Η θερμοστατική κεφαλή τοποθετείται σε κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης και, μέσω του διακόπτη, ρυθμίζει την κυκλοφορία του θερμού νερού στο σώμα, ανάλογα με την επιθυμητή σε αυτό θερμοκρασία.

Στο θερμαντικό σώμα για τον έλεγχο και καταμερισμό των δαπανών θέρμανσης, τοποθετείται ένας κατανεμητής (θερμιδομετρητής).

Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται από τον τύπο : Q = m x ΔΤ x C

Για την τοποθέτηση ενός συστήματος θερμιδομέτρησης, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του υφιστάμενου σταθερών στροφών κυκλοφορητή με νέο, τύπου inverter.

Λύση 3: Θερμοστατικές κεφαλές & θερμιδομετρητές

Διαβάστηκε από 30020 αναγνώστες -

Η τεχνολογία έχει αποδείξει ότι το πρόβλημα της ενιαίας κεντρικής θέρμανσης μπορεί εύκολα να επιλυθεί, τοποθετώντας θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης, διακόπτες με ενσωματωμένο έλεγχο διαφορικής πίεσης – όπου αυτό είναι επιτακτικό – και μετρώντας τις θερμικές αποδόσεις των σωμάτων στους χώρους με θερμιδομετρητές είτε με χρήση ηλεκτρονικών θερμιδομετρητών γραμμής. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να εξοικονομήσει ενέργεια από την παρέμβασή του (θερμικά) σε κάθε σώμα καθώς και να του αποδοθεί το κόστος που του αναλογεί, χωρίς να επιβαρύνεται δαπάνες άλλων που δεν μπορούν εύκολα να αποδειχτούν. Κυρίως, όμως, μπορεί να κάνει χρήση της θέρμανσης του, με τους όρους που ο ίδιος επιθυμεί. 

Η θερμοστατική κεφαλή τοποθετείται σε κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης και, μέσω του διακόπτη, ρυθμίζει την κυκλοφορία του θερμού νερού στο σώμα, ανάλογα με την επιθυμητή σε αυτό θερμοκρασία. Έτσι, το θερμαντικό σώμα αποδίδει στο χώρο την θερμότητα που ο χρήστης επιθυμεί. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιείται η σπατάλη ενέργειας που άλλοτε γίνεται όταν το σπίτι θερμαίνει εξίσου όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως αν τους χρησιμοποιούμε τακτικά ή όχι, τον προσανατολισμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.
Στο θερμαντικό σώμα για τον έλεγχο και καταμερισμό των δαπανών θέρμανσης, τοποθετείται ένας κατανεμητής (θερμιδομετρητής). Πρόκειται για μια ηλεκτρονική διάταξη, η οποία είναι ακριβής και ικανή να ξεχωρίσει την θερμότητα που προέρχεται από το σύστημα θέρμανσης και αυτή που έρχεται από άλλες πηγές. Όλες οι εκπομπές θερμότητας καταγράφονται, αλλά μόνο οι εκπομπές που προέρχονται από το σύστημα θέρμανσης υπολογίζονται στην κατανάλωση και κοστολογούνται. Ο κατανεμητής προγραμματίζεται ανάλογα με την πραγματική ισχύ του θερμαντικού σώματος και φέρει ένα μοναδιαίο επταψήφιο (συνήθως) κωδικό για κάθε σώμα. Τέλος, οι κατανεμητές αυτοί εξασφαλίζουν την κακόβουλη παρέμβαση είτε παραβίαση και καταγράφουν κάθε τέτοιου είδους ενέργεια στη μνήμη τους.
Το σύστημα αυτό έχει αποδείξει ότι χωρίς την αλλαγή νοοτροπίας του χρήστη (η οποία μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση), μπορεί να επιφέρει μια εξοικονόμηση της τάξης του 20%-30%, δίνοντας βέβαια πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης στον χρήστη.

Τι είναι ο θερμιδομετρητής γραμμής;
Ο θερμιδομετρητής είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια με αυτόνομη θέρμανση στα διαμερίσματα. Με την χρήση θερμιδομετρητών, ένα διαμέρισμα θα χρεωθεί μόνο για τη κατανάλωση του θερμαντικού σώματος που έμεινε ανοικτό ή μόνο του μπόιλερ.
Οι θερμιδομετρητές διαθέτουν μετρητή παροχής νερού και δύο ανιχνευτές θερμοκρασίας, της προσαγωγής (ζεστό νερό προς το διαμέρισμα) και επιστροφής του νερού (κρύου νερού που φεύγει από το διαμέρισμα). 
Έτσι λοιπόν οι θερμιδομετρητές συγκρίνουν την θερμοκρασία προσαγωγής με την θερμοκρασία επιστροφής, μετρούν τον όγκο του νερού που περνά από αυτούς και υπολογίζουν την θερμική ενέργεια που «πέρασε» από τη βάνα αυτονομίας προς το διαμέρισμα. 

Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση;
Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται από τον τύπο : Q = m x ΔΤ x C
- Q: Ενέργεια που καταναλώθηκε 
(το ζητούμενο)
- m: Μάζα νερού σε κιλά 
(1 λίτρο νερού ζυγίζει περίπου 1 κιλό)
- ΔΤ: Η διαφορά θερμοκρασίας 
προσαγωγής και επιστροφής του νερού
- C: Σταθερά = 1 kcal/°C*kgr
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μίας ημέρας σε κάποιο διαμέρισμα, πέρασαν συνολικά από τη βάνα αυτονομίας 5.000 λίτρα (= 5.000 κιλά) νερό, με μέση διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ = 70°C-60°C =10°C. Επομένως, καταναλώθηκαν 
Q=5000 kgr x 1 kcal/°C*kgr x 10°C = 500.000 kcal.
Με την τοποθέτηση θερμιδομετρητών, λοιπόν, έχουμε δίκαιη κατανομή δαπανών, εφόσον γίνεται γνωστό πόσο ακριβώς κατανάλωσε το κάθε διαμέρισμα.

Τοποθέτηση
Για την τοποθέτηση ενός συστήματος θερμιδομέτρησης, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του υφιστάμενου σταθερών στροφών κυκλοφορητή με νέο, τύπου inverter. 
Η παρέμβαση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς η χρήση των θερμοστατικών κεφαλών δεν συνδυάζεται με σταθερών στροφών κυκλοφορητή, αφού δε θα επιτρέψει την εξισορρόπηση των δικτύων και επιπλέον θα δημιουργήσει υδραυλικό πλήγμα, θόρυβο και καταπόνηση στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. 
Μια τυπική εγκατάσταση σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας με μονοσωλήνιο σύστημα και πέντε θερμαντικά σώματα το κόστος κοστίζει περίπου 400 έως 500 ευρώ και ζητά και ένα πρόσθετο κόστος που επιμερίζεται στο διαμέρισμα για τις κοινόχρηστες δαπάνες στο σύστημα θέρμανσης (π.χ. κυκλοφορητής inverter, έλεγχος αντιστάθμισης κτλ.).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Tags: NO TAGS 2014
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ