εκπομπών CO2 έως και 1,5 εκατ. τόνους και απόσβεση της επένδυσης σε μόλις τρεις μήνες.
Οι Ενεργειακές Αξιολογήσεις βοηθούν τις βιομηχανίες να εντοπίσουν ακριβώς τα σημεία με τη μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κίνησης, ώστε να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις τους στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και την απόσβεση των αντίστοιχων επενδύσεων (ROI). Οι Αξιολογήσεις συλλέγουν λειτουργικά δεδομένα από μηχανοκίνητα συστήματα στο πεδίο. Ένας εξειδικευμένος μηχανικός κάνει σύγκριση αυτών των τιμών, με τις θεωρητικές επιδόσεις που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την προσθήκη ενός ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSD), την σωστή διαστασιολόγηση ή τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

Απόσβεση της επένδυσης σε μόλις τρεις μήνες

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών CO2 και σύντομη απόσβεση της επένδυσης (ROI), η οποία εξαρτάται από το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας. Για παράδειγμα, εάν όλοι οι κινητήρες που ελέγχθηκαν λειτουργούσαν σε μία χώρα όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία εξοικονόμηση ενέργειας 2,1 TWh θα ισοδυναμούσε με 1,5 εκατ. τόνους εκπομπών CO2 και απόσβεση σε διάστημα έξι μηνών. Στη Γερμανία αυτό θα ισοδυναμούσε με εξοικονόμηση 940.000 τόνους CO2 και απόσβεση της επένδυσης σε τρεις μήνες. Η εξοικονόμηση αυτή θα ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις εκπομπές άνθρακα ενός εργοστασίου για 2 μήνες στη Γερμανία και για 3 μήνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το »

Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια βιομηχανικούς ηλεκτροκινητήρες στον κόσμο, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις μεγάλες προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών CO2, ιδίως όταν περισσότεροι από τους μισούς ηλεκτροκινητήρες είναι 20 ετών και υστερούν σε σύγχρονη τεχνολογία υψηλής απόδοσης.
Οι κινητήρες που ελέγχθηκαν εξυπηρετούν πολλαπλές βιομηχανίες, όπως τροφίμων και ποτών, χημικής επεξεργασίας, ενέργειας και HVAC (θέρμανση, ψύξη, αερισμός και κλιματισμός). Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κινητήρων χαμηλής και μέσης τάσης, όπως αντλίες, ανεμιστήρες και άλλα συστήματα. Οι Αξιολογήσεις κατέδειξαν σταθερά μοτίβα στην απόδοση μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται κινητήρες, με εκείνες που αφορούν σε ανεμιστήρες να προσφέρουν συνήθως τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Περαιτέρω ανάλυση εντόπισε επίσης ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες σχετίζονται με κινητήρες που λειτουργούν χωρίς ρυθμιστές στροφών, οι οποίοι ελέγχουν την ταχύτητα ή τη ροπή των κινητήρων για να ταιριάζουν ακριβώς την παραγωγή με τη ζήτηση, γεγονός που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την έκθεση "The Case for Industrial Energy Efficiency" που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει στις βιομηχανίες βασικές πληροφορίες για 10 δράσεις βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες, που συμβάλουν στον περιορισμό του συνολικού κόστους και των εκπομπών και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων διαδικασιών.
Μάθετε περισσότερα για την Ενεργειακή Αξιολόγηση της ΑΒΒ.