Γερμανία: Ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας

Γερμανία: Ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας

1.541 επισκέψεις στο άρθρο (18/01/2024)
Σχολιάστε

Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία θα οδηγήσει στη δημιουργία 12 δισ. ευρώ προστιθέμενης οικονομικής αξίας και θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Μελέτη της Frontier Economics –  που ανατέθηκε από τις εταιρείες Fluence, BayWa r.e., ECO STOR, enspired και Kyon Energy - παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στη Γερμανία. Η νέα αυτή μελέτη υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη στρατηγική αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που πρότεινε πρόσφατα το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και προτρέπει την άμεση ολοκλήρωση και εφαρμογή της.
 

Η αποθήκευση ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης

Η αναγνώριση του ρόλου της αποθήκευσης ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Οι αναλύσεις της Frontier Economics δείχνουν ότι η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης που θα αναπτυχθούν στη Γερμανία θα ανέλθει σε 15 GW / 57 GWh έως το 2030, εάν υπάρχει ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει σαρανταπλάσια αύξηση σε σύγκριση με σήμερα.

Μέχρι το 2050, η χωρητικότητα των συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία μπορεί να φθάσει τα 60 GW / 271 GWh. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ευελιξίας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και στο πτωτικό κόστος αποθήκευσης.

Ο Dr. Christoph Gatzen, Διευθυντής της Frontier Economics, θεωρεί τα αποτελέσματα της μελέτης σαφείς δείκτες για τον μελλοντικό ρόλο της αποθήκευσης στη Γερμανία: «Η αποθήκευση μπαταριών μεγάλης κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση στη Γερμανία. Χωρίς την ευελιξία που παρέχει η αποθήκευση, η χώρα θα αντιμετωπίσει υψηλότερο οικονομικό κόστος λόγω της αύξησης των εισαγωγών φυσικού αερίου και του ακριβών περικοπών της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να ακολουθήσει μια πορεία ανάπτυξης παρόμοια με αυτή που γνώρισε η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, τόσο όσον αφορά τη μείωση του κόστους όσο και τον ρυθμό επέκτασης. Ωστόσο, η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας καθοδηγείται καθαρά από την αγορά, καθώς τα νέα έργα μπορούν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν οικονομικά χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Η αποθήκευση ενέργειας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ προστιθέμενη οικονομική αξία

Η Frontier Economics εκτιμά ότι η χρήση της αποθήκευσης για τη μετατόπιση της διαθεσιμότητας της ηλεκτρικής ενέργειας, από περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής σε περιόδους έλλειψης, μπορεί να δημιουργήσει (μακρο)οικονομική αξία περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050. Η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση την εξοικονόμηση μόνο από τη χονδρική και θα αυξηθεί περαιτέρω όταν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα οφέλη της αποθήκευσης, όπως οι υπηρεσίες συστήματος, οι μειωμένες εκπομπές CO2 και η συμμετοχή στις ενδοημερήσιες αγορές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τις εκπομπές CO2 κατά 6,2 εκατομμύρια τόνους έως το 2030 και κατά περίπου 7,9 εκατομμύρια τόνους το 2040 σε σύγκριση με ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου αντί για αποθήκευση.

Επιπλέον, η συμμετοχή της αποθήκευσης στη χονδρική αγορά θα μειώσει τη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά μέσο όρο κατά 1 ευρώ/MWh μεταξύ 2030 και 2050 σε σύγκριση με το σενάριο όπου δεν θα κατασκευαστούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Εάν δεν κατασκευαστούν τέτοιες εγκαταστάσεις και η ελλείπουσα δυναμικότητα δεν αντικατασταθεί από πρόσθετες, νέες μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές χονδρικής θα αυξηθούν κατά 4 ευρώ/MWh.

Η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για επενδύσεις σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα μειώσει περαιτέρω την πίεση για επενδύσεις σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Γερμανία χρειάζεται να αναπτύξει περίπου 26 GW νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου έως το 2030. Ωστόσο, χωρίς την ανάπτυξη της αποθήκευσης, όπως προβλέπεται στο μοντέλο, θα χρειαστούν επιπλέον 9 GW νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Η μοντελοποίηση της Frontier Economics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν και η αποθήκευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, θα μειώσει σημαντικά τις απαιτούμενες επενδύσεις σε σύγκριση με μια αυξημένη κατασκευή και λειτουργία έως το 2030.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση και την έλλειψη χρηματοδότησης  για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου που μπορούν να λειτουργήσουν και με υδρογόνο, ο Dr. Christoph Gatzen δήλωσε:

Τα συστήματα αποθήκευσης βιομηχανικής κλίμακας δύναται να υλοποιηθούν χωρίς κρατική ενίσχυση ενώ παράλληλα μειώνουν την ανάγκη για κατασκευή νέων θερμικών μονάδων αερίου με δυνατότητα καύσης υδρογόνου, όσο και την περαιτέρω χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων για σταθμούς αποθήκευσης και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της θέσπισης ενός σαφούς και αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Αναμένουμε ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι απαιτήσεις φορτίων αιχμής στη Γερμανία θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέα συστήματα αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας και εργαλεία παραγωγής, παράλληλα με την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη διασφάλιση του εφοδιασμού».

Συνέχεια του άρθρου >>>