Καλές προοπτικές για τις αντλίες θερμότητας στην Ευρώπη

Διαβάστηκε από 2768 αναγνώστες -

Η αγορά των αντλιών θερμότητας ανακάμπτει. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μια νέα μελέτη από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αντλιών Θερμότητας (EHPA).

 
H μελέτη προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Αντλιών Θερμότητας (EHPA) για την κατάσταση της αγοράς αντλιών θερμότητας το 2014 και αναλύει στατιστικά στοιχεία από τις αγορές αντλιών θερμότητας σε 21 ευρωπαϊκές χώρες.

Η μελέτη δείχνει επίσης πώς οι πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν τη χρήση των αντλιών θερμότητας και το πώς η τεχνολογία συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το 2013, οι πωλήσεις των αντλιών θερμότητας αυξήθηκαν κατά 3%. Αυτή η μικρή αύξηση ήταν η πρώτη σε τρία χρόνια. Κατά το παρελθόν έτος, 771.245 αντλίες θερμότητας πωλήθηκαν στην Ευρώπη και φαίνεται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2014. Ο Thomas Nowak, Γενικός Γραμματέας του EHPA, εξηγεί ότι αυτό είναι καλή είδηση, όχι μόνο για τη βιομηχανία αντλιών θερμότητας, αλλά και για τους στόχους της Ευρώπης για το κλίμα: «έχει ειπωθεί ότι η μελλοντική ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να σχετίζεται με τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια των εφοδίων. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των τριών στόχων - είναι αποδοτικές, χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βοηθούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Σε μια άλλη μελέτη, ο EHPA είχε ήδη αναφέρει ότι η χρήση των αντλιών θερμότητας όχι μόνο θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων απόδοσης για το 2030, αλλά ότι η εγκατάσταση 54 εκατομμυρίων πρόσθετων αντλιών θερμότητας θα μπορούσε να εξαλείψει την ανάγκη για εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν μόνο περίπου 6 εκατομμύρια αντλίες θερμότητας που έχουν εγκατασταθεί σε ευρωπαϊκά κτίρια, αλλά ο EHPA είναι πεπεισμένος ότι ο στόχος των 60 εκ. αντλιών θερμότητας το 2030 είναι ρεαλιστικός. 

Για να επιτευχθεί αυτό, η ευρωπαϊκή αγορά αντλιών θερμότητας θα πρέπει να αυξηθεί κατά 17% σε ετήσια βάση. Οι προϋποθέσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις δημόσιες επενδύσεις και μειώνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πολλών άλλων, λιγότερο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Επιπλέον, η Γαλλία που είναι η μεγαλύτερη αγορά αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη, έχοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 30%, αποδεικνύει ότι ο στόχος του 17% δεν είναι πολύ υψηλός. Σύμφωνα με τη μελέτη, η εγκατάσταση 60 εκατομμυρίων αντλιών θα οδηγήσει στο να καταστούν διαθέσιμοι 60 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί κατά 37 εκατομμύρια ΤΙΠ. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας.

Πηγή: www.sunwindenergy.com

Tags: NO TAGS 2014
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ