Μηχανικοί – ηλεκτρομηχανικοί τύποι θερμοστατών

Χρονοθερμοστάτες-προγραμματιζόμενοι

Ψηφιακοί θερμοστάτες

Λύση 2: Θερμοστάτης χώρου

Διαβάστηκε από 30019 αναγνώστες -

Για την ορθή και οικονομική λειτουργία της οικιακής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση θερμοστατών χώρου. Με τους θερμοστάτες χώρου, η λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης εκκινεί μόνο όταν υπάρχει ανάγκη θέρμανσης και διακόπτεται όταν ο χώρος ικανοποιήσει τις συνθήκες που ο θερμοστάτης (άρα ο χρήστης) έχει ορίσει. 

Ο θερμοστάτης χώρου τοποθετείται στον πιο αντιπροσωπευτικό χώρο (δηλαδή σε χώρο του οποίου οι συνθήκες αντιπροσωπεύουν μια «μέση τιμή» σε όλο το διαμέρισμα). Προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο τοποθέτησης, ώστε αυτό να μην είναι κοντά σε θερμαντική πηγή, ρεύματα αέρα ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πίσω από κουρτίνες, σε εσοχές τοίχου, κοντά ή πίσω από πόρτες κτλ.. Το ιδανικό ύψος είναι τα 1,5-1,7 μέτρα από το δάπεδο. 

Ο θερμοστάτης χώρου συνδέεται με τον καυστήρα ή με άλλα όργανα αυτοματισμού και δίνει εντολή (χαμηλή τάση κυρίως) για την λειτουργία της θέρμανσης. 

Τύποι θερμοστατών
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργία τους, οι βασικοί τύποι θερμοστατών είναι οι εξής:  
- Οι μηχανικοί – ηλεκτρομηχανικοί
Αποτελούν το πιο σύνηθες χρησιμοποιημένο είδος στην αγορά. 
Η λειτουργία των θερμοστατών αυτών στηρίζεται στη διαστολή και συστολή που υφίσταται ένα διμεταλλικό έλασμα ή ένα υγρό με την αλλαγή της θερμοκρασίας του. 
Συνήθως, το διαφορικό τους μπορεί να είναι μέχρι 1οC και αυτός είναι ο λόγος που σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργείται δυσφορία στο χώρο, καθώς ενώ έχουμε ρυθμίσει την θερμοκρασία του χώρου π.χ. στους 19οC, τελικά, λόγω του διαφορικού, ο χώρος φτάνει σχεδόν τους 20οC. 
Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, η δυσφορία αυτή στην άνεση του χώρου, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τα επίπεδα υγρασίας αυτών. 

- Οι ηλεκτρονικοί
Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, που πλέον αντικαθιστούν τους παλαιούς μηχανικούς, δεν έχουν το μειονέκτημα του μεγάλου διαφορικού. Το εύρος της ακρίβειάς τους είναι από 0,1οC έως 0,3οC. 
Η λειτουργία τους στηρίζεται στην ιδιότητα κάποιων υλικών να μεταβάλλουν την ηλεκτρική αντίστασή τους ανάλογα με την θερμοκρασία τους (θερμίστορ). 

- Οι χρονοθερμοστάτες-προγραμματιζόμενοι
Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες μπορούν να συνδυαστούν και με έναν ωρολογιακό μηχανισμό. Παρέχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία χώρου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη διάρκεια της ημέρας (ημερήσιος θερμοστάτης) και της εβδομάδας (εβδομαδιαίος θερμοστάτης). Επιπλέον, μας παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζουμε δύο θερμοκρασίες, μια υψηλή και μια χαμηλή (π.χ. για την νυχτερινή λειτουργία). 

- Ψηφιακοί θερμοστάτες
Πλέον, οι ψηφιακοί θερμοστάτες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, καθώς παρέχουν υψηλής ποιότητας ακρίβεια στην μέτρηση, είναι πιο φιλικοί προς το χρήστη και επιπλέον κάποιοι τύποι θερμοστατών έχουν την δυνατότητα να προσαρμοστούν στην συμπεριφορά του εκάστοτε διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπ όψιν την αδράνειά του. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο θερμοστάτης λειτουργεί όπως ένας κοινός ηλεκτρονικός θερμοστάτης για διάστημα 2 εβδομάδων, μέχρι να «διαβάσει» την αδράνεια του διαμερίσματος. 

Κατόπιν, αφού υπολογίσει σε αυτό το διάστημα την θερμοκρασιακή συμπεριφορά του χώρου, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την θέρμανση νωρίτερα είτε αργότερα, ώστε να επιτύχει την σωστή θερμοκρασία στο χώρο. 
Έτσι, εξοικονομείται καύσιμο, αφού  μέσα από τον υπολογισμό της αδράνειας, ο θερμοστάτης θα απενεργοποιήσει την θέρμανση όσο νωρίτερα χρειάζεται, ώστε η τελική θερμοκρασία του χώρου να μην ξεπερνά την αιτούμενη από το χρήστη. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Tags: NO TAGS 2014
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ