Πρόγραμμα Edge Software & Digital Services από την Schneider Electric

Διαβάστηκε από 1083 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/5/2021

Η Schneider Electric ανακοινώνει το πρόγραμμα Edge Software & Digital Services για παρόχους IT λύσεων ενισχύοντας τις επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων τους μέσω των Managed Power Υπηρεσιών

Σχολιάστε
•Το πρόγραμμα Edge Software & Digital Services παρέχει πολλαπλά οικονομικά οφέλη και υποστήριξη στους παρόχους IT λύσεων για την ανάπτυξη των Managed Power Υπηρεσιών

• Το εν λόγω πρόγραμμαrebate προσφέρει έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερες ανταμοιβέςσε σύγκριση με αυτές που αποδίδονται παραδοσιακά μέσω τουhardwarerebate

•Οι πάροχοι ΙΤ λύσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο Eco Struxure™ IT & Digital Services και στον ηλεκτρονικό οδηγό της Schneider Electric, με δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν μαθημάτων, λαμβάνοντας πιστοποιήσεις και επιτυγχάνοντας πιθανές αυξήσεις ετήσιων εσόδων έως και 1,5 φορές παραπάνω από το αρχικό τεχνολογικό κόστος

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος EdgeSoftware&DigitalServices - μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, που περιλαμβάνει εργαλεία υποστήριξης και πιστοποιήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους IT λύσεων να εκπαιδευτούν σχετικά με τις ManagedPower Υπηρεσίες.  Aνταποκρινόμενο στη σημαντική ανάπτυξη του edgecomputing, το νέο αυτό πρόγραμμα επιτρέπει στους παρόχουςITλύσεων να εξασφαλίζουνεπαναλαμβανόμενες ροές εσόδων, προσφέροντας απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση της φυσικής ΙΤ υποδομής στα δίκτυα των πελατών τους, χρησιμοποιώντας το λογισμικό EcoStruxure IT & Digital Services της SchneiderElectric. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος του βραβευμένου Προγράμματος my Schneider IT Solutions Partner, γνωστό και ως Πρόγραμμα Συνεργατών της APC by Schneider Electric.

Σύμφωνα με την Gartner[1], εκτιμάται ότι έως το 2025, το 75% των δεδομένων, θα υπόκεινται σε επεξεργασία σε ένα "περιβάλλον edge" πέρα από τα παραδοσιακά datacenters ή cloud. Ωστόσο, το edge απαιτεί πάντοτε απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση. Αυτό ανοίγει το δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες στην πώληση όσον αφορά στις Managed Power Υπηρεσίες. Σήμερα, μόλις το 27%[2] των παρόχων IT λύσεων προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

«Η επιτάχυνση του  edge computing  προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία στους παρόχουςIT λύσεων να αυξήσουν τις επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων τους με την παροχή των Managed Power Υπηρεσιών», δήλωσε ο David Terry, VP IT Channels, της Schneider Electric Europe. «Έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τους συνεργάτες μας που απλοποιεί και επιταχύνει τον απαιτούμενο χρόνο της εκπαίδευσης σχετικά με τις Managed Power Υπηρεσίες. Αυτό θα επιτρέψει στους συνεργάτες να ανταποκριθούν τις ανάγκες των πελατών τους, μέσω της αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης του edge, που αποτελεί πλέον κρίσιμη προτεραιότητα».

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματοςEdgeSoftware&DigitalServices περιλαμβάνουν:
  • Life cycler ebates- ένα συνεχές οικονομικό όφελος για τους παρόχουςIT λύσεων προς επανεπένδυση στην επιχείρησή τους
  • Αναλυτικό e-guideδιαχείρισης - «Ο βασικός οδηγός για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας μέσω τωνManagedPower Υπηρεσιών»
  • Πρόγραμμα Πιστοποιήσεων- εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ως προς το λογισμικό και τις ψηφιακές υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης
  • Λογισμικό και ψηφιακές υπηρεσίες EcoStruxure ΙΤ - πρόσβαση στο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο της SchneiderElectric, προσφέροντας προηγμένη, 24/7 απομακρυσμένη παρακολούθηση και απομακρυσμένη, επιτόπια υποστήριξη
Η αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης έχει επεκταθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και πλέον αντιπροσωπεύει σχεδόν 160 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μέσω των παρόχωνIT λύσεων[3].  Με την καθιέρωση μιας πρακτικής ManagedPower Υπηρεσιών, οι πάροχοιIT λύσεων μπορούν να δημιουργήσουν νέες ροές εσόδων παρακολουθώντας και ελέγχοντας τη φυσική υποδομή των πελατών τους στο edge περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ενέργειας, ψύξης και φυσικής ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, η προσθήκη των Managed PowerServices προσφέρει 1,5 φορές επιπλέον έσοδα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου[4].
Επιπλέον, οι πάροχοι IT λύσεων μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συγκεκριμένωνsites με προληπτική συντήρηση και να εντοπίσουν τυχόν θέματα ανανέωσης, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη των πελατών τους.

Προς αντιστάθμιση του κόστους έναρξης, το πρόγραμμα EdgeSoftware&DigitalServices περιλαμβάνει Customer Life cycle Rebate. Αυτή η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε με βάση τα σχόλια των παρόχωνIT λύσεων και επιβραβεύει τους συνεργάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα mySchneider IT Partners με πληθώρα διαφορετικών ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης, επισκευής και αναβάθμισης των φυσικών υποδομών των πελατών.

 

Βοηθήματα για τους IT συνεργάτες για την δημιουργία των δικών τους ManagedPower Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα Edge Software & Digital Services παρέχει στους συνεργάτες δωρεάν πρόσβαση σε πληθώρα πηγών, συμπεριλαμβανομένου του βασικού οδηγού για την ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης με Managed Power Υπηρεσίες. Το πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, δύο νέες πιστοποιήσεις, προσαρμοσμένες ειδικά για τους συνεργάτες, είτε αφορά τη μεταπώληση λογισμικού και υπηρεσιών είτε την υπηρεσία πλήρης παρακολούθησης και διαχείρισης. Και οι δύο πιστοποιήσεις έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των συνεργατών, ανεξάρτητα από το τρέχον επιχειρηματικό στάδιο.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες θα έχουν άμεση επικοινωνία με τον Partner Success Manager που θα τους καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, βοηθώντας στην επιτάχυνση των απαιτούμενων σταδίων για την αύξηση των εσόδων. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία σχεδίασης, καθώς και στην πλατφόρμα της Schneider Electric, η οποία είναι μια ανοιχτή επιχειρηματική πλατφόρμα που συνδέει εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και τεχνολογικούς συνεργάτες, για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική καινοτομία.

Το Λογισμικό και οι ψηφιακές Υπηρεσίες EcoStruxureΙΤ προσφέρουν ευελιξία και επεκτασιμότητα

Το πρόγραμμα Eco Struxure IT Software & Digital Services προσφέρει ευελιξία στη διαχείριση υπηρεσιών διευκολύνοντας τους παρόχους ΙΤ λύσεων ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Με γνώμονα τις ανάγκες των παρόχωνIT λύσεων, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει προσαρμόσιμο portfolio λύσεων δίνοντας τη δυνατότητα προηγμένης απομακρυσμένης παρακολούθησης 24ώρες το 24ωρο για όλη την εβδομάδα, και απομακρυσμένης/επιτόπιας υποστήριξης με την επιλογή περαιτέρω αξιοποίησης της επένδυσης σε υπηρεσίες ή την ανάθεση σε εμπειρογνώμονες της Schneider Electric. Το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών υπηρεσιών της Schneider Electric ενεργοποιείται από την πλατφόρμα EcoStruxure IT, που υποστηρίζει την επιτυχημένη ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντήρηση στο edge. Οι πάροχοι IT λύσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα my Schneider μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο λογισμικό και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις ανάγκες των πελατών τους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα EdgeSoftware&DigitalServices, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος.
 
Ο βασικός οδηγός για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με ManagedPowerΥπηρεσίες είναι διαθέσιμος εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EcoStruxure IT Software & Digital Services μεταβείτε στην ακόλουθη σελίδα
 
[1]"What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders," Rob van der Meulen, Gartner Research, October 2018
 
[2]SolarWinds and The 2112 Group,2019 Trends in North American Managed Services,” December 2019
 
[3] The Channel Co & IPED Consulting, Channelytics: Route To Market Playbook, 2020
 
[4]Schneider Electric survey data, 2020. For more information: The Essential Guide to Growing your Business with Managed Power Services, March 2021
 

Σχολιάστε