Από εδώ και στο εξής, το γραφείο της Greenpeace θα απολαμβάνει τα οφέλη της ίδρυσης και συμμετοχής σε μία ενεργειακή κοινότητα.

Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace γίνεται ηλιακό!

1.827 επισκέψεις στο άρθρο

Όλη η απαιτούμενη ενέργεια θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο της ενεργειακής κοινότητας Υπερίων στην οποία συμμετέχει

Η Greenpeace εξασφάλισε την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών από ηλιακή ενέργεια και γίνεται η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα που το πετυχαίνει! Εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της ενεργειακής δημοκρατίας, συνδημιούργησε και συμμετέχει στην ενεργειακή κοινότητα Υπερίων, της οποίας πρώτο έργο αποτελεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού τα μέλη θα απολαμβάνουν καθαρή ενέργεια από τον ήλιο, συμβάλλοντας ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συμμετοχικότητας. Ταυτόχρονα, η εμπειρία σύστασης της κοινότητας μεταφράστηκε σε διδάγματα που μοιράζονται με τους πολίτες και μία προσπάθεια να διορθωθούν οι ελλείψεις.
 
Ο “Υπερίων” είναι μία ενεργειακή κοινότητα από πολίτες για πολίτες με βασική εναρκτήρια δραστηριότητα τον ενεργειακό συμψηφισμό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών του, ενώ στόχος είναι μελλοντικά να μεγαλώσει και να αναπτύξει δράσεις αλληλεγγύης για ευάλωτα νοικοκυριά. Αποτελεί απτό παράδειγμα μίας πολυποίκιλης συνεργασίας, αφού στα μέλη του συμπεριλαμβάνονται πολίτες κάθε ηλικίας, οικογένειες, μικρές επιχειρήσεις και η Greenpeace, με κοινό όραμα την ορθολογική εξάπλωση της καθαρής ενέργειας και την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας.
 
Η πολυετής δουλειά μας γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρόδιδε πως με την πρώτη ευκαιρία το γραφείο της Greenpeace θα γινόταν ηλιακό. Το 2015, αξιοποιώντας το νομικό πλαίσιο της αυτοπαραγωγής εγκαταστήσαμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο κάλυψε ένα μέρος των ενεργειακών αναγκών μας. Όταν η απομακρυσμένη παραγωγή ενέργειας επιτράπηκε για μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων το 2018, έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε πλέον η δυνατότητα να πετύχει και η Greenpeace τον στόχο της και να γίνει η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση που στεγάζεται σε 100% ηλιακό κτίριο.
 
Η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει πια το πρόσωπο που είχε πριν μερικά χρόνια. Πλέον, έχει πολλά διαφορετικά πρόσωπα. Αυτά των ανθρώπων που απαρτίζουν τις ενεργειακές κοινότητες, που αυτονομούνται και υποστηρίζουν έμπρακτα την ενεργειακή δημοκρατία. Μόνο περηφάνια αισθάνομαι που παρακολούθησα στενά τη "γέννηση" του Υπερίωνα”, ανέφερε η Σάντυ Φαμελιάρη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Κλιματική Αλλαγή στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.
 
Από εδώ και στο εξής, το γραφείο της Greenpeace θα απολαμβάνει τα οφέλη της ίδρυσης και συμμετοχής σε μία ενεργειακή κοινότητα. Επιπλέον, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε πάρει πρακτικά διδάγματα, τα οποία και ενσωματώνουμε στη δουλειά μας.Βασισμένοι στην εμπειρία μας, δημοσιεύουμε έναν οδηγό σύστασης ενεργειακής κοινότητας, ώστε όλη η γνώση που αποκτήσαμε σχετικά με τα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας, αλλά και τα πιθανά εμπόδια, να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες.
 
Τα συμμετοχικά ενεργειακά σχήματα είναι καθοριστικά στη θεμελίωση ενός πράσινου και δίκαιου μέλλοντος, για αυτό είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε την ευκολία πρόσβασης σε αυτά. Πρόσφατα, ανακοινώσαμε την έναρξη της πλατφόρμας Genervest, η οποία έρχεται να καλύψει την έλλειψη ουσιαστικών χρηματοδοτικών εργαλείων για πραγματικά πράσινα έργα. Ο Υπερίων είναι πλέον ένα παράδειγμα εγχειρήματος που κατάφερε να συλλέξει το επιπλέον ζητούμενο κεφάλαιο από την Genervest.
 
Μετά από 3 χρόνια ύπαρξης του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, κρίνεται απαραίτητη η μέριμνα για τη μακροβιότητά τους. Με τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα από το κράτος και την απλούστευση της διαδικασίας σύστασης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν δομικοί λίθοι της ενεργειακής μετάβασης. Τη δεδομένη στιγμή, οι ενεργειακές κοινότητες έχουν αφεθεί στην τύχη τους χωρίς να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις ή ουσιαστική εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τον θεσμό, με οργανώσεις, φορείς και ήδη υπάρχουσες ενεργειακές κοινότητες να προσπαθούν να αναλάβουν τον ρόλο που υπουργείο και κράτος έχουν αμελήσει. Πρέπει να φροντίσουμε κανείς και καμία να μην μείνει πίσω.