Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον” βοηθάει και χρηματοδοτεί μία σειρά από επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στη χώρα μαζί με τον τομέα των μεταφορών.

Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την μόνωση των τοίχων είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη, η πολυουρεθάνη, ο υαλοβάμβακας/πετροβάμβακας κ.α.

Οποιοδήποτε πολιτική για τα κτίρια (στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και όχι μόνο) δε μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη της την εξωτερική θερμομόνωση ως απολύτως αναγκαία πρακτική.

Οι θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο οφείλονται κατά 35% στα παράθυρα.

Ένα ποιοτικό και αποδοτικό σύστημα σκίασης σε συνδυασμό με τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα συμβάλλουν στη μέγιστη εξοικονόμηση.

Βασική πάντα προϋπόθεση για όλα τα συστήματα είναι ο συνδυασμός του λέβητα συμπύκνωσης με αυτοματισμό αντιστάθμισης για προοδευτική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Η Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης κατηγοριοποιεί την αποδοτικότητα ενός προϊόντος ή συγκροτήματος με τη βοήθεια των διαφόρων τάξεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Ο βαθμός απόδοσης των αντλιών θερμότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, από το οποίο αντλούν θερμότητα.

Οι θερμοστάτες παρέχουν την δυνατότητα να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία χώρου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη διάρκεια της ημέρας.

Μια «ανάσα» πριν το «Εξοικονομώ»

Διαβάστηκε από 12932 αναγνώστες -

Όπως έγινε γνωστό, στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον» εντάχθηκαν ακόμα 2,500 νοικοκυριά μέσω της εξασφάλισης 19,1 εκατομμυρίων ευρώ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 
      Tο πρόγραμμα είχε μείνει στο «συρτάρι» για μεγάλο διάστημα μέχρι να «ξεπαγώσει» και να αρχίσουν οι δικαιούχοι να σκέφτονται το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν ώστε να δουν οι ίδιοι να επωφελούνται από αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που τους δίνεται. Να υπενθυμίσουμε πως η υπαγωγή θα γίνει ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την κατανομή των νοικοκυριών στις περιφέρειες της χώρας. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων αποκλειστικά έως τις 15/12/2016.

Πού αξίζει να επενδύσω

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέ-
ρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας
σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα
από αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως
 • Μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης( μόνωση κελύφους, μόνωση δώματος,στέγης κλπ. ή εσωτερική θερμομόνωση)
 • Παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα( μονά τζάμια, έλλειψη συστημάτων σκίασης, παλαιάς τεχνολογίας ρολά και εξώπορτες)
 • Ελλιπή ηλιοπροστασία
 • Ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση και τη μεγάλη κατανάλωση 
Η ελλιπής, από ενεργειακής πλευράς, προστασία των υπαρχόντων κτιρίων από το εξω-
τερικό περιβάλλον, έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί
τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στη χώρα μαζί με τον τομέα των μεταφορών,
αφού τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργει-
ακής κατανάλωσης
. Αναβαθμίζοντας σωστά, θα έχετε για πολλά χρόνια ένα κτίριο
ενεργειακό, σύγχρονο και μελετημένο ως προς τις εγκαταστάσεις εξοικονόμησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά και το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον”
και η χρηματοδότηση που δίνει για μία σειρά από επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής
αναβάθμισης.

Μόνωση κτιρίου
Με την μόνωση του κελύφους του κτιρίου,ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες
από τους εξωτερικούς τοίχους και αυτό αποφέρει πολλαπλά οφέλη καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής των κτιρίων. Η αποτελεσματικότητα της μόνωσης είναι εμφανής όχι μόνο τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τι πρέπει να προσέξω
Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης έχει ως κύριο προσανατολισμό τη θερμική θωράκιση του κτιρίου. Κατά συνέπεια η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων μέσα π.χ από τη μείωση του πάχους της θερμομόνωσης και της
επιλογής μη ποιοτικών θερμομονωτικών υλικών όχι μόνο δε δημιουργεί οικονομικό όφε-
λος αλλά αντιθέτως υπονομεύει τον αρχικό μας σκοπό. Σε σχέση με το συνολικό κόστος του συστήματος, το κόστος του θερμομονωτικού υλικού είναι το μικρότερο και μία μείωση του πάχους του συνήθως «εξοικονομεί» από το κόστος κατασκευής μόλις από 1-3 το πολύ ευρώ/τετραγωνικό μέτρο. Για μια παλαιά κατοικία όπου είτε δεν έχει θερμομόνωση στην τοιχοποιία είτε αυτή είναι ελλιπής, η εξωτερική θερμομόνωση παρουσιάζεται ως η μόνη αξιόπιστη λύση θερμικής προστασίας του κτι-
ρίου και εκεί δεν πρέπει να κάνετε «εκπτώ-
σεις». Δώστε προσοχή στα εξής:
 • Το σύστημα που θα επιλέξετε πρέπει να αναπνέει.
 • Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να γίνεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου. Για παράδειγμα μία ιδιαίτερη ανάγκη για αυξημένη πυροπροστασία της τοιχοποιίας ή για ηχομόνωση καθιστά αναγκαία την επιλογή του πετροβάμβακα.
 • Για την επιλογή του πάχους του θερμομονωτικού υλικού είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο.
 • Οι εξοχές του κτιρίου (μαρκίζες, βεράντες,στηθαία κλπ) πρέπει επίσης να θερμομονώνονται για την αποφυγή θερμογεφυρών
 • Σε κάθε περίπτωση επιλέξτε ένα πιστοποιημένο συνεργείο εφαρμογής (πτυχιούχο τεχνικό μονώσεων δηλαδή από έγκριτο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) ή έστω ένα εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία που παράγει ή αντιπροσωπεύει το σύστημα που θα επιλέξετε, για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κακοτεχνιών.
Σε περίπτωση που η τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού είναι αδύνατη λόγω του πάχους της, εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν αλλά με μικρότερες αποδόσεις. Τέτοιες είναι τα επιχρίσματα αλλαγής φάσης και οι θερμοανακλαστικές βαφές ή ο συνδυασμός τους όταν απαιτείται.

Οφέλη θερμομόνωσης
Mε την προσθήκη θερμομόνωσης τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ μεγά-
λα, ιδιαίτερα όσον αφορά στο κόστος θέρμανσης και δροσισμού του κτιρίου. Με
απλά λόγια, το σπίτι σας διατηρείται ζεστό κατά τη διάρκεια των χειμερινών μη-
νών και δροσερό τους καλοκαιρινούς μήνες ,γλυτώνοντας κάποιες φορές έως και
45% από τις απώλειες που είχε το κτίριο πριν την αναβάθμιση
.

Κουφώματα-Σκίαστρα
Tο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον” δίνει τη δυνατότητα αντικατάστα-
σης κουφωμάτων και σκιάστρων. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα
κουφώματα με νέα θερμοδιακοπτόμενα και διπλά τζάμια, λόγω των ενεργειακών απαι-
τήσεων του προγράμματος. Η θερμοδιακοπή προστατεύει το κούφωμα από τις εναλ-
λαγές θερμοκρασίας, την ύγρανση του με-
τάλλου, εμποδίζει τη ροή νερών και σε συνδυασμό με διπλά ή ενεργειακά τζάμια,
αποτελεί την καλύτερη μόνωση για τα παράθυρά μας. Η θερμοδιακοπή είναι ουσια-
στικά η τοποθέτηση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού προφίλ αλουμινίου κά-
ποιου υλικού που είναι “κακός” αγωγός θερμότητας. Τα θερμοδιακοπτόμενα κου-
φώματα παρέχουν σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημάτων. Μειώνεται η ανάγκη για θέρμανση τον χειμώνα και για κλιματισμό το καλοκαίρι.
Το κόστος τους μπορεί να ξεπερνά αυτό των συμβατικών κουφωμάτων, κατά περί-
που 20%, αλλά η απόσβεση είναι άμεση λόγω του μειωμένου κόστους θέρμανσης
και ψύξης. Επιπλέον, προστατεύεται το ίδιο το κτίριο από διάφορες φθορές που οφεί-
λονται στις καιρικές συνθήκες.

Τι προσέχω στα κουφώματα
Η ύπαρξη γραπτής εγγύησης στα κουφώματα είναι σημαντικό να γίνει από την αρχή
σαφής με σκοπό την ασφάλεια. Επίσης οι πιστοποιήσεις τόσο των προϊόντων όσο και
της αποδεδειγμένης επάρκειας του κατασκευαστή κουφωμάτων παίζουν καθοριστικό
ρόλο. Η ΠΟΒΑΣ έχει εκδώσει ένα συνοπτικό τεχνικό εγχειρίδιο ελέγχου ποιότητας κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων αλουμινίου στο οποίο μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση για να ενημερωθείτε.

Σύστημα σκίασης
Οι τύποι σκιάστρων που υπάρχουν στην αγορά είναι αρκετοί( περσίδες, στέγα-
στρα, τέντες, παντζούρια κ.α). Τα εξωτερικά σκίαστρα τοποθετούνται για προστασία περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ σταθερών ή μεταβαλλόμενων με αυτόματη κλίση ανάλογα το φως. Το σωστό μέτρημα των διαστάσεων των σκιάστρων παίζει μεγάλο ρόλο. Τα σκίαστρα που θα τοποθετηθούν πρέπει να πληρούν και κάποιες προϋποθέσεις όπως
 • Εξασφάλιση φυσικού φωτισμού και αερισμού
 • Σωστή διαστασιολόγηση πριν την τοποθέτηση
Οφέλη σκιάστρων
Tα οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, είναι πάρα πολλά. Η ποιότη-
τα άνεσης αναβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι δαπάνες για τη λειτουργία του
κτιρίου μειώνονται. Αξίζει λοιπόν να πάρετε τη σωστή απόφαση, ελέγχοντας όπως
είπαμε την πιστοποίηση και την εγγύηση των σκιάστρων . Οι εξειδικευμένοι εγκατα-
στάτες σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις θα εξασφαλίσουν μία όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη εγγύηση για το κτίριό σας. Είναι σίγουρο ότι για κάθε ευρώ που θα ξοδευτεί,
η απόδοση θα είναι υπερδιπλάσια.

Ηλιακά συστήματα
Η ηλιοθερμία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικό σύστημα θέρμανσης ενός κτιρίου παρά μόνο να λειτουργήσει ως βοήθημα στον λέβητα ή στην αντλία θερμότητας. Δύο βασικά ηλιοθερμικά συστήματα είναι οι ηλιακοί
συλλέκτες και τα δοχεία αποθήκευσης. Με τη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων μειώνεται σημαντικά η «βαριά» λειτουργία της κύριας πηγής
ενέργειας, επιτυγχάνοντας πολύ υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης καυσίμου. Ελέγξτε και σε αυτή τη περίπτωση το συνεργείο τοποθέτησης να είναι πι-
στοποιημένο όπως και ο τεχνικός. Επίσης και τα συστήματα του κλασσικού ηλιακού θερμοσίφωνα που είναι στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να
έχουν ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης.

Αναβάθμιση θέρμανσης

Γενικά, οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης είναι από τις πιο άμεσα αποσβέσιμες επενδύσεις στην αγορά. Η ενεργειακή αναβάθμιση
θέρμανσης μπορεί να αποφέρει σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, κάτι που πλέον είναι άμεση ανάγκη, μιας και το κόστος ενέργειας που πληρώνουμε συνέ-
χεια αυξάνεται. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλοι οι λέβητες, οι αντλίες θερμότητας και οι μονάδες συμπαραγωγής συνοδεύονται πλέον από την ετικέτα ενεργειακής
απόδοσης, με βάση την οδηγία ERP, η οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε εμάς αλλά και στο περιβάλλον.

Αντλίες θερμότητας
Bάσει της οδηγίας Ecodesign και της Ενεργειακής Σήμανσης, η ανώτερη κλίμακα
στην οποία μπορούν να καταταχθούν οι αντλίες θερμότητας, χωρίς την χρήση κάποιου
αυτοματισμού, είναι Α++. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό όλων των αντλιών θερμότη-
τας, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψιν κατά την φάση μελέτης-σχεδιασμού
ενός συστήματος, είναι ότι ο βαθμός απόδοσης τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την
θερμοκρασία του περιβάλλοντος από το οποίο αντλούν θερμότητα. Έτσι, όσο υψηλότε-
ρη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο υψηλότερος είναι και ο βαθμός απόδο-
σης που επιτυγχάνεται, και αντίστροφα. Οι αντλίες αέρα-νερού είναι οι πιο διαδεδομένες και φυσικά στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και αυτός ο τύπος. Πριν αποφασίσετε ποια αντλία θερμότητας θα αγοράσετε
πρέπει να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως και την εγγύηση την οποία παρέχει. Προτιμήστε επώνυμα και πιστοποιημένα προϊόντα και έπειτα διαλέξτε έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη για αυτή τη δουλεία.

Λέβητες συμπύκνωσης (πετρελαίου - φυσικού αερίου)
Οι νέου τύπου λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πλήρως κα-
τάλληλοι για μία ενεργειακή αναβάθμιση. Αξιοποιούν την ενέργεια που βρίσκεται απο-
θηκευμένη στους υδρατμούς των καυσαερίων.που σε έναν συμβατικό λέβητα θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον. Βασική πάντα προϋπόθεση για όλα τα συστήματα είναι ο συνδυασμός του λέβητα συμπύκνωσης με αυτοματισμό αντιστάθμισης για προοδευτική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Με αυτό τον τρόπο
παρέχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες αερίου και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους
προς το περιβάλλον. Μοιάζουν, επομένως, «μονόδρομος» στην επιλογή του κατάλ-
ληλου συστήματος. Εννοείται πως αυτοί οι λέβητες καλύπτουν τις απαιτήσεις ενεργει-
ακής σήμανσης
. Επομένως,για την σωστή επιλογή ενός λέβητα, πρέπει να λάβετε υπΆ
όψιν ποιος είναι αυτός που καλύπτει τις απαιτήσεις σας αλλά και τις νέες προδιαγρα-
φές. Ελέγξτε τις εγγυήσεις που έχει το σύστημα και βρείτε έναν κατάλληλο εγκαταστά-
τη για την τοποθέτησή του.

Αυτοματισμοί θέρμανσης
Οι αυτοματισμοί φέρνουν το συνολικό αποτέλεσμα της σωστής λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης. Οι βασικές κατηγορίες είναι
 • Οι έξυπνοι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου, με χρονοπρογράμματα υψηλής και μειωμένης περιόδου θέρμανσης, απομακρυσμένου ελέγχου μέσω WiFi.
 • Ελεγκτές αντιστάθμισης θέρμανσης βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας με την χρήση αισθητηρίου
 • Θερμοστατικές κεφαλές που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης και, μέσω του διακόπτη, ρυθμίζουν την κυκλοφορία του θερμού νερού στο σώμα,ανάλογα με την επιθυμητή σε αυτό θερμοκρασία. Έτσι, το θερμαντικό σώμα αποδίδει στοχώρο την θερμότητα που εσείς επιθυμείτε.
 • Σύστημα θερμιδομέτρησης ως μια αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας. Το διαμέρισμα θα χρεωθεί μόνο για την κατανάλωση του θερμαντικού σώματος που έμεινε ανοικτό.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ