Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του 1ου Πράσινου Σημείου στην Αττική

Διαβάστηκε από 1136 αναγνώστες - Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/2/2021

Το έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ», που προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο του Δήμου, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, με φορέα υλοποίησης τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Σχολιάστε
Το έργο είναι το πρώτο στην Αττική που ωριμάζει από τον ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και  αναμένεται να είναι εξ ολοκλήρου ώριμο τον Μάρτιο 2021 με την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης.
Στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση του Πράσινου Σημείου από τον ΕΔΣΝΑ, ο οποίος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου για την υλοποίηση του έργου.
Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των μελετών ωρίμανσης του έργου.
Η δημιουργία ενός πράσινου σημείου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και την προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων.
Οι πολίτες του Δήμου θα μεταφέρουν στο Πράσινο Σημείο ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, βρώσιμα έλαια και λίπη, απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ογκώδη απόβλητα καθώς και μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών τα οποία θα εναποτίθενται σε κατάλληλα μέσα αποθήκευσης/συλλογής και στη συνέχεια θα επαναχρησιμοποιούνται ή θα ανακυκλώνονται.

Σχολιάστε