Επιδοτήσεις για την ενέργεια και την καινοτομία

Διαβάστηκε από 2417 αναγνώστες -

Η ενέργεια, οι μεταφορές και ο τουρισμός βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα τροφοδοτήσει την ελληνική οικονομία με κεφάλαια 3,6 δις ευρώ μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 
Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, (αμέσως μετά το Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»), εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει πολλαπλάσιους πόρους, εάν συνυπολογιστεί και η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα
ανήκουν στον κλάδο της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του τουρισμού, των κατασκευών, της πληροφορικής, της βιομηχανίας τροφίμων κ.α, ενώ βασικά κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι n εξωστρέφεια, η καινοτομία και η δημιουργικότητα, η ύπαρξη ενός κρίσιμου μεγέθους από άποψη κύκλου εργασιών και η επαρκής γκάμα προϊόντων, ώστε να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, η στόχευση σε εξειδικευμένα τμήματα της παγκόσμιας αγοράς, τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, η start-up δραστηριότητα, η χαμηλή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, n συνεργασία των επιχειρήσεων και n παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων είναι συμβατή με τις νέες κατευθύνσεις που έχουν δοθεί μέσω των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιβάλλουν τη σύνδεση των επιδοτήσεων με την προώθηση της καινοτομίας και την έξυπνη ανάπτυξη, όπως έχουν προσδιοριστεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το σχέδιο έχει αποσταλεί ήδη προς διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να εγκριθεί εντός του φθινοπώρου, προκειμένου να εξειδικευθεί στη συνέχεια και να ξεκινήσει n υλοποίησή του.

Οι δράσεις που θα αποτελέσουν γέφυρα με τα υφιστάμενο ΕΣΠΑ είναι:
  • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτόμου εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
  • Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δήμους και οικιακούς καταναλωτές.
  • Έργα ενίσχυσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της ευστάθειας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
  • Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών κέντρων των πόλεων και τόνωσης της αγοράς.
  • Δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων υπό σύσταση) για την υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς ενδιαφέροντος των περιφερειών και την τόνωση του «επιχειρείν» σε συνθήκες κρίσης.
  • Έργα υποδομών ΤΠΕ που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
  • Τουριστικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και εξυπηρέτησης κοινού σε πολιτιστικούς χώρους και περιοχές φυσικής ομορφιάς.
  • Έργα που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής ενέργειας μέσω έξυπνων συστημάτων.

Άλλες εκπτώσεις στους καταναλωτές φυσικού αερίου

Μειώσεις των τιμών για τους καταναλωτές φυσικού αερίου έχει επιτύχει από την φετινή άνοιξη η ΔΕΠΑ ύστερα από την υπογραφή συμφωνίας με την GAZPROM. Μεταξύ άλλων επετεύχθη η μείωση της τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου ενώ σειρά άλλων ευεργετικών διατάξεων καθιστούν την χρήση φυσικού αερίου ιδιαίτερα συμφέρουσα για τους οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, (η οποία ολοκληρώθηκε με τη συμβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), η τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 15%, προσεγγίζοντας έτσι την μέση ευρωπαϊκή τιμή προμήθειας αερίου, με την οποία η GAZPROM EXPORT προμηθεύει μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων τις χώρες τις ηπειρωτικής Ευρώπης.

Εκτός από τις αλλαγές θεσμικής φύσεως στην τιμολογιακή πολιτική φυσικού αερίου, άλλα προγράμματα της ΕΠΑ προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους καταναλωτές. Παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης η οποία κάνει τη χρήση του φυσικού αερίου πιο προσιτή για τους οικιακούς καταναλωτές και, έτσι, χωρίς την παρεμβολή καμίας τράπεζας, σε μεγάλες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αλλά και σε μεμονωμένα διαμερίσματα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, χρηματοδοτείται το κόστος κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης.

Tags: NO TAGS 2014
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ