Η Kmetrics δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα με την αδειοδότηση, την μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Απεικόνιση φωτοβολταϊκής κυψέλης με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας.

Απεικόνιση φωτοβολταϊκής κυψέλης με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας.

Απεικόνιση φωτοβολταϊκής κυψελών με την μέθοδο της θερμικής απεικόνισης.

Απεικόνιση φωτοβολταϊκής κυψελών με την μέθοδο της θερμικής απεικόνισης.

Κινητό εργαστήριο ελέγχου φωτοβολταϊκού πάνελ.

Η Kmetrics έφερε και στην Ελλάδα το βραβευμένο και καινοτόμο προϊόν της γερμανικής εταιρίας MBJ Services, το οποίο μεγιστοποιεί την απόδοση κάθε φ/β εγκατάστασης.

Kmetrics: Μοναδική προστασία για τα έσοδά σας

Διαβάστηκε από 6993 αναγνώστες -

Η Kmetrics έφερε και στην Ελλάδα το βραβευμένο και καινοτόμο προϊόν της γερμανικής εταιρίας MBJ Services, το οποίο μεγιστοποιεί την απόδοση κάθε φ/β εγκατάστασης και ο κ. Κωνσταντίνος Καρυώτης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός της εταιρείας, εξηγεί στο «Πράσινο Σπίτι & Κτίριο» τη λειτουργία του και τα πλεονεκτήματά του.

 
Eρ.: Ποιοι είναι οι τομείς δραστηριοποίησης της Kmetrics;
Η Kmetrics δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα με την αδειοδότηση, την μελέτη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Με το νέο πρωτοποριακό απόκτημα, το κινητό εργαστήριο ελέγχου φωτοβολταϊκών πλαισίων, η Kmetrics εισέρχεται δυναμικά και στον τομέα του ελέγχου και πιστοποίησης της κατάστασης των φωτοβολταϊκών πάνελ, στον χώρο της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

Eρ.: Ποια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας και τι προσφέρει στους πελάτες της;
Η Kmetrics, έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία στον χώρο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, έχει την δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της την απαιτούμενη τεχνογνωσία ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεών τους, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού και υλοποίησης, όσο και στο στάδιο της λειτουργίας. Είμαστε εφοδιασμένοι, πλέον, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να βελτιστοποιούμε την απόδοση των εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας σχεδιαστικά λάθη και εντοπίζοντας προβλήματα – αστοχίες του εξοπλισμού της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Eρ.: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και σε τι βαθμό μπορεί η Kmetrics να αντιστρέψει τον περιορισμό των επιδόσεων;
Η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κατά τον σχεδιασμό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη γωνία με την οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ, όταν πρόκειται για τοποθέτηση σε σταθερές βάσεις. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εποχικότητα των αναγκών του χρήστη, όταν πρόκειται για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. 
Σημαντικότατος παράγοντας της απόδοσης των εγκαταστάσεων είναι και οι σκιάσεις. 
Οι σκιάσεις επιδρούν αρνητικά στην παραγωγή, επιταχύνοντας την πρόωρη γήρανση των πάνελ. ΓιΆ αυτό τον λόγο, η επισταμένη μελέτη σκιάσεων, με τα κατάλληλα υπολογιστικά προγράμματα, είναι απαραίτητη για μια άρτια και παραγωγική εγκατάσταση. 
Παράλληλα, η επιλογή ακριβού και επωνύμου εξοπλισμού, δεν σημαίνει απαραίτητα αυξημένη παραγωγικότητα. Για την επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας, είναι απαραίτητη η βέλτιστη συνδεσμολογία, η ορθή ομαδοποίηση των πάνελ στις στοιχειοσειρές, αλλά και η βέλτιστη συνδεσμολογία μεταξύ των πάνελ και του μετατροπέα (inverter). Και σε αυτό καθοριστικό παράγοντα έχουν και οι καλωδιώσεις. Η επιλογή των ορθών διατομών των καλωδιώσεων, συμβάλει στην μείωση των απωλειών σε αυτές, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων. 
Η Kmetrics, είναι σε θέση να παράσχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και καθοδήγηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Eρ.: H Kmetrics έχει φέρει κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα το κινητό εργαστήριο ελέγχου της γερμανικής εταιρίας MBJ services. Πως λειτουργεί αυτό; Ποια η χρήση και ποια η καινοτομία του;
Το νέο μας απόκτημα, το “Mobile PV TestCenter”, είναι ένα καινοτόμο προϊόν της γερμανικής εταιρίας MBJ Services. Μάλιστα, στην ετήσια διεθνή έκθεση Intersolar το 2012 στο Μόναχο της Γερμανίας απέσπασε βραβείο καινοτομίας μεταξύ δεκάδων άλλων καινοτόμων προϊόντων. Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι, πλέον, είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχος των φωτοβολταϊκών πάνελ στο χώρο της εγκατάστασης. 
Πριν την άφιξη  του “Mobile PV TestCenter”, για να γίνει έλεγχος σε φωτοβολταϊκά πάνελ, έπρεπε τα πάνελ να απεγκατασταθούν, να συσκευαστούν, να φορτωθούν σε ανάλογο όχημα, να οδηγηθούν σε κάποιο από τα εργαστήρια ελέγχου, να αποσυσκευαστούν, να ελεγχθούν, να συσκευαστούν εκ νέου, να επιστρέψουν στον χώρο της εγκατάστασης, να αποσυσκευαστούν εκ νέου, και τελικά να τοποθετηθούν στην εγκατάσταση. Είναι, επομένως, αντιληπτό ότι επρόκειτο για μια χρονοβόρα και άκρως δαπανηρή διαδικασία, που υπερέβαινε την αξία – κόστος κτήσης του πάνελ. 
Με το “Mobile PV TestCenter” η διαδικασία αυτή είναι πλέον άμεση, χωρίς να είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναγκαίο να σταματήσει η λειτουργία της εγκατάστασης, και επομένως η παραγωγή. 
Το “Mobile PV TestCenter” πραγματοποιεί μέτρηση ισχύος του εκάστοτε πάνελ, σε STC βάσει του προτύπου EN60891, έλεγχο ηλεκτροφωταύγειας για την απεικόνιση πιθανών προβλημάτων - κρακ στις κυψέλες των πλαισίων, καθώς και θερμική απεικόνιση των πλαισίων για την ύπαρξη hot-spot. 
Με την μέτρηση ισχύος διερευνάται εάν το πάνελ αποδίδει την αναμενόμενη ισχύ, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε συνθήκες εργαστηρίου. Η θερμική απεικόνιση προσδιορίζει τις περιοχές των πάνελ που είναι μη αναμενόμενα θερμές ή ψυχρές, και οφείλονται στην αστοχία υλικού (π.χ. κυτία σύνδεσης). 
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ηλεκτροφωταύγειας, καθώς πρόκειται για έναν έλεγχο ο οποίος δεν μπορεί να διενεργηθεί με καμία φορητή συσκευή. 
Και η σπουδαιότητα του ελέγχου ενός πλαισίου με την μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας έγκειται στο γεγονός ότι με αυτή την μέθοδο, εκτός από τις υφιστάμενες αστοχίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα πάνελ, μπορούν να προβλεφθούν και οι αστοχίες στο μέλλον. Επομένως, με τον έλεγχο αυτό, είναι εφικτό να διακριβωθούν τα πάνελ που έχουν ή θα έχουν στο μέλλον αστοχίες από μικρο-κρακ στις κυψέλες, και έτσι να τοποθετηθούν στην εγκατάσταση ή να απορριφθούν, ανάλογα με την κατάστασή τους.

Eρ.: Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στον επενδυτή το κινητό εργαστήριο ελέγχου; 
Με το “Mobile PV TestCenter” ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να ελέγξει πλήρως τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της νέας ή της υφιστάμενης εγκατάστασής του, ώστε η εγκατάστασή του να λειτουργεί βέλτιστα – αυξάνοντας την παραγωγή, αποφεύγοντας κοστοβόρες διαδικασίες του παρελθόντος, στον χώρο της εγκατάστασης. 
Επίσης, σε περιπτώσεις, πτώσης της απόδοσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος των πάνελ και η έκδοση πιστοποιητικού – πρωτοκόλλου ελέγχου για κάθε πάνελ, προκειμένου να γίνει χρήση του πιστοποιητικού στο πλαίσιο της εγγύησης που δίδουν οι κατασκευαστές πάνελ ή στο πλαίσιο αποζημίωσης των ασφαλιστικών εταιριών (λ.χ. χαλαζόπτωση). 
Τέλος, το “Mobile PV TestCenter”, πραγματοποιεί ελέγχους πλαισίων ανεξαρτήτως ηλιοφάνειας, σε συνθήκες εργαστηρίου – έχοντας επαναληψιμότητα και ακρίβεια, ως προς τα εξαγόμενα αποτελέσματα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ