Περί τα 480 εκατ. ευρώ θα παρέχει ο αρχικός προϋπολογισμός του αναπτυξιακού νόμου τα επόμενα έξι χρόνια (2016-2022).

Ο μεγάλος στόχος είναι να δημιουργηθούν ιδιωτικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ μέχρι το 2023.

Μεγάλο όφελος προκύπτει για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Η συνεισφορά των δικαιούχων στα επενδυτικά σχέδια με ίδια κεφάλαια θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

Το κράτος ενισχύει τις τουριστικές επιχειρήσεις

Διαβάστηκε από 7811 αναγνώστες -

Ενισχύσεις και για τον κλάδο του τουρισμού φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, στον οποίο περιλαμβάνονται οι περισσότεροι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

 
Ο νέος νόμος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, τη δημιουργία μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. 
Περί τα 480 εκατ. ευρώ θα παρέχει ο αρχικός προϋπολογισμός του αναπτυξιακού νόμου τα επόμενα έξι χρόνια (2016-2022), για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση επιπτώσεων που κατατέθηκε στη Βουλή. Αυτό το ποσό θα έχει τη μορφή επιχορήγησης και επιδότησης, ενώ το ποσό, με την μορφή φοροαπαλλαγής, θα ξεπεράσει τα τρία δισ. ευρώ, έως το 2031. Ο μεγάλος στόχος είναι να δημιουργηθούν ιδιωτικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ μέχρι το 2023. Συγκεκριμένα για τον τουρισμό και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να επιλεγούν και να επωφεληθούν από τις ενισχύσεις, υπό συγκεκριμένους όρους, είναι τα εξής και αφορούν υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις:
Ξενοδοχειακές μονάδες, τουλάχιστον τριών (3) αστέρων 
Ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια  
Camping τουλάχιστον τριών (3) αστέρων 
Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικά λιμάνια, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης γνωστά και ως spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια) 

Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού και οινοτουρισμού 
Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων

Οι ενισχύσεις που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος για τον τουρισμό και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι τέτοιες που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναβαθμίσουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό καταβάλλοντας ένα μέρος του μισθολογικού κόστους, να μειώσουν τους φόρους που πληρώνουν ακόμη και για μία μακρά περίοδο και σε γενικές γραμμές να μειώσουν τις δαπάνες τους με στόχο να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Μεγάλο όφελος προκύπτει για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι το ελάχιστο ποσό το επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται πλέον στα 50.000 ευρώ για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στα 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα 150. 0000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, στα 250.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις επιχειρηματικές συστάδες (cluster) και στα 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Τι είδους είναι η ενίσχυση και πώς λαμβάνεται 
Η κρατική ενίσχυση μπορεί να παρέχεται σε όσους τη δικαιούνται με τη μορφή 1) φορολογικής απαλλαγής, 2) επιχορήγησης, 3) επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και 4) επιδότησης κόστους απασχόλησης. 
Η λήψη της κρατικής ενίσχυσης στους δικαιούχους μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αλλά και σταδιακά με το τελευταίο να γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;
Δικαιούχοι για τις κρατικές ενισχύσεις που προκύπτουν από το νέο αναπτυξιακό νόμο είναι όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις γενικές διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν οποιοδήποτε επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται επίσης οι επιχειρηματικές συστάδες και οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιχειρηματικού κινδύνου. Επίσης περιλαμβάνονται οι υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜΜΕ οι οποίες συστάθηκαν εντός των τελευταίων 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Τι συνεισφέρουν;
Η συνεισφορά των δικαιούχων στα επενδυτικά σχέδια με ίδια κεφάλαια θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά, είτε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης. Το υπόλοιπο επενδυτικό κόστος, εκτός από την κρατική ενίσχυση, μπορεί να καλυφθεί και με δάνειο, τραπεζικό ή ομολογιακό διάρκειας τουλάχιστον τρία χρόνια. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες είναι η γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος του δικαιούχου (οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι πιο ευνοημένες), το είδος των επενδύσεων και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο εντάσσεται η επένδυση. 
Ειδικότερα, το ποσοστό ενίσχυσης από το κράτος για ανάπτυξη στην περιφέρεια (ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού και μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων) ξεκινά από 10% και φτάνει έως 45% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η κρατική ενίσχυση για ειδικές επενδυτικές δαπάνες (π.χ. δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας) μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε φορέα δεν μπορούν να ξεπερνούν συνολικά τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για όμιλο επιχειρήσεων.
Η ενίσχυση της περιφέρειας αλλά και η αποδοτικότερη διασπορά του προϋπολογισμού, ειδικά στις μικρομεσαίες, τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι μέσα στους βασικούς στόχους του αναπτυξιακού νόμου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Εξωστρεφείς, καινοτόμες και ανεξάρτητες MME που συγχωνεύονται 
  • MME που παρουσιάζουν αύξηση στην απασχόληση 
  • Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ. Και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
  • Επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στους κλάδους ΤΠΕ και Αγροδιατροφής
  • Επιχειρήσεις με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το Μ.Ο. του κλάδου στον οποίο ανήκουν
  • Επιχειρήσεις, με επενδυτικό σχέδιο που υλοποιείται σε Β.Ε.ΠΕ., Ε.Π., Θ.Υ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών
  • Επιχειρήσεις με επενδυτικό σχέδιο σε ορεινές, παραμεθόριες και λοιπές ειδικές περιοχές αλλά και σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένες προσφυγικές ροές. 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ