Τα διάφορα συστήματα αντιστάθμισης (ελεγκτές), έχουν ως αποστολή να ελέγχουν και να αυξομειώνουν την θερμοκρασία προσαγωγής στα θερμαντικά σώματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνουν τις μεταβολές θερμοκρασίας.

Η μονάδα αντιστάθμισης μπορεί να είναι ψηφιακή ή αναλογική.

Η εξοικονόμηση που προσφέρει ένα σύστημα αντιστάθμισης είναι μεγάλη, σε σχέση με το συνολικό κόστος εγκατάστασης αυτής.

Λύση 1: Σύστημα αντιστάθμισης (ελεγκτής)

Διαβάστηκε από 30017 αναγνώστες -

Τα διάφορα συστήματα αντιστάθμισης (ελεγκτές), με την χρήση κατάλληλων εξωτερικών αισθητήρων, έχουν ως αποστολή να ελέγχουν και να αυξομειώνουν την θερμοκρασία προσαγωγής στα θερμαντικά σώματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνουν τις μεταβολές θερμοκρασίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση ενέργειας. 

Με λίγα λόγια, όταν έχει πολύ κρύο (π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος 2οC), η θερμοκρασία προσαγωγής στα σώματα ρυθμίζεται ψηλά (π.χ. 85οC), ενώ όταν έχει «καλό καιρό» π.χ. η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι (12οC), η θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται πιο χαμηλά (π.χ. 78οC). 

Πρακτικά, ο χρήστης απολαμβάνει την ίδια θερμική άνεση στο χώρο του (εφόσον ο τελευταίος διατηρεί την θερμοκρασία του χώρου σταθερή), καθώς ο ελεγκτής αναλαμβάνει το ρόλο του θερμοστάτη - διαχειριστή. Υπάρχουν διάφορα συστήματα αντιστάθμισης, ανάλογα με τις υποδομές στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης. 

Τι είναι η αντιστάθμιση;
Ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες, και ενώ λειτουργεί η κεντρική θέρμανση του κτιρίου, παρατηρείται συχνά περιοδική αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας χώρου η οποία υπερβαίνει σημαντικά τα όρια άνεσης των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε αυτόν. Το φαινόμενο αυτό φυσικά εκτός από την έλλειψη άνεσης επιφέρει και σημαντική σπατάλη ενέργειας
Η αντιστάθμιση είναι ένας αυτοματισμός, ο οποίος,  μέσω ενός ελεγκτή,  παρακολουθεί συνεχώς και την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του νερού της κεντρικής θέρμανσης (λέβητα ή του δοχείου αδρανείας που βρίσκονται εντός της οικίας) και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να επιτυγχάνεται πάντα η επιθυμητή θερμοκρασία εντός της κατοικίας.

Έτσι το σύστημα κεντρικής θέρμανσης δεν καταναλώνει περίσσεια καυσίμου, αλλά μόνο όσο χρειάζεται, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμων και θέρμανση όλη την ημέρα με σταθερή εσωτερική θερμοκρασία.

Από τι αποτελείται;
Η μονάδα αντιστάθμισης μπορεί να είναι ψηφιακή ή αναλογική και αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής τμήματα:
- Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερικού χώρου)
- Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής (νερού που αποστέλλεται στα θερμαντικά σώματα)
- Αναλογικό ή ψηφιακό ελεγκτή αντιστάθμισης όπου συνδέονται τα παραπάνω.

Τι οφέλη προσφέρει;
- Εξοικονόμηση ενέργειας
Με την αντιστάθμιση ρυθμίζεται η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης και διατηρείται η θερμοκρασία του χώρου σταθερή, χωρίς να θερμαίνονται τα σώματα παραπάνω απΆ ότι χρειάζεται. 
- Γρήγορη απόσβεση
Η αντιστάθμιση μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση στις δαπάνες θέρμανσης. Αν σκεφτούμε τη σημερινή ή ακόμη χειρότερα τη μελλοντική τιμή του πετρελαίου, καταλαβαίνουμε πώς θα είναι ακόμη πιο γρήγορη η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης. 
- Αίσθηση άνεσης

Είναι πολύ πιο άνετο και σωστό να έχουμε σταθερή θερμοκρασία στο χώρο μας από το να τον θερμαίνουμε μερικές ώρες την ημέρα δημιουργώντας μεγάλες αυξομειώσεις στην εσωτερική θερμοκρασία. 
Για να διατηρήσουμε τις ιδανικές συνθήκες στο χώρο μας, άλλωστε, πρέπει να τον διατηρούμε σε μια ισορροπία. 

Οι παράγοντες που κυρίως επηρεάζουν την ισορροπία αυτή, είναι η υγρασία, η θερμοκρασία και ο επαρκής αερισμός (εισαγωγή νωπού). 
Διατηρώντας το χώρο σε μια μόνιμη θερμοκρασία (π.χ. 17οC) επιτυγχάνουμε καλύτερα ποσοστά υγρασίας στους χώρους και διατηρώντας τα δομικά στοιχεία σε σταθερή θερμοκρασία το σύστημα θέρμανσης βρίσκεται σε λειτουργία συντήρησης. 

Τοποθέτηση
Ο ελεγκτής τοποθετείται συνήθως στο λεβητοστάσιο ή σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, όπου δεν επικρατούν ακραίες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Συνδέεται απαραιτήτως με τουλάχιστον δύο αισθητήρια, το εξωτερικό αισθητήριο περιβάλλοντος και το αισθητήριο στο νερό του λέβητα ενώ το ιδανικό είναι να συνδέεται και σε τρίοδη ή τετράοδη βάνα.

Τα αισθητήρια αυτά είναι ημιαγωγοί, των οποίων η αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. 
Έχουν ακρίβεια περίπου 0,5% και συνήθως η περιοχή μέτρησης κυμαίνεται από 20οC έως 100οC. 
Ο Χρόνος απόκρισής τους είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα, οπότε τα μετρούμενα μεγέθη κρίνονται ικανοποιητικά για την οικιακή χρήση, για την οποία και προορίζονται. 

Προσοχή χρειάζεται δε στην ορθή χρήση τύπου καλωδίων, κυρίως σε περίπτωση που οι αποστάσεις των σημείων τοποθέτησής τους είναι αρκετά μεγάλες (π.χ. 30 μέτρα), σε σχέση με το σημείο τοποθέτησης του ελεγκτή. 
Επιπλέον, λόγω της χαμηλής τάσης, χρειάζεται προσοχή όταν η όδευσή τους είναι κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης, καθώς ενέχεται κίνδυνος λανθάνουσας μέτρησης.

Εξοικονόμηση
Η εξοικονόμηση που προσφέρει ένα σύστημα αντιστάθμισης είναι μεγάλη, σε σχέση με το συνολικό κόστος εγκατάστασης  αυτής. Συνήθως, η εξοικονόμηση κυμαίνεται μεταξύ 7-12% και το κόστος της εγκατάστασης ποικίλει, ανάλογα με την εφαρμογή και το πλήθος των εγκατεστημένων αισθητηρίων: από 450 έως 800 ευρώ περίπου. 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θα πρέπει να επισημάνουμε πως η αντιστάθμιση δεν είναι χρονοδιακόπτης. Αν και μπορεί να ενσωματώνει χρονοδιακόπτη για την λειτουργία της, η αντιστάθμιση δεν έχει αυτό το ρόλο.
Δηλαδή, δεν απενεργοποιεί την λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης, όταν βάσει χρονοπρογράμματος, έχουμε επιλέξει ένα εύρος ωρών λειτουργίας. 
Ο ελεγκτής σε αυτή την περίπτωση διατηρεί θερμό το νερό του λέβητα, ώστε να τον προστατεύσει από τον κίνδυνο διάβρωσης, λόγω υγροποίησης των ατμών θειικού οξέος μέχρι τον κυκλοφορητή, διατηρώντας την θερμοκρασία στο λέβητα περίπου στους 60οC. Υπάρχει, βέβαια, τρόπος η αντιστάθμιση να βγαίνει εκτός λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα. 

Ωστόσο, δε θα δείτε εξοικονόμηση, αν ο ελεγκτής δεν λειτουργήσει περισσότερες από έξι ώρες, καθώς δεν προλαβαίνει βάση εξωτερικών συνθηκών να εξοικονομήσει ενέργεια, δηλαδή δεν προλαβαίνει να αντισταθμίσει. Η εξοικονόμηση, προϋποθέτει και χρήση της εγκατάστασης θέρμανσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Tags: NO TAGS 2014
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ