Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κερδίζουν έδαφος για την κάλυψη των αναγκών των Ευρωπαίων καταναλωτών σε θέρμανση και ψύξη.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κερδίζουν έδαφος για την κάλυψη των αναγκών των Ευρωπαίων καταναλωτών σε θέρμανση και ψύξη.

Στροφή των Ευρωπαίων στις ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη!

Σταθερή αύξηση παρουσιάζουν από το 2004 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη αναγκών των ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε θέρμανση και ψύξη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, το 2020 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσώπευαν το 23% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση και ψύξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2004 το ποσοστό κυμάνθηκε στο 12%, ενώ το 20219 ανήλθε στο 22%.

Κοινοποίησέ το »

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αύξηση αυτή είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρούνται για το συνολικό μερίδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν από 10% το 2004 σε 22% το 2020, όπως διαβάζουμε και στο ot.gr. Οι εξελίξεις στον βιομηχανικό τομέα, τις υπηρεσίες, αλλά και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροδότησης της θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, οδήγησαν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης.

Η πρωτιά της Σουηδίας και η θέση της Ελλάδας!

Η Σουηδία, όπως ήταν αναμενόμενο, εξασφάλισε την πρωτιά, καθώς το 66% της ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, προέρχεται από τις ΑΠΕ (κυρίως βιομάζα και αντλίες θερμότητας). Η Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με 30%, αν και το ποσοστό αυτό κρίνεται ως χαμηλό.

Σε ό,τι αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Φινλανδία και Εσθονία βρίσκονται στο 58% και ακολουθούν η Λετονία με 57%, η Δανία με 51% και η Λιθουανία με 50%, με περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειας που χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Εσθονία και τη Λιθουανία, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη είναι, αντίστοιχα, 29 και 24 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το συνολικό τους μερίδιο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Η Ισλανδία ξεχωρίζει με το 80% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη, κυρίως λόγω της γεωθερμικής ενέργειας.

Κοινοποίησέ το »