Σε διαβούλευση η μεθοδολογία κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Διαβάστηκε από 2781 αναγνώστες -

Σε δημόσια Διαβούλευση τέθηκε στις αρχές της εβδομάδα, η αναθεωρημένη έκδοση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων.

 
Η μεθοδολογία  καθορίζει το κάτω όριο των προσφορών έγχυσης των υδροηλεκτρικών μονάδων στον ΗΕΠ. Πρόκειται για εισήγηση του Λειτουργού της αγοράς (ΛΑΓΗΕ) που τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία και την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιανουαρίου του 2014. Από τη ΡΑΕ υπογραμμίζεται δε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Μεθοδολογίας, καθώς και της εξέλιξής της, εκτελούνται από το ΛΑΓΗΕ οι υπολογισμοί που προσδιορίζονται στη Μεθοδολογία σε συνεχή ημερήσια βάση, καθώς και προσομοιώσεις της αγοράς σε ενδεικτικά χρονικά διαστήματα, υπό τις δέουσες παραδοχές.


Tags: NO TAGS 2014
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ