Για συντήρηση ΦΒ

Διαβάστηκε από 1803 αναγνώστες -

Είτε πρόκειται για θέση σε λειτουργία είτε για παρακολούθηση εξ αποστάσεως και τακτική συντήρηση, μπορείτε να βασιστείτε σε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη

 
Η SMA Solar Technology AG θα ήθελε να σας ενημερώσει, ότι οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, συμπεριλαμβάνοντας τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καθώς και το On-Site Service στον ελλαδικό χώρο,  θα διεξάγονται πλέον από τον επίσημο συνεργάτη μας στην Ελλάδα, AKTOR FACILITY MANAGEMENT. 

Τα γραφεία της SMA Hellas AE πρόκειται να κλείσουν επίσημα στις 31 Μαρτίου 2017.

Η AKTOR FACILITY MANAGEMENT με πιστοποιημένους μηχανικούς, θα συνεχίζει να σας παρέχει εξειδικευμένη και άριστη τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από το φωτοβολταϊκό σας σύστημα.

Είτε πρόκειται για θέση σε λειτουργία είτε για παρακολούθηση εξ αποστάσεως και τακτική συντήρηση, μπορείτε να βασιστείτε στην ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη της εταιρείας.  Ο συνδυασμός της SMA και της AKTOR FACILITY MANAGEMENT  σας διασφαλίζουν συνεπή υποστήριξη σε όλο το εύρος των διαδικασιών συντήρησης και επισκευής.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ