Σχόλια Greenpeace για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης

Διαβάστηκε από 1092 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2020

Σχόλια του ελληνικού γραφείου της Greenpeace επί του σχεδίου νόμου “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον”

 
Σχόλια του ελληνικού γραφείου της Greenpeace επί του σχεδίου νόμου “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον”

Η πλαστική σπατάλη και ρύπανση είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πολύ έντονα την κοινωνία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αναγνώρισε την κρισιμότητα της κατάστασης και προχώρησε το 2019 στη σύνταξη της Οδηγίας (904/ΕΕ) για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόσφατα κατέθεσε το σχετικό σχέδιο νόμου ώστε να ενσωματώσει την Οδηγία στην Ελληνική νομοθεσία. Η νέα νομοθεσία είναι πολύ σημαντική, αφού θα καθορίσει πώς θα αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία το τόσο σοβαρό αυτό πρόβλημα, γιΆ αυτό και η αξιολόγησή της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η Greenpeace, από την πρώτη στιγμή ενασχόλησής της με το ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης, δίνει έμφαση στην πρόληψη, δηλαδή στις συντονισμένες προσπάθειες μείωσης και επαναχρησιμοποίησης, που δεν θα ρίχνουν το βάρος της αλλαγής αποκλειστικά στην κοινωνία, αλλά θα αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των παραγωγών.

Η κίνηση του ΥΠΕΝ να ενσωματώσει την Οδηγία έγκαιρα είναι μία θετική εξέλιξη, που θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποδοχή του προβλήματος και σε μία πιο συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισής του, με βάση τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την αποδοτική ανακύκλωση. Ωστόσο, για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να κινηθούμε με μεγαλύτερη φιλοδοξία απΆ ό,τι μέχρι τώρα.