Ειδησεισ - systemair

Η αντλία θερμότητας είναι μια επένδυση που είναι απόλυτα οικονομική και αποδοτική και με απόσβεση σε χρόνο dt. Υπάρχουν λύσεις για να την αποκτήσεις.

Καλή μα ακριβή λύση η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας; Όχι πια!

Μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού. Τεχνολογικά προηγμένα τα προιόντα. Υψηλό το know how της αγοράς. Μα … όλοι λένε «καλή μα ακριβή λύση». Εμείς λέμε πως «λύσεις υπάρχουν». Γι αυτό και την …ψάχνουμε διαρκώς την δουλειά (και την αγορά μας).