Η σωστή μόνωση ενός κτιρίου μειώνει τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης.

Η καλύτερη επιλογή για τη μόνωση της ταράτσας είναι η μόνωσή της και στη συνέχεια η φύτευση.

Η σωστή μόνωση ενός κτιρίου μειώνει τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης.

Τύποι μόνωσης.

Τύποι μόνωσης.

Πίνακας της Greenpeace για την καλύτερη επιλογή μόνωσης.

Η πυλωτή πρέπει επίσης να θερμομονώνεται έτσι, ώστε να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες.

Θερμομόνωση κελύφους

Διαβάστηκε από 24586 αναγνώστες -

Η σωστή θερμομόνωση ενός κτιρίου παράλληλα με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μειώνει και τα κόστη θέρμανσης και ψύξης του χώρου. Ένα κτίριο χωρίς απώλειες έχει πολύ μικρότερες ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη καθώς διατηρεί πιο σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

 
Eνα κτίριο με ελλιπή ή και καθόλου μόνωση δημιουργεί πολλά προβλήματα. Στην καθημερινότητά μας, καθώς το περιβάλλον που ζούμε δεν μας παρέχει θερμική άνεση, οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν σημαντικά τα έξοδα μας αλλά και το περιβάλλον, εφόσον καταναλώνουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από όσες πραγματικά χρειαζόμαστε. Τα κτίρια στη χώρα μας είναι υπεύθυνα για το 36% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ένα ποσοστό που συνεχώς αυξάνεται. Από αυτό το ποσό, το 73% δαπανάται για τη θέρμανση των χώρων και για τη χρήση ζεστού νερού. Βασικότερη αιτία για αυτά τα ποσοστά είναι η παλαιότητα των κτιρίων και η έλλειψη θερμομόνωσης. Αυτά τα προβλήματα στοχεύει να λύσει το πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατΆ οίκον” με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρυπών. Όταν αναφερόμαστε στη θερμομόνωση του κελύφους ενός κτιρίου, εννοούμε τη μόνωση της ταράτσας, των περιμετρικών τοίχων, της πυλωτής, εάν υπάρχει και των υπόγειων χώρων. Η ταράτσα, συνήθως, ευθύνεται για τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας σε ένα κτίριο. Η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση, είναι η μόνωση της ταράτσας και στη συνέχεια η φύτευσή της που μας παρέχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, τόσο αισθητικά όσο και μονωτικά. Σε κάθε περίπτωση, η ταράτσα πρέπει να μονώνεται, αφενός για να μην έχουμε απώλειες θερμότητας κι αφετέρου για την προστασία των πλακών. Η μόνωση ενός κτιρίου γίνεται με τρεις τρόπους: είτε με εξιλασμένη πολυστερίνη, είτε με διογκωμένη πολυστερίνη , φελιζόλ δηλαδή, ή με ινώδη υλικά, όπως ο πετροβάμβακας και ο υαλοβάμβακας. Υπάρχουν επίσης και οικολογικά, φυσικά υλικά, όπως είναι ο φελλός και η κυτταρίνη. Στην Ελλάδα κυρίως χρησιμοποιείται η εξιλασμένη πολυστερίνη, λόγω των δομικών υλικών που επιλέγονται κυρίως για δόμηση, όπως είναι το μπετόν και τα τούβλα. Η μόνωση είναι καλύτερα να τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του κελύφους, ώστε να προστατεύεται και το ίδιο το κέλυφος από τις καιρικές συνθήκες. Οι περιμετρικοί τοίχοι μπορούν να μονωθούν είτε κατά την κατασκευή του κτιρίου είτε και μετά. Επενδύονται εξωτερικά με θερμομονωτικά υλικά που σοβαντίζονται στη συνέχεια. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα στη μόνωση των περιμετρικών τοίχων είναι ότι δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες στα σημεία όπου ο τοίχος συναντά τα στοιχεία από μπετόν, προστατεύονται οι τοίχοι από την υγρασία και έτσι, αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους και μειώνεται το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, καθώς δεν συσσωρεύεται θερμότητα στην επιφάνεια του τοίχου, η οποία θα απελευθερωθεί στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος, επιτυγχάνεται και αύξηση των τετραγωνικών του εσωτερικού χώρου καθώς εάν μονωθεί, κατά την κατασκευή του κτιρίου, ο τοίχος δεν χρειάζεται να δεχθεί διπλή σειρά από τούβλα, αλλά μονή. Η πυλωτή επίσης πρέπει να θερμομονώνεται εφόσον υπάρχει. Συγκεκριμένα στις πυλωτές πρέπει να μονώνεται η επίπεδη επιφάνεια, τα δοκάρια και μέχρι κάποιο σημείο και οι κολώνες, ώστε να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες. Στα υπόγεια, η μόνωση πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σε περίπτωση που δεν έχει μονωθεί ο υπόγειος χώρος, μπορεί να μονωθεί εσωτερικά στη συνέχεια, ώστε να μειωθούν οι απώλειες όσο είναι δυνατόν. Η μόνωση είναι απαραίτητη, ειδικά εάν ο χώρος είναι κατοικήσιμος. Τα μονωτικά υλικά μπορούν να έχουν και πρόσθετες ιδιότητες πέρα από την παροχή θερμικής άνεσης. Μπορούμε να επιλέξουμε υλικά τα οποία θα μας παρέχουν ηχομόνωση, θα είναι αδιάβροχα και θα προστατεύουν από τη φωτιά. Ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου επιλέγουμε και το αντίστοιχο υλικό. Ένας επιπλέον παράγοντας για την επιλογή υλικού μόνωσης είναι και ο οικολογικός χαρακτήρας του υλικού. Σε μελέτη της Greenpeace ως πρώτη προτίμηση για την μόνωση τοίχων συνίστανται ο φελλός, η κυτταρίνη, το ξυλόμαλλο και το biofiber (βιοπολυμερές από καλαμπόκι). Δεύτερη επιλογή είναι ο πετροβάμβακας, ενώ η εξιλασμένη πολυστερίνη και η πολυουρεθάνη, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι καλύτερα να αποφεύγονται. Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατΆ οίκον” επιδοτεί την τοποθέτηση θερμομόνωσης στην κατοικία μας. Συμπεριλαμβάνει τη μόνωση των τοίχων, της ταράτσας και της πυλωτής εφόσον υπάρχει. Στην συγκεκριμένη κατηγορία, επιδοτείται και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης, όπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εξωτερικής, όπως σε διατηρητέα κτίρια ή παραδοσιακούς οικισμούς. Συγκεκριμένα, για τη μόνωση δώματος, το ανώτατο όριο δαπάνης είναι 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για το υπόλοιπο κέλυφος και την πυλωτή 50 ευρώ ανά τετραγωνικό και για εσωτερική θερμομόνωση 25 ευρώ ανά τετραγωνικό. Μέχρι και το 1979 δεν είχε θεσπιστεί κάποιος κανονισμός σχετικά με τη θερμομόνωση, με αποτέλεσμα τα περισσότερα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί νωρίτερα να έχουν ελλιπή ή και καθόλου θερμομόνωση. Η σωστή μόνωση των κτιρίων είναι το πρώτο βήμα για την εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας, μειώνονται κι οι απαιτήσεις σε θέρμανση και ψύξη, άρα και οι ρύποι. Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατΆ οίκον” αποτελεί μια πολύ καλή αρχή για να μειώσουμε τις εκπομπές ρυπών και να ζούμε επιβαρύνοντας όσο λιγότερο μπορούμε το περιβάλλον. Η θερμομόνωση μας παρέχει ένα υγιεινό και άνετο περιβάλλον διαμονής και μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης του χώρου μας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

 • FIBRAN, η παγκόσμια ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών

  Η FIBRAN είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μονωτικών υλικών στη χώρα μας και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Αποτελεί επιλογή των μεγαλύτερων μελετητικών αρχιτεκτονικών γραφείων και τεχνικών εταιρειών, συμμετέχοντας σε μεγάλα έργα και σε εκατομμύρια κατοικίες σε όλη την υφήλιο. τηλ: 2310 682425, 2310 692700 Περισσότερα
 • Χρωματίστε με οικολογικά χρώματα VECHRO

  Τα οικολογικά, άοσμα και ανθεκτικά χρώματα της Vechro είναι κατάλληλα για κάθε εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια! Η Vechro προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας & αισθητικής με άριστη αντοχή στο χρόνο και συμμορφωμένα με τα πιο αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια! τηλ: 210-4816101-3 Περισσότερα
 • Maliouris Group: Από τη βάση στην κορυφή!

  Η Μαλιούρης Group αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων στέγασης και δόμησης στην Ελλάδα, με ιστορία 90 χρόνων στο χώρο των κατασκευών. τηλ: 2310792205 Περισσότερα
 • Η θερμομόνωση έχει όνομα.

  Η Knauf Insulation από τους πιο μεγάλους παραγωγούς μονωτικών υλικών, παγκοσμίως. Τοp προϊόντα της: Πετροβάμβακας, Φυσικός Ορυκτοβάμβακας, πλάκες από ξυλόμαλλο, διαπνέουσες μεμβράνες. τηλ: 211 7107007 Περισσότερα
 • MAPEI HELLAS S.A.

  Mapetherm System : Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης από τη Mapei Tα Mapetherm System είναι πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης που αναβαθμίζουν ενεργειακά και αισθητικά τα κτήρια, έχουν εξαιρετική σχέση απόδοσης τιμής και είναι ανθεκτικά στο χρόνο. τηλ: 2262071906, 2262440561 Περισσότερα