Κύπρος

Ιταλία

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός για τον σχεδιασμό οικισμών με μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας.

Διαβάστηκε από 1111 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/11/2020

Η ιδέα, τα εργαλεία, οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στους πιλοτικούς οικισμούς του έργου ZERO-PLUS, συγκεντρωμένα σε έναν συνεκτικό και πρακτικό Οδηγό.

 
Ένας πλήρης Οδηγός με τίτλο «Σχεδιάζοντας Οικισμούς Μηδενικής Καθαρής Κατανάλωσης Ενέργειας», δημιουργήθηκε και είναι δημόσια διαθέσιμος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ZERO-PLUS, το οποίο έχει στόχο την επίτευξη ευρωπαϊκών οικισμών μηδενικής και θετικής ενεργειακής κατανάλωσης με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών.

Ο Οδηγός εστιάζει στην προσέγγιση, τα οφέλη, τις δυνατότητες, τα εργαλεία, τις μεθόδους καθώς και τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στους τέσσερις (4) πιλοτικούς οικισμούς (York – Ηνωμένο Βασίλειο, Granarolo dell` Emilia – Ιταλία, Voreppe – Γαλλία και Λευκωσία – Κύπρος) του έργου. Οι οικισμοί κατασκευάστηκαν, τέθηκαν σε λειτουργία, κατοικήθηκαν, ενώ παράλληλα έγινε καταγραφή και συλλογή δεδομένων που αφορούν την ενεργειακή τους απόδοση.

Ο Οδηγός αποτελείται από τρία (3) διακριτά τμήματα:
Τμήμα Α: Ιδέα. Παρουσιάζονται η προσέγγιση του ZERO-PLUS για οικισμούς Μηδενικής Καθαρής Κατανάλωσης Ενέργειας, τα τρία στάδια από τα οποία αποτελείται (Σχεδιασμός, Κατασκευή και Χρήση), τα οφέλη, η προστιθέμενη αξία, οι στόχοι που μπορεί να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής αυτής της προσέγγισης καθώς και η δυνητική κλίμακα εφαρμογής.
Τμήμα Β: Εργαλεία και Μέθοδοι. Παρέχεται μια αναλυτική περιγραφή των Μεθοδολογιών και των συνοδευτικών Εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου για καθένα από τα τρία στάδια: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Χρήση. 
Τμήμα C: Τεχνολογίες. Παρουσιάζονται οι προηγμένες τεχνολογίες που εξετάστηκαν για χρήση στα πιλοτικά έργα του ZERO-PLUS, τα οποία συμπεριλαμβάνουν υψηλής απόδοσης μόνωσης και ψύξης αυτοματοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS), καινοτόμα συστήματα παραγωγής ενέργειας,  βέλτιστη κλιματική διαχείριση των ανοιχτών χώρων στον οικισμό, καθώς επίσης την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε κάθε έναν από τους τέσσερις (4) πιλοτικούς οικισμούς.