Εμπιστευτείτε τον ΗΛΙΟ και τα μέλη της ΕΒΗΕ

Διαβάστηκε από 2196 αναγνώστες -

Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, η οποία εκπροσωπεί τον δυναμικό κλάδο των βιομηχανιών κατασκευής θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1979 και είναι η παλαιότερη ένωση στο χώρο των ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Σχολιάστε
Η ΕΒΗΕ αποτελεί διασφάλιση ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας πληρούνται αλλά και επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, απόδοσης και αξιοπιστίας των προϊόντων, μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης αλλά και τεχνικής βοήθειας των μελών της.

Επιλέγοντας ηλιοθερμικό σύστημα από μέλος της ΕΒΗΕ διασφαλίζετε αξιοπιστία, ασφάλεια και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του Εξοικονομώ Κατ` Οίκον, ώστε να απολαμβάνετε δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο απροβλημάτιστα για δεκαετίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΗΕ απαρτίζεται από:
Πρόεδρος
Ευθύμιος Σπανός
Εταιρεία: COSMOSOLAR ΕΠΕ
Αντιπρόεδρος
Χάρης Μιχαλόπουλος
Εταιρεία: SAMMLER ABEE
Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Παπαεμμανουήλ
Εταιρεία: Παπαεμμανουήλ ΑΒΕΕ
Ταμίας
Χρήστος Αποστολίδης
Εταιρεία: SONNE AKTION ΕΠΕ
Μέλος
Γιώργος Μελισσαρόπουλος
Εταιρεία: PrismaΤherm
Μέλος
Βασιλική Δρόσου
Οργανισμός: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μέλος
Γιώργος Δράλλος
Εταιρεία: Drall Ελληνική Α.Ε.

H Ένωση Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας (ΕΒΗΕ) ιδρύθηκε το 1979. Σήμερα έχει 22 τακτικά μέλη (βιομηχανίες παραγωγής ηλιακών συστημάτων) με δεσπόζουσα θέση στην τεχνογνωσία, παραγωγή και διάθεση ηλιακών συστημάτων, καθώς και 30 συνεργαζόμενα μέλη (μεταξύ των οποίων το Εργαστήριο Ηλιακών Συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Ερευνών "Δημόκριτος" και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ).
Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες παγκοσμίως στη χρήση ηλιακής θερμικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η αναλογία των εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών ανά κάτοικο είναι μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Η ηλιακή θερμική αγορά ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. Εκείνη τη στιγμή, σχεδόν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες για την θέρμανση του ζεστού νερού, επομένως, η άνοδος της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγοράς ηλιακών-θερμικών συστημάτων. Πολλές εταιρίες δραστηριοποιούνται πλέον σε αυτόν τον τομέα και έχουν κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας αγοράς.

Στους σκοπούς της ΕΒΗΕ περιλαμβάνονται η μελέτη, η προαγωγή, η παρακολούθηση της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης των θεμάτων που άπτονται της ηλιακής ενέργειας, η διάδοση των ηλιακών εφαρμογών, η συνεργασία μεταξύ των μελών καθώς και η εκπροσώπησή τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

H ΕΒΗΕ έχει ως βασική επιδίωξη την παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων προϊόντων που διασφαλίζουν στον καταναλωτή τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας. Έτσι για να γίνει μία εταιρία μέλος της ΕΒΗΕ, οφείλει, μεταξύ άλλων:
  • Nα παράγει η ίδια τα προϊόντα της σε δικό της εργοστάσιο.
  • Το εργοστάσιο να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
  • Tα προϊόντα της να έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένα εργαστήρια στην Eυρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή (ISO) ή ευρωπαϊκά (CEN) πρότυπα.
  • Oι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα μπόιλερ να διαθέτουν την υποχρεωτική από τον νόμο σήμανση CE και την αντίστοιχη έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.
  • Η εταιρία να έχει "λευκό" εμπορικό μητρώο.
Έτσι λοιπόν η συμμετοχή μιας εταιρίας στην ΕΒΗΕ είναι ουσιαστικά και ένα σήμα ποιότητας που επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέξει μέσα από μία πληθώρα προσφερομένων προϊόντων, γνωρίζοντας ότι τα προϊόντα της εταιρίας-μέλους της ΕΒΗΕ αλλά και η ίδια εταιρία είναι αξιόπιστα.

Η ΕΒΗΕ μετέχει ενεργά και στην εκπόνηση των Ευρωπαικών Προτύπων για την ποιότητα και αξιοπιστία των ηλιακών συστημάτων. Μέλος της ΕΒΗΕ είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής ηλιακής ενέργειας TC312 της CEN (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προτύπων).

H ΕΒΗΕ είχε και την πρωτοβουλία της ίδρυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας (ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει ως τακτικά μέλη εθνικές ενώσεις ευρωπαϊκών χωρών (όπως την EBHE) καθώς και σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρίες ηλιακών. H ESTIF εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλιακής ενέργειας στα όργανα της Eυρωπαϊκής Eνωσης, συνεργάζεται στην εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης και προαγωγής της ηλιακής ενέργειας, στην σύνταξη ευρωπαϊκών προτύπων για ηλιακά συστήματα, εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια για το ευρύ κοινό και τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και γενικά προάγει τη χρήση της ηλιακής ενέργειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Σχολιάστε