Με την επιλογή των σωστών δομικών υλικών εξοικονομείς ενέργεια έως και 70%. Αν μάλιστα τα συνδυάσεις και σωστά, τότε μπορείς να δημιουργήσεις ένα σπίτι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης!

Με την επιλογή των σωστών δομικών υλικών εξοικονομείς ενέργεια έως και 70%. Αν μάλιστα τα συνδυάσεις και σωστά, τότε μπορείς να δημιουργήσεις ένα σπίτι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης!

Δομικά υλικά: Τα συνδυάζεις σωστά, εξοικονομείς από 70% έως σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση!

Διαβάστηκε από 13970 αναγνώστες -

Με την επιλογή των σωστών δομικών υλικών εξοικονομείς ενέργεια έως και 70%. Αν μάλιστα τα συνδυάσεις και σωστά, τότε μπορείς να δημιουργήσεις ένα σπίτι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης! Μάθε τι πρέπει να προσέξεις για να σταματήσεις τις ενεργειακές «διαρροές» του χώρου σου!

Σχολιάστε
GRUNDFOS

Με την αντικατάσταση των δομικών υλικών, όπως τα τζάμια ή τα κουφώματα «ανεβαίνεις» τη σκάλα της ενεργειακής βαθμίδας και εξοικονομείς ενέργεια σε ποσοστό 70%. Σε μία περίοδο μάλιστα που τα δομικά υλικά παρουσιάζουν αύξηση στις τιμές (διάβασε περισσότερα εδώ και εδώ) λόγω της ενεργειακής κρίσης, θα πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός και να απευθυνθείς στους εξειδικευμένους μηχανικούς –ενεργειακούς συμβούλους.

Kοινοποίησε το »


Ο ρόλος των σωστών δομικών υλικών στη «θωράκιση» του χώρου σου

Τα δομικά υλικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου (κυρίως αυτά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου) ενώ μπορούν και να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό ην ενεργειακή κατάταξή του. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κελύφους καθορίζεται στην ουσία από τη θερμική συμπεριφορά (αυτό που ονομάζουμε συντελεστή θερμικής αντίστασης «λ») του κάθε δομικού υλικού, αλλά και την αλληλουχία με την οποία αυτά χρησιμοποιούνται.

Θα μπορούσαμε, ανάλογα με τη μεθοδολογία κατασκευής, να κατατάξουμε τις εξωτερικές τοιχοποιίες σε τρεις γενικές κατηγορίες: τις ελαφρές, τις μέσες (ή σύμμικτες) και τις βαριές τοιχοποιίες. Και στις τρεις περιπτώσεις, τα υλικά με τον χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αντίστασης (λ) είναι αυτά που καθορίζουν σε ποσοστό έως και 60% την συνολική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.

Αυτά τα δομικά υλικά καθιερώθηκε εδώ και πέντε δεκαετίες να ονομάζονται μονωτικά υλικά. Η εξέλιξη τους συνεχίζεται εντυπωσιακά και στις μέρες μας. Η συνήθης τοποθέτηση το μονωτικού υλικού στο κέλυφος του κτιρίου είναι στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας.

Με αυτό το τρόπο το κτίριο «θωρακίζεται» από την επιρροή των εξωτερικών συνθηκών, ενώ παράλληλα μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης υγρασίας και μούχλας. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και την ορθή αντιμετώπιση των τυχόν θερμογεφυρών.

Αν συνδυάσεις τα υλικά μπορείς να έχεις ένα σπίτι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Η συμμετοχή των δομικών υλικών στην κατασκευή ενός κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι καθοριστική και προκύπτει από την σωστή προσομοίωση του κτιρίου. Ένα νέου τύπου τούβλο, μια αυξημένη μόνωση, ένα καλύτερης ποιότητας κούφωμα, ένας ενεργειακός υαλοπίνακας, ένας συνδυασμός τελικά αυτών και άλλων υλικών και συστημάτων, μπορούν να οδηγήσουν στο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίριο (ΣΜΕΚ).
 
Μάθε για την σήμανση CE, επίλεξε σωστά!

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 334/94 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994, αφορά στη συμμόρφωση των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών (Δομικά Υλικά) και την χρήση σήματος «CE».

Ο όρος Δομικά Υλικά περιλαμβάνει τα προϊόντα που κατασκευάζονται για να ενσωματωθούν σε δομικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού. Με βάση αυτήν την Οδηγία, εκδίδονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα με σκοπό την συμμόρφωση, ως προς τις καθοριζόμενες από αυτά απαιτήσεις, των εκάστοτε ομάδων ή μεμονωμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για τη σήμανση CE:

1.Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
2.Πυρασφάλεια
3.Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4.Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
5.Προστασία κατά του θορύβου
6.Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας
7.Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων (νέα απαίτηση)

Για πολλά δομικά υλικά (όπως π.χ. διπλοί πολλαπλοί μονωτικοί υαλοπίνακες, ρολά, γκαραζόπορτες και άλλα), υπάρχουν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα (ΕΝ) και οι προθεσμίες τους για να σημανθούν με CE έχουν λήξει προ πολλού. Στην Ελλάδα όμως, δυστυχώς, υπάρχει μια αδράνεια σε αυτό το θέμα (όπως και σε πολλά άλλα), που συντηρείται από την έλλειψη πληροφόρησης και οργάνωσης.

Έτσι, η σήμανση «CE» υποδηλώνει ότι το προϊόν πληροί αυτές τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και αποτελεί για τις εταιρίες απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί η χρήση των προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς προσαρμογή ή επανέλεγχο των προϊόντων τους.

Απευθύνσου σε εξειδικευμένο μηχανικό για την επιλογή των σωστών δομικών υλικών

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής πρέπει να γίνεται και η κατάλληλη επιλογή δομικών υλικών και αυτό προϋποθέτει καλή γνώση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς τους καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή.

Ειδικότερα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στη κατασκευή, ο τρόπος συμπεριφοράς των δομικών υλικών στις εξωτερικές επιδράσεις, οικονομικοί παράγοντες, όπως το κόστος των υλικών σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότητα τους, το κόστος συντήρησής τους, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, που περιλαμβάνει τις ενεργειακές ιδιότητες τους και κατ επέκταση το κόστος που επιβαρύνει τον χρήστη ως ένοικο της εκάστοτε κατασκευής.

Παράγοντες που επιδρούν στα δομικά υλικά

 - Οι κλιματολογικές συνθήκες
- Η υγρασία
- Η θερμοκρασία
- Ο άνεμος
- Το νερό
- Η έκθεση σε ειδικές συνθήκες, οξέα, άλατα, χημικές ουσίες
- Η ύπαρξη βλάστησης

Δεν είναι υποχρέωσή σου να τα γνωρίζεις όλα αυτά –Εμπιστεύσου το μηχανικό!

Αναμφίβολα, όλα αυτά δεν είναι υποχρέωσή σου να τα γνωρίζεις. Για αυτό υπάρχουν οι εξειδικευμένοι μηχανικοί που μελετούν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Εκείνοι είναι αυτοί που θα πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα υλικά για τη συγκράτηση της θερμότητας, τη θερμομόνωση, τη θερμοχωρητικότητα, την ηχομόνωση, την αντισεισμικότητα, τη πυροπροστασία, τον περιορισμό της ακτινοβολίας, κ.α. ανάλογα με τις προδιαγραφές του κτιρίου, έτσι ώστε να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πραγματική δική σου ευθύνη είναι να απευθυνθείς σε αυτούς τους εξειδικευμένους μηχανικούς - ενεργειακούς συμβούλους. Εσύ τι θα επιλέξεις; Θα αναζητήσεις τις συμβουλές από τους κατάλληλους ανθρώπους για να επιτύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα;
 

 

Kοινοποίησε το »

Σχολιάστε
GENEM (ΓΕΝΕΜ) - Χ.Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ