Με συνολική επένδυση 23.500 ¤ καλύπτετε τις ενεργειακές σας ανάγκες για σχεδόν 25 χρόνια. Με την εγκατάσταση φ/β συστήματος και αντλίας θερμότητας εξοικονομούνται περίπου 3.350 ευρώ κάθε χρόνο.

Διέξοδος το Net Metering

Διαβάστηκε από 1831 αναγνώστες -

Ο περιορισμός της τιμής για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, μείωσε σημαντικά την απόδοση της επένδυσης και έφερε το χώρο σε αδιέξοδο, από το οποίο μπορεί εντούτοις να «αποδράσει», μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού.

 
Tα τελευταία χρόνια, η γρήγορη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας βασίστηκε στο μοντέλο των εγγυημένων τιμών πώλησης ή αλλιώς Feed-in-Tariffs (FiT). Πρόκειται για ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε στη Γερμανία φέρνοντας την στην κορυφή των χωρών με τη μεγαλύτερη διείσδυση φωτοβολταϊκών, παρά την πολύ χαμηλή της ηλιοφάνεια. Η αυτούσια εφαρμογή του γερμανικού μοντέλου στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημιούργησαν ένα μεγάλο οικονομικό έλλειμμα που, σύμφωνα με τις προβλέψεις του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ, θα ξεπεράσει τα 1,4 δις το τέλος του 2014. Είναι προφανές ότι, στη χώρα μας, εκτός από το μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να αλλάξει και το μοντέλο ένταξης των νέων φωτοβολταϊκών μονάδων, αλλά και γενικότερα των άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ.
Τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας, πληθαίνουν διαρκώς οι φωνές για την υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου που βασίζεται στην ιδιοκατανάλωση και είναι γνωστό ως ενεργειακός συμψηφισμός. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις ΗΠΑ με την ονομασία Net Metering (ελληνιστί ενεργειακός συμψηφισμός). Το Net Metering επιτρέπει στον τελικό καταναλωτή να εγκαταστήσει ένα σύστημα παραγωγής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο ενεργειακός συμψηφισμός προβλέπεται να εφαρμοσθεί σύντομα και στη χώρα μας, αφού σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, θα αποτελεί μέρος του νέου νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που θα κατατεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή.

Τι είναι το Net Metering 
Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει ότι, αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά. Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια ενέργειας, αυτή χάνεται και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή για το επόμενο έτος. 
Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγωγής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατανάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εταιρεία ηλεκτρισμού.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering είναι:
• Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλει μια και καλή, ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.
• Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς, δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης, η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.
Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων. 
Το Net Metering όμως, μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από μία αντλία θερμότητας.
Τον τελευταίο χρόνο, η Πολιτεία αύξησε σημαντικά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή στράφηκαν σε άλλες οικονομικότερες εναλλακτικές. 
Μια εναλλακτική ήταν και η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας. Η χρήση όμως αυτών των αντλιών περιορίσθηκε από το φόβο των καταναλωτών για τις διαρκείς αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ας δούμε όμως ένα τυπικό παράδειγμα:

 Μια τυπική μονοκατοικία 
Ας θεωρήσουμε ως τυπικό παράδειγμα μια τετραμελή οικογένεια που κατοικεί σε μια μονοκατοικία περίπου 150 τ.μ. με καυστήρα πετρελαίου που τροφοδοτεί ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης με θερμοπομπούς (καλοριφέρ). Κατά κύριο λόγο, η οικογένεια καλύπτει τις ανάγκες της για ζεστό νερό χρήσης, με έναν ήδη εγκατεστημένο ηλιακό θερμοσίφωνα.
Το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης είναι:

Κατανάλωση ηλ/κής ενέργειας:
4.500 kWh x 0,16¤/kWh ~750 ¤
Πετρέλαιο θέρμανσης:
2.000 lt x 1,30 ¤/lt ~2.600 ¤
Σύνολο 3.350 ¤

Το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος 0,16 ¤/kWh, δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος της ΔΕΗ, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και όλους τους φόρους. Δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη και φόροι, ΕΡΤ και ΕΕΤΗΔΕ.
Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η συγκεκριμένη οικογένεια.

Εγκατάσταση μόνο φωτοβολταϊκών 
Ας υποθέσουμε ότι, η συγκεκριμένη οικογένεια αποφασίζει να καλύψει μόνο τις ηλεκτρικές της καταναλώσεις με ένα σύστημα φωτοβολταϊκών που λειτουργεί κάνοντας Net Metering.
Επειδή η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μόλις:
4.500 kWh ÷ 1.400 kWh/kWp   3,2 kW
Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 3,5 kW κοστίζει περίπου 7.000.
Αφού τα φωτοβολταϊκά θα καλύψουν μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που είναι περίπου 750 ¤, η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε περίπου 9 ½ χρόνια. Αν όμως λάβουμε υπόψη τις συνεχείς αυξήσεις των χρεώσεων του ηλεκτρικού ρεύματος, η τελική πραγματική απόσβεση του συστήματος μπορεί εύκολα να αγγίξει ακόμα και τα 7 ½ χρόνια.

Εγκατάσταση μόνο αντλίας θερμότητας
Ας υποθέσουμε τώρα ότι, η συγκεκριμένη οικογένεια αποφασίζει να αντικαταστήσει τον καυστήρα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας 8 kW, με συνολικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης περίπου 7.500 ¤.
Επειδή οι κλασικοί θερμοπομποί λειτουργούν σε θερμοκρασίες 65-70oC, η αντλία θερμότητας που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι ειδικού τύπου. 
Οι αντλίες αυτές είναι γνωστές και ως αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και έχουν ονομαστικό συντελεστή απόδοσης (Coefficient of Performance – CoP) περίπου 2,5.
Δεδομένου ότι η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου 10,8 kWh/lt πετρελαίου, για να θερμανθεί η κατοικία χρειάζεται περίπου:
2.000 lt πετρελαίου x 10,8 kWh/lt     
 21.600 kWh
Για να παραχθεί η συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας από μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, πρέπει να καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση με:
21.600 kWh : 2,5 = 8.640 kWh
Έτσι, οι ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:

Ηλεκτρικές καταναλώσεις:
Ηλεκτρικό ρεύμα: 4.500 kWh
Αντλία θερμότητας: 8.640 kWh
Σύνολο 13.140 kWh x 0,21 ¤/kWh    2.760 ¤

Στον πιο πάνω υπολογισμό, το μέσο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε από 0,16 σε 0,21 ¤ για κάθε κιλοβατώρα, αφού η αύξηση της συνολικής κατανάλωσης από την προσθήκη της αντλίας έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή κλιμακίου χρέωσης, τόσο στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όσο και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Το συνολικό ετήσιο κόστος μειώθηκε περίπου κατά 18% σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Μια μείωση που, αν λάβουμε υπόψη μια λογική και σχετικά χαμηλή ετήσια αύξηση της τάξης του 4-5% στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, θα εξανεμιστεί στα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Βέβαια, το τελικό όφελος εξαρτάται και από τις παράλληλες αυξήσεις ή μειώσεις στο κόστος προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν η κατοικία διέθετε σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coil), η εξοικονόμηση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, αφού οι αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών παρουσιάζουν μεγαλύτερους συντελεστές απόδοσης CoP 3,5 ή ακόμα και 4,0. Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν εξετάζεται, αφού η πλειοψηφία των συστημάτων θέρμανσης στη χώρα μας περιλαμβάνει συστήματα θέρμανσης με θερμοπομπούς υψηλών θερμοκρασιών (καλοριφέρ).

Συνδυασμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αντλίας θερμότητας
Δεδομένου ότι, η μέση ετήσια παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στη χώρα μας είναι περίπου 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kW, για να καλυφθούν οι συνολικές ετήσιες ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν συνολικά και μετά την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας, αρκεί ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος:
14.000 kWh : 1.400 kWh/kWp  
    9,4 kW
Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 9,5 kW κοστίζει σήμερα από 15.000 έως 17.000 ¤, ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο ποσό των 7.500 ¤ της αντλίας θερμότητας.

Η συνολική επένδυση για την κατοικία είναι:
Αντλία θερμότητας:  7.500 ¤
Φωτοβολταϊκά: 16.000 ¤
Σύνολο 23.500 ¤

Με ένα συνολικό κόστος 23.500 ¤, η συγκεκριμένη οικογένεια έχει εξασφαλίσει τη θέρμανση της και το ηλεκτρικό της ρεύμα για περίπου 20 - 25 χρόνια, εξοικονομώντας περίπου 3.350 ¤ κάθε χρόνο σε σχέση με την αρχική κατάσταση. 
Με τις σημερινές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, το κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε περίπου 7 χρόνια.
Αν λάβουμε υπόψη, τόσο την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του πετρελαίου θέρμανσης τα επόμενα χρόνια, η απόσβεση του συστήματος μπορεί εύκολα να αγγίξει ακόμα και τα 5 χρόνια μειώνοντας δραματικά τα ετήσια λειτουργικά κόστη της κατοικίας.

Συμπεράσματα
Το παράδειγμα δείχνει ότι, η δυνατότητα εφαρμογής του Net Metering στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αλλά και γενικά στις ΑΠΕ, δεν πρέπει να εξετάζεται μονοδιάστατα και στα πλαίσια μόνο της υπάρχουσας κατανάλωσης.
Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει το Net Metering και η προστασία ως προς τις μελλοντικές αυξήσεις, παρέχουν κίνητρο στους τελικούς καταναλωτές να αυξήσουν την ηλεκτρική τους κατανάλωση, μετατρέποντας σε ηλεκτρική ενέργεια ένα μέρος από άλλες σημαντικές ενεργειακές ανάγκες όπως είναι η θέρμανση, η ψύξη ή ακόμα και η μετακίνηση με τη χρήση ενός ηλεκτρικού μέσου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ